updated 2:32 PM CEST, Jul 7, 2024

 

2024 Procesja Fatimska

13 maja w Kościele przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej. Z tej okazji w naszym sanktuarium odbyła się procesja fatimska wokół kościoła. Czynnie zaangażowały się w nią dzieci przygotowujące się do przyjęcia pierwszej Komunii św., odmawiając dwie tajemnice różańcowe oraz

2024 św. Florian

4 maja, w wspomnienie św. Floriana, w naszym kościele zgromadziły się druhny i druhowie strażacy z Mnia i Domanowa oraz ich rodziny, aby uczestniczyć we Mszy św. sprawowanej w ich intencji. Ksiądz proboszcz, polecając strażaków opiece Matki Bożej Domanowskiej i św. Floriana, życzył im bezpiecznej służby i satysfakcji z jej pełnienia. Po zakończeniu Mszy św. przybliżył strażakom postać ich patrona w krótkiej prelekcji, ubogaconej pokazem zdjęć prezentującym miejsce śmierci świętego – miasteczko Enns w Austrii wraz z jego zabytkami i strażackim muzeum.                                                                                                         FB

2024 Jerycho Różańcowe

W dniach 6-13 kwietnia 2024 r. w dekanacie brańskim zorganizowano Jerycho Różańcowe. W kolejne dni poszczególne wspólnoty parafialne trwały w swoich kościołach na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. W parafii Domanowo Jerycho miało miejsce w dniach 9-10 kwietnia. Modliliśmy się o nawrócenie grzeszników, w intencji wynagradzającej Panu Bogu i Matce Najświętszej za wszelkie grzechy i zniewagi, za niewierzących, wątpiących i poszukujących Boga, o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za powołanych, za Kościół w Polsce, o zgodę, pokój, wiarę i pomyślność dla naszej Ojczyzny, za sprawujących władzę w Polsce, o poszanowanie życia w naszej Ojczyźnie, za nasze rodziny, dzieci i młodzież, za chorych, samotnych, opuszczonych, uzależnionych i walczących z nałogami, w intencji księdza proboszcza, wszystkich parafian i w naszych osobistych sprawach. Wydarzenie było zorganizowane i prowadzone przez Koła Żywego Różańca, a w naszej parafii włączyła się w nie także społeczność miejscowej szkoły podstawowej i mieszkańcy poszczególnych wsi. Jerycho Różańcowe rozpoczęliśmy Mszą św. we wtorek, 9 kwietnia, o godz. 1700. W kazaniu ksiądz proboszcz Krzysztof Napiórkowski przypomniał zgromadzonym historię zdobywania Jerycha przez Izraelitów. To bogate miasto o potężnych murach zostało zdobyte nie dzięki sile oręża, ale przez posłuszeństwo Bogu i pełnienie Jego woli. Ta historia uczy nas, że nawet to, co po ludzku wydaje się nierealne, dzięki wytrwałej modlitwie i Bożej pomocy jest możliwe do spełnienia. Po Mszy św. nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólna adoracja, której przewodniczył ksiądz proboszcz. Następnie modlitwę rozpoczęły koła różańcowe, a o godz. 20 w świątyni zgromadziła się społeczność szkolna. Między północą a godziną 6 rano czuwanie podjęły chętne osoby, które w ciszy trwały przed Chrystusem Eucharystycznym. Kolejnego dnia adorację kontynuowały koła różańcowe, a o godzinie 15 gościliśmy grupę modlitewną z Brańska, pod przewodnictwem zelatorki dekanalnej pani Bożeny Aleksiejuk, która przewodniczyła modlitwie w Godzinie Miłosierdzia. Jerycho w naszej parafii zakończyliśmy w środę, 10 kwietnia, Mszą św. o godz. 1600, którą poprzedziło zawierzenie naszych rodzin Matce Najświętszej i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Jerycho Różańcowe było czasem wielkiej mobilizacji modlitewnej naszych parafian, szczególnie wszystkich Kół Żywego Różańca. Przez całą dobę przed Najświętszym Sakramentem rozważane były kolejne części różańca, rozbrzmiewały pieśni eucharystyczne, był także czas na modlitwę w ciszy własnego serca. Przez ręce Matki Zbawiciela powierzaliśmy Panu Bogu sprawy Kościoła, naszej Ojczyzny, parafii, naszych rodzin i nas samych. Ufamy, że dobry Bóg wysłucha tych, którzy „dniem i nocą wołają do Niego” (Łk 18, 7).                                                                                                                                           FB

Triduum Paschalne

W ciągu cyklu rocznego Kościół wspomina całe misterium Chrystusa, od Wcielenia aż do dnia Zesłania Ducha Świętego i do oczekiwania na przyjście Pańskie. Ponieważ dzieła odkupienia ludzi i doskonałego uwielbienia Boga Chrystus dokonał przez paschalne misterium swojej błogosławionej Męki, przez które umierając zniweczył naszą śmierć i

Niedziela Palmowa

Niedzielą Palmową rozpoczynamy w Kościele Wielki Tydzień, w czasie którego wspominamy najważniejsze wydarzenia w historii zbawienia. Na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy przynosimy do kościoła palmy, sporządzone z pierwszych zielonych wiosennych gałązek. Swoje własnoręcznie wykonane

Diecezjalny konkurs biblijny

21 marca 2024 r. na terenie parafii, a konkretnie w Szkole Podstawowej w Domanowie, gościliśmy ks. bp. Piotra Sawczuka, ordynariusza drohiczyńskiego, który odwiedził miejscową szkołę w ramach wizytacji kanonicznej naszej parafii. Wziął tam udział w podsumowaniu diecezjalnego konkursu biblijnego „Życie w Biblii, Biblia w życiu.

Droga Krzyżowa mężczyzn

Przed zbliżającą się uroczystością św. Józefa, patrona mężczyzn, panowie z naszej parafii przygotowali i poprowadzili nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które odbyło się 15 marca. W świetle poszczególnych stacji rozważaliśmy naszą postawę wobec różnych grzechów i nałogów, pytaliśmy sami siebie o chęć i

Turnieje piłki siatkowej kobiet i mężczyzn

W niedzielę, 10 marca, na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Domanowie, odbyły się turnieje w piłkę siatkową kobiet i mężczyzn, współorganizowane przez naszą parafię. Do rywalizacji stanęły

Dzień kobiet

W piątek, 8 marca, z okazji przypadającego Dnia Kobiet, w naszej świątyni miało miejsce nabożeństwo Drogi Krzyżowej prowadzone przez kobiety. Rozważania dotyczyły różnych sytuacji w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym kobiet, ukazywały jak sprostać tym wyzwaniom w świetle Męki Chrystusowej. Po Drodze Krzyżowej ksiądz proboszcz sprawował Mszę św. w intencji wszystkich parafianek żywych i zmarłych. Panie przygotowały Liturgię Słowa oraz złożyły dar ołtarza. Wspólnie modliliśmy się, aby Pan Bóg błogosławił kobietom, a Matka Boża Domanowska wspomagała je w codziennych obowiązkach, aby wszyscy doceniali ich pracę i okazywali za nią wdzięczność.           FB

Informacja o opublikowaniu zapytania ofertowego na "Remont kościoła par. p.w. św. Doroty w Domanowie - Etap I"

Informacja o opublikowaniu zapytania ofertowego na "Remont kościoła par. p.w. św. Doroty w Domanowie - Etap I"

Informuję, iż w dniu 6 marca 2024 r. na stronie internetowej Gminy Brańsk oraz stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. świętej Doroty Dziewicy i Męczennicy w Domanowie zostało umieszczone zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. „Remont kościoła par. p.w. św. Doroty w Domanowie, Etap I”.

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane polegające na kompleksowym remoncie schodów zewnętrznych kościoła, dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wykonaniu monitoringu wizyjnego oraz oświetlenia zewnętrznego obiektu kościoła pw. świętej Doroty Dziewicy i Męczennicy w Domanowie

 Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2024 r. w formie pisemnej.

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Parafii (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym), lub listowanie na adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. świętej Doroty Dziewicy i Męczennicy w Domanowie, Domanowo 75, 17-120 Brańsk. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Dotyczy zapytania ofertowego na :”Remont kościoła par. p.w. świętej Doroty w Domanowie - Etap I”. Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu.

 

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. świętej Doroty Dziewicy i Męczennicy w Domanowie

  1. dr. Krzysztof Napiórkowski

 

Rekolekcje Wielkopostne

W dniach 1-3 marca w naszej parafii przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne. W tym świętym czasie Słowo Boże głosił nam ks. kan. dr Piotr Arbaszewski, proboszcz parafii w Zembrowie, w naszej diecezji pełniący funkcję dyrektora Duszpasterstwa Rodzin. Tematem przewodnim nauk było nawrócenie, rekolekcje są

Subskrybuj to źródło RSS

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730