updated 6:46 AM CEST, Oct 16, 2021

 

2021 Św. Jana Chrzciciela

24 czerwca obchodzimy uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela. Z tej okazji po wieczornej Mszy świętej, wyszliśmy nad staw przy plebanii, aby uczestniczyć w obrzędzie święcenia wody. Na początek odmówiliśmy Akt Poświęcenia Rodziny Ludzkiej Jezusowi Chrystusowi Królowi. Następnie ksiądz proboszcz poprzez modlitwę i zanurzenie paschału w wodzie dokonał jej poświęcenia. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił zespół Mianka. Panie oprócz okolicznościowych pieśni przygotowały też tradycyjne wianki świętojańskie, które na zakończenie zostały puszczone

2021 w kaplicy w Mniu odpust św. brata Alberta Chmielowskiego

W sobotę, 19 czerwca 2021 r., w kaplicy w Mniu świętowano odpust związany ze wspomnieniem jej patrona, św. brata Alberta Chmielowskiego. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. kan. dr Tomasz Szmurło, proboszcz parafii Repki-Szkopy. W wygłoszonym Słowie Bożym zwrócił on uwagę zgromadzonych na znaczenie łaski Bożej w życiu człowieka. Tak często mówimy, że to „my coś zrobiliśmy”, „nam się coś udało”, ale jako ludzie wierzący wiemy, że

2021 Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Liturgiczna Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada w piątek po oktawie Bożego Ciała. Kult Boskiego Serca w sposób szczególny rozpowszechnił się dzięki żyjącej w XVII wieku we Francji św. Małgorzacie Marii Alacoque, która obdarzona została wizjami Pana Jezusa. Podczas jednego z objawień żądał On, aby właśnie piątek po oktawie Bożego Ciała był poświęcony jako osobne święto ku czci Jego Serca. W 1856 roku ogłoszono to święto dla całego Kościoła, a 31 grudnia 1899 roku papież Leon XIII oddał cały

2021 Ostatnim Nieszpor

10 czerwca 2021 roku, Ostatnim Nieszporem, zakończyliśmy oktawę Bożego Ciała. Na wieczornej Mszy świętej licznie zgromadziliśmy się w naszej świątyni parafialnej, aby podziękować Panu Bogu za ten czas uwielbienia Go w sakramencie Eucharystii, kiedy przez codzienne procesje wyznawaliśmy wiarę w prawdziwą i rzeczywistą obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Po Mszy świętej, przed

2021 Rocznica przyjęcia pierwszej Komunii Świętej

W niedzielę, 6 czerwca 2021 r., na Mszy Świętej o godzinie 1200, jedenaścioro dzieci z klasy czwartej obchodziło swoją rocznicę przyjęcia pierwszej Komunii Świętej. Na tej samej Mszy Świętej miało miejsce także zakończenie Białego Tygodnia dzieci pierwszokomunijnych. Wydarzenia te nabierają szczególnego znaczenia, gdy uświadomimy sobie, że przypadły one w samym środku zwyczajowej oktawy Bożego Ciała, kiedy poprzez codzienne procesje eucharystyczne uwielbiamy Boga i dziękujemy Mu za sakrament Eucharystii. Zarówno dzieci pierwszokomunijne jak i rocznicowe czynnie uczestniczyły w niedzielnej procesji, dziękując w ten sposób Panu Jezusowi za spotkanie z

2021 Boże Ciało

3 czerwca 2021 r. obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Tego dnia dziękujemy Bogu, że został z nami w sakramencie Eucharystii. Wierzymy, że pod postaciami chleba i wina jest obecny żywy i prawdziwy Chrystus, który ustanawiając sakrament Eucharystii powiedział: „To jest Ciało moje (...) To jest moja Krew” (Mk 14,22.24). Pan Jezus bardzo wyraźnie mówi o potrzebie karmienia się Jego Ciałem i Krwią: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli

UWAGA ! UWAGA !

28 maja w Polskim Radiu Białystok wyemitowano reportaż po tytułem: „Matka z Zawyk, Maryja z Domanowa”, przybliżający słuchaczom te dwa mniej znane miejsca kultu maryjnego na Podlasiu. Programu można odsłuchać w Internecie na stronie Polskiego Radia Białystok w dziale Audycje, w zakładce Reportaż lub klikając TUTAJ.

2021 Pierwsza Komunia Święta

W Uroczystość Najświętszej Trójcy, 30 maja 2021 r., trzynaścioro dzieci przystąpiło w naszej świątyni do Pierwszej Komunii Świętej. Aby móc tego dnia przyjąć Pana Jezusa do swojego serca, w piątek, 28 maja, po raz pierwszy przystąpiły do sakramentu pokuty. Do tych ważnych wydarzeń w swoim życiu przygotowywały się przez rok katechezy szkolnej i parafialnej, zakończonej egzaminami złożonymi przed księdzem proboszczem. Dzieci czynnie zaangażowały się w oprawę Mszy Świętej, a na zakończenie

2021 Zesłanie Ducha Świętego

Pięćdziesiątego dnia po Zmartwychwstaniu Duch Święty zstąpił na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku. „Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i

2021 Wniebowstąpienie

Czterdziestego dnia po zmartwychwstaniu, Chrystus zakończył swoją ziemską misję i na oczach uczniów wstąpił do nieba. Tak opisuje to wydarzenie św. Marek w dzisiejszej Ewangelii: „Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.» (…) Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do

2021 4 maja świętego Floriana

4 maja przypada wspomnienie świętego Floriana, patrona strażaków. Tego dnia w kościele parafialnym zgromadzili się druhowie strażacy z OSP Domanowo i OSP Mień, aby uczestniczyć we Mszy świętej, sprawowanej w ich intencji. Podczas kazania ksiądz proboszcz przybliżył zgromadzonym postać św. Floriana. Był on rzymskim oficerem. Za to, że podczas prześladowania chrześcijan nie wyparł się wiary w Chrystusa, był torturowany i

2021 Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

3 maja w Kościele w Polsce obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Tego dnia dziękujemy dobremu Bogu, że dał nam Polakom Maryję za Matkę i Królową. Naród nasz wielokrotnie w ciągu swych dziejów doświadczał szczególnej opieki Matki Bożej. Moc tej opieki zajaśniała wyjątkowo podczas najazdu szwedzkiego. Po cudownej obronie Jasnej Góry przed

Subskrybuj to źródło RSS

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730