updated 5:41 PM CEST, Jun 3, 2023

 

Niedziela Palmowa

Szósta niedziela Wielkiego Postu nosi nazwę Niedzieli Palmowej, czyli Męki Pańskiej, podczas której Kościół wspomina uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy oraz rozważa Jego mękę. Tego dnia w naszej parafii suma rozpoczęła się przed kościołem, gdzie odbyło się poświęcenie palm, odczytanie perykopy ewangelicznej o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy i uroczysta procesja do kościoła. Już od kilku lat w procesji biorą udział dzieci z palmami wykonanymi przez

Droga Krzyżowa mężczyzn

W piątek, 17 marca 2023 r., w naszym kościele miało miejsce nabożeństwo Drogi Krzyżowej przygotowane i prowadzone przez mężczyzn. Rozważania dotyczyły roli mężczyzny w rodzinie i społeczeństwie, różnych problemów i przeciwności z jakimi muszą mierzyć się każdego dnia. Prosiliśmy Pana Jezusa, aby swoją łaską dopomagał mężczyznom w walce z grzechami i słabościami, uzdalniał ich do miłości i czynienia dobra. Mężczyźni wzięli także czynny udział we Mszy Świętej, sprawowanej przez księdza proboszcza w ich intencji. FB

2023 Turniej piłki siatkowej

W niedzielę 12 marca, na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Domanowie, odbyły się rozgrywki sportowe: Turniej piłki siatkowej kobiet o Złotą Różę oraz Turniej piłki siatkowej mężczyzn. Organizatorami rozgrywek byli: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Domanowie,

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2023

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej parafii miały miejsce w dniach 10-12 marca. Przewodniczył im ks. kan. Andrzej Witerski, diecezjalny duszpasterz wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym oraz proboszcz w Sterdyni.
Podczas wygłoszonych nauk rekolekcyjnych wspólnie rozważaliśmy znaczenie wybranych obrzędów Mszy Świętej. Eucharystię rozpoczynamy znakiem krzyża i słowami: „Pan z wami - I z duchem twoim”. Są to krótkie

Bierzmowanie 2023

We wtorek, 28 lutego 2023 r., 19 naszych parafian, podczas wieczornej Mszy Świętej, przyjęło sakrament bierzmowania. Eucharystię celebrował i sakramentu udzielił ordynariusz drohiczyński ks. bp Piotr Sawczuk. Obecni byli także kapłani: ks. Andrzej Ulaczyk - dziekan brański, ks. Zbigniew Bolewski – proboszcz z Topczewa, ks. Jarosław Wojasiński – proboszcz parafii Niemyje Nowe oraz ks. Marcin Szymanik – sekretarz ks. biskupa. Na początku przedstawiciele rodziców młodzieży poprosili ekscelencję o

Droga krzyżowa z Brańska do Domanowa

W sobotę, 25 lutego 2023 r., po raz czwarty odbyła się piesza droga krzyżowa z Brańska do Domanowa. Rozpoczęliśmy od Mszy Świętej sprawowanej o godz. 9.00 w brańskiej świątyni przez naszego ks. proboszcza Krzysztofa Napiórkowskiego oraz ks. Daniela Konika, wikariusza brańskiego. W wygłoszonym kazaniu ks. Daniel zwrócił uwagę, że obecność na dzisiejszej drodze krzyżowej wiąże się z pewnym

Wielki Post

Środą Popielcową, przypadająca w tym roku 22 lutego, rozpoczyna się Wielki Post. W tym świętym czasie pokuty i nawrócenia, Kościół, przypominając słowa Chrystusa (Mt 6, 1-18), proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga: modlitwę, post i jałmużnę. Pomocne w owocnym przeżywaniu tego czasu są nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali oraz rekolekcje wielkopostne. Kościół zachęca nas także do

Odpust św. Doroty

6 lutego obchodziliśmy doroczną uroczystość odpustową, związaną ze wspomnieniem patronki domanowskiej parafii, św. Doroty dziewicy i męczennicy. Sumie odpustowej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Robert Figura, proboszcz z Chojewa. Kaznodzieja przypomniał zebranym okoliczności śmierci św. Doroty. Za to, że nie chciała

Święto Ofiarowania Pańskiego

2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego. „Wspominamy dzień, w którym Jezus został przedstawiony w świątyni. W ten sposób nie tylko wypełnił przepis Prawa Starego Testamentu, lecz spotkał się ze swoim ludem, który z wiarą Go oczekiwał. Symeon i Anna, prowadzeni i oświeceni przez Ducha Świętego, przybyli do świątyni, poznali Chrystusa i z radością wyznali wiarę w

2023 Spotkanie zelatorek i zelatorów Drohiczyn

29 stycznia w Drohiczynie miało miejsce noworoczne spotkanie dekanalnych i parafialnych zelatorek i zelatorów Kół Żywego Różańca naszej diecezji. Uczestniczyła w nim także nasza zelatorka parafialna Beata Falkowska. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej

2023 ŚwiętO Trzech Króli

6 stycznia Kościół obchodzi Uroczystość Objawienia Pańskiego, w Polsce zwaną świętem Trzech Króli. Nazwa „Objawienie Pańskie” tłumaczy sens tej uroczystości. Jezus Chrystus objawia się światu, to znaczy, że przyszedł na ziemię nie tylko dla wybranego przez Boga narodu, ale dla wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli i będą żyć. Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym.
Ewangelia (Mt 2, 1-12) nie nazywa

1 stycznia uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

1 stycznia Kościół obchodzi uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Boskie macierzyństwo Maryi dotyczy ludzkiego narodzenia Syna Bożego, a nie Jego zrodzenia Boskiego. Syn Boży, przyjmując z Maryi ludzką naturę, nie przestał być Bogiem. A ponieważ przedmiotem zrodzenia jest osoba, a nie natura, Maryja jest prawdziwie Matką Bożą. Prawda ta jest dogmatem naszej wiary, ogłoszonym na soborze w Efezie w 431 r.
Przywilej

Subskrybuj to źródło RSS

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730