updated 5:21 PM CEST, Jul 22, 2024

Rocznica przyjęcia pierwszej Komunii Świętej

W niedzielę, 11 czerwca, na Mszy Świętej o godz. 1200, 13 dzieci obchodziło rocznicę przyjęcia pierwszej Komunii Świętej. Przez ostatni rok systematycznie pogłębiały swoją relację z Panem Jezusem, o czym świadczą przyniesione do ołtarza książeczki potwierdzające uczestnictwo w

nabożeństwach pierwszych piątków miesiąca. Pięciu rocznicowych chłopców przygotowuje się także w naszej parafii do pełnienia służby ministranckiej. Dzieci czynnie zaangażowały się w Liturgię Słowa i procesję eucharystyczną wokół kościoła. Niechaj wraz z wiekiem wzrastają także w łasce Bożej i świadomości wielkości daru Eucharystii, którego już od roku mogą doświadczać. Niech Pan Jezus jak najczęściej gości w ich sercach, prowadząc ich przez życie drogą świętości.                                                                                           FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730