updated 6:46 AM CEST, Oct 16, 2021

 

2021 Świecenie pól

Zgodnie z wielowiekową tradycją Kościół w Polsce zachowuje zwyczaj błogosławienia pól w okresie wzrostu i dojrzewania roślin, przynoszących potrzebne człowiekowi pożywienie. W naszej parafii miało to miejsce w dniach 21-30 kwietnia 2021 r. Obrzęd ten ma charakter dziękczynno-błagalny. Danego dnia społeczność jednej wsi gromadziła się na wspólnej modlitwie, prosząc Stwórcę o błogosławieństwo dla pól, dla całej ojczystej ziemi, dla pracujących na roli. Zanoszono prośby o dobre plony, o szacunek dla chleba i jego równy podział między ludźmi na całej ziemi, a jednocześnie dziękowano za otrzymane łaski. Obrzędy błogosławieństwa pól wyrażają uwielbienie Boga, który

2021 Święto Miłosierdzia Bożego

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, która kończy oktawę Zmartwychwstania Pańskiego. Wskazuje to na ścisły związek między tajemnicą Odkupienia a Świętem Miłosierdzia. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są bowiem szczytowym objawieniem miłości miłosiernej Boga. Święto to zostało ustanowione przez Jana Pawła II 30 kwietnia 2000 r., w dniu kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej. Wielokrotnie o święcie tym mówił Pan Jezus do św. Faustyny, co przekazała nam na

2021 Niedziela Wielkanocna

Niedziela Wielkanocna, przypadająca w tym roku 4 kwietnia, przedłuża we wspólnocie wierzących radość paschalną. Powodem tej radości jest zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią oraz wyzwolenie nas z niewoli grzechu.
W naszej wspólnocie parafialnej ten dzień rozpoczęliśmy procesją rezurekcyjną o wschodzie słońca. Zebraliśmy się o

2021 Wielka Sobota

Wielka Sobota to szczególny dzień ciszy całego Kościoła, która ma nas wszystkich skoncentrować na grobie Chrystusa i przygotować na radość Zmartwychwstania. Nawiedzamy w tym dniu Grób Pański i czuwamy na modlitwie przed Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Przed południem kapłan błogosławi pokarmy na stół wielkanocny.

Po zapadnięciu zmroku rozpoczyna się sprawowanie Wigilii Paschalnej - najdłuższej,

2021 Wielki Piątek

W Wielki Piątek wspominamy mękę i śmierć Chrystusa. Dziękujemy Mu i uwielbiamy Go za to, że cierpiał i umarł za nas wszystkich. „Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię” (por. Flp 2, 8-9). O godzinie 1500 zbieramy się na Liturgii Męki Pańskiej. Celebrans i ministranci wkraczają do kościoła głównymi drzwiami w absolutnej ciszy. Następuje teraz wyjątkowy w liturgii akt prostracji – kapłan pada krzyżem przed ołtarzem na znak uniżenia i oddania czci Chrystusowi, który

2021 Wielki Czwartek

Święte Triduum Paschalne trwa od wieczornej Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek do wieczornych nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania (1-4 kwietnia 2021 r.). Te trzy doby traktujemy jak jeden świąteczny obchód, który ma swoje centrum w Wigilii Paschalnej, sprawowanej w noc z Wielkiej Soboty na Niedzielę Zmartwychwstania.

Uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy. Liturgia ta ma wymiar dziękczynny za ustanowione wtedy dwa nierozdzielne sakramenty: Eucharystię i kapłaństwo. „To jest moje

2021 Niedziela Palmowa

W Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej, wspominamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Tego dnia rozpoczęcie liturgii miało miejsce na zewnątrz kościoła, pod krzyżem papieskim, gdzie ksiądz proboszcz zwrócił się do zebranych słowami: „Drodzy bracia i siostry, przez 40 dni przygotowaliśmy nasze serca przez modlitwę, pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do

2021 Droga Krzyżowa bierzmowanych

W piątek, 26 marca 2021 roku, młodzież z naszej parafii, która niespełna miesiąc wcześniej przyjęła sakrament bierzmowania, poprowadziła rozważania Drogi Krzyżowej. Nabożeństwo rozpoczęliśmy w kościele, a następnie przeszliśmy wokół naszej świątyni parafialnej, wsłuchując się w odczytywane treści. Dotyczyły one problemów i wątpliwości, których młodzi ludzie doświadczają w swoim życiu. Próbowali oni szukać na nie odpowiedzi wpatrując się w postawę, zachowanie i słowa Pana Jezusa podczas Jego drogi na

2021 Zwiastowanie Pańskie

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami” (J 1, 14) – wszystkie dzisiejsze czytania mszalne nawiązują do tej właśnie treści. W pierwszym czytaniu (Iz 7, 10-14) Prorok Izajasz wytyka królowi Achazowi przyzwalanie na wierzenia pogańskie i brak wiary w Bożą opiekę. Proroctwo, które słyszymy („Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami” [Iz 7, 14]), należy do największych proroctw mesjańskich. Po części spełniło się ono na

2021 Droga Krzyżowa Mężczyzn

Zdjęcie

19 marca obchodzimy w Kościele Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, patrona mężczyzn. W tym dniu, w naszej świątyni parafialnej, mężczyźni wzięli udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, odczytując rozważania poszczególnych stacji. Dotyczyły one miłości i odpowiedzialności, która polega na posłuszeństwie woli Bożej. Mężczyźni czynnie zaangażowali się także w Mszę Świętą, sprawowaną przez księdza proboszcza w

2021 Droga Krzyżowa KOBIET

Zdjęcia

W piątek, 12 marca 2021 r., odbyło się w naszej świątyni nabożeństwo Drogi Krzyżowej przygotowane i prowadzone przez kobiety. Rozważaliśmy wspólnie drogę cierpienia Chrystusa w kobiecym sercu. Usłyszeliśmy m. in.: „Stajemy razem z Chrystusem na Drodze Krzyżowej, która jest drogą upominania się o godność człowieka. Dziś chcemy modlić się za wszystkie kobiety, dziewczęta, matki, aby świat doceniał ich poświęcenie, ich powołanie. Panie nasz i Zbawicielu! Dziękujemy Ci za wszystkie łaski i

2021 Rekolekcje Wielkopostne

Zdjęcia

Od piątku 5 marca do niedzieli 7 marca 2021 r. w naszej parafii przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne. Prowadził je ks. kan. Grzegorz Terpiłowski – proboszcz parafii Miłkowice-Maćki. Przewodniczył on piątkowemu nabożeństwu Drogi Krzyżowej oraz głosił słowo Boże na wszystkich rekolekcyjnych Mszach Świętych.
Pierwszego dnia zastanawialiśmy się wspólnie, czym są rekolekcje. Tyle razy przeżywaliśmy je już w

Subskrybuj to źródło RSS

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730