updated 7:56 AM CEST, May 18, 2024

 

13 maja Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej

13 maja obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej. Aby uczcić Matkę Bożą w znaku fatimskim oraz odpowiedzieć na Jej prośby wypowiedziane w czasie objawień, w naszym sanktuarium tego dnia miała miejsce procesja fatimska wokół kościoła. Rozważaliśmy radosną część różańca świętego, ofiarowując wspólną modlitwę w

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - 3 maj

3 maja Kościół w Polsce obchodzi Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Tego dnia dziękujemy dobremu Bogu, że dał nam, Polakom, Maryję za Matkę i Królową. Po cudownej obronie Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego, król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 r. uroczystym aktem oddał nasz kraj pod

Poświęcenie pól

W naszej parafii w dniach 21-28 kwietnia 2023 r. miało miejsce poświęcenie pól w poszczególnych wioskach. Zgodnie z wielowiekową tradycją Kościół w Polsce zachowuje zwyczaj błogosławienia pól w okresie wzrostu i dojrzewania roślin, przynoszących potrzebne człowiekowi pożywienie. Obrzęd ten ma charakter dziękczynno-błagalny. Danego dnia społeczność jednej wsi gromadziła się na Mszy Świętej, po której wychodzono z procesją do czterech ołtarzy, prosząc Stwórcę o błogosławieństwo dla pól, dla całej ojczystej ziemi, dla pracujących na roli. Zanoszono prośby o dobre plony, o szacunek dla chleba i jego równy podział między ludźmi na całej ziemi, a jednocześnie dziękowano za otrzymane łaski.    FB

Jerycho Różańcowe

W dniach 15-22 kwietnia 2023 r. w dekanacie brańskim zorganizowano Jerycho Różańcowe. W wyznaczone dni poszczególne parafie trwały na nieustannej adoracji Najświętszego Sakramentu: Brańsk 15-17.04, Klichy 16.04, Topczewo 17-18.04, Rudka 18.04, Domanowo 18-19.04, Grodzisk 19-20.04, Chojewo 20-21.04, Szmurły 21-22.04. Intencje, w jakich modlono się podczas tegorocznego Jerycha Różańcowego były

Święto Miłosierdzia Bożego

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego. Zostało ono ustanowione w 2000 r. przez św. Jana Pawła II, który 2 lata później, podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Polski, konsekrował sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. Powiedział wtedy:

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, już od wczesnych godzin porannych, nasza świątynia wypełniała się wiernymi, którzy gromadzili się, aby uczestniczyć we Mszy Świętej rezurekcyjnej. Poprzedziła ją radosna procesja rezurekcyjna, zakończona dziękczynnym „Te Deum” i

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę Kościół trwa na modlitwie przy grobie Zbawiciela. Od rana poszczególne wioski, a następnie koła różańcowe, adorowały Najświętszy Sakrament w Grobie Pańskim. Tego dnia odbyło się także poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny.
Wieczorem miała miejsce najważniejsza celebracja całego roku liturgicznego – Wigilia

Wielki Piątek

Wielki Piątek jest dniem męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Od rana w naszej świątyni trwała adoracja eucharystyczna, a o godzinie 1500 zgromadziliśmy się na Liturgii Męki Pańskiej. W skupieniu wysłuchaliśmy opisu męki Chrystusa, autorstwa jej naocznego świadka –

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek upamiętnia Ostatnią Wieczerzę, podczas której Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa. Wieczorem zgromadziliśmy się na Mszy Wieczerzy Pańskiej, rozpoczynającej obchody Świętego Triduum Paschalnego Męki i Zmartwychwstania Pańskiego.
W wygłoszonym kazaniu ksiądz proboszcz podkreślał, jak ważny w naszym życiu duchowym jest

Niedziela Palmowa

Szósta niedziela Wielkiego Postu nosi nazwę Niedzieli Palmowej, czyli Męki Pańskiej, podczas której Kościół wspomina uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy oraz rozważa Jego mękę. Tego dnia w naszej parafii suma rozpoczęła się przed kościołem, gdzie odbyło się poświęcenie palm, odczytanie perykopy ewangelicznej o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy i uroczysta procesja do kościoła. Już od kilku lat w procesji biorą udział dzieci z palmami wykonanymi przez

Droga Krzyżowa mężczyzn

W piątek, 17 marca 2023 r., w naszym kościele miało miejsce nabożeństwo Drogi Krzyżowej przygotowane i prowadzone przez mężczyzn. Rozważania dotyczyły roli mężczyzny w rodzinie i społeczeństwie, różnych problemów i przeciwności z jakimi muszą mierzyć się każdego dnia. Prosiliśmy Pana Jezusa, aby swoją łaską dopomagał mężczyznom w walce z grzechami i słabościami, uzdalniał ich do miłości i czynienia dobra. Mężczyźni wzięli także czynny udział we Mszy Świętej, sprawowanej przez księdza proboszcza w ich intencji. FB

2023 Turniej piłki siatkowej

W niedzielę 12 marca, na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Domanowie, odbyły się rozgrywki sportowe: Turniej piłki siatkowej kobiet o Złotą Różę oraz Turniej piłki siatkowej mężczyzn. Organizatorami rozgrywek byli: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Domanowie,

Subskrybuj to źródło RSS

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730