updated 7:56 AM CEST, May 18, 2024

 

Wycieczka ministrantów

Dnia 18 lipca 2023 r. ministranci rozpoczęli wycieczkę Mszą św. o godz. 7.00. Po skończeniu modlitwy wyruszyliśmy do Łomży. Atrakcje rozpoczęliśmy od zwiedzania tamtejszego Wyższego Seminarium Duchownego. Oprowadzał nas ojciec duchowny. Następnie, z przewodnikiem, który był

EGZORCYSTA - 23 lipca 2023 r. ks. Jarosław Błażejak

23 lipca 2023 r. gościliśmy w naszej parafii ks. Jarosława Błażejaka, proboszcza z Czartajewa, który w naszej diecezji pełni posługę egzorcysty. W głoszonym tego dnia Słowie Bożym, mówił o różnorakich zagrożeniach duchowych, na które

16 lipca 2023 r. uroczystości odpustowe w Sanktuarium Maryjnym w Domanowie

16 lipca 2023 r., we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, w Sanktuarium Maryjnym w Domanowie miały miejsce uroczystości odpustowe związane z 8. rocznicą koronacji obrazu Matki Zbawiciela Naszego Jezusa. Sumie odpustowej przewodniczył kustosz Sanktuarium ks. proboszcz Krzysztof Napiórkowski, a Słowo Boże wygłosił

W Mniu odpust ku czci św. brata Alberta Chmielowskiego

W sobotę, 17 czerwca 2023 r., w kaplicy w Mniu miały miejsce uroczystości odpustowe ku czci św. brata Alberta Chmielowskiego. Uroczystą Mszę Świętą sprawował ks. Tadeusz Czyżak, proboszcz z Rudki. W wygłoszonym Słowie Bożym nawiązał do znanych słów św. brata Alberta, że trzeba być „dobrym jak chleb”. Chleb jest

Oktawa Bożego Ciała

W czwartek, 15 czerwca 2023 r., uroczyście zakończyliśmy w naszej parafii tydzień szczególnej czci dla Eucharystii, czyli oktawę Bożego Ciała. Po wieczornej Mszy Świętej, przed Najświętszym Sakramentem odśpiewaliśmy nieszpory eucharystyczne i odmówiliśmy Litanię do Serca Pana Jezusa. Następnie odbyła się

II szkolno-parafialny piknik rodzinny

W słoneczną niedzielę, 11 czerwca 2023 r., przy plebanii odbył się drugi szkolno-parafialny piknik rodzinny. Od godziny 1400 zaczęły gromadzić się rodziny, które wraz z innymi chciały spędzić to niedzielne popołudnie. Wspólną zabawę rozpoczęła p. Renata Jarosz, zapraszając wszystkich do rozgrzewki i tańców

Rocznica przyjęcia pierwszej Komunii Świętej

W niedzielę, 11 czerwca, na Mszy Świętej o godz. 1200, 13 dzieci obchodziło rocznicę przyjęcia pierwszej Komunii Świętej. Przez ostatni rok systematycznie pogłębiały swoją relację z Panem Jezusem, o czym świadczą przyniesione do ołtarza książeczki potwierdzające uczestnictwo w

Boże Ciało - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest jednym z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Świadomość niezwykłego cudu przemiany konsekrowanego chleba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku chrześcijaństwa. Prawdziwa i realna obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się według nauki Kościoła na słowach Jezusa wypowiedzianych podczas Ostatniej Wieczerzy: „To jest

Pierwsza Komunia Święta

4 czerwca, w uroczystość Najświętszej Trójcy, w naszej świątyni 7 dzieci przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej. Aby móc tego dnia przyjąć Pana Jezusa do swojego serca, w pierwszy czwartek miesiąca po raz pierwszy przystąpiły do sakramentu pokuty. Dzieci i ich rodzice czynnie zaangażowali się

Zesłanie Ducha Świętego

50 dni po obchodach zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Kościół katolicki obchodzi uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Tym samym świętuje swoje narodziny, bo w tym dniu, jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich, grono Apostołów zostało „uzbrojone mocą z wysoka”, a Duch Święty czyni z odkupionych przez Chrystusa jeden organizm - wspólnotę. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy w

Gminne obchody dnia Strażaka

14 maja 2023 r. w Domanowie miały miejsce gminne obchody Dnia Strażaka, na które przybyli strażacy ochotnicy z terenu Gminy Brańsk na czele z Prezesem Gminnym OSP Przemysławem Cereniewiczem i Komendantem Gminnym OSP Michałem Zalewskim. Świętowanie rozpoczęto od Mszy Świętej sprawowanej w naszej świątyni parafialnej przez

Subskrybuj to źródło RSS

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730