updated 2:32 PM CEST, Jul 7, 2024
STO LAT - Zespół ludowy „Mianka” rozpoczął świętowanie jubileuszu 40-lecia swojego istnienia

STO LAT - Zespół ludowy „Mianka” rozpoczął świętowanie jubileuszu 40-lecia swojego istnienia

Uroczystą Mszą Świętą, sprawowaną o godz. 1200 w kaplicy pw. św. Brata Alberta w Mniu, zespół ludowy „Mianka” rozpoczął świętowanie jubileuszu 40-lecia swojego istnienia. Eucharystii sprawowanej w intencji żywych i zmarłych członków zespołu przewodniczył ks. kan. Walenty Wojtkowski, były proboszcz domanowski, a koncelebrował nasz obecny ks. proboszcz Krzysztof Napiórkowski. Członkinie „Mianki” czynnie zaangażowały się w Mszę Świętą przygotowując Liturgię Słowa oraz oprawę muzyczną, śpiewając m. in. „Bogurodzicę” czy piękną pieśń-modlitwę do Matki Bożej Domanowskiej. Na dziękczynnej liturgii obecni byli przedstawiciele władz i instytucji gminnych: Wójt Gminy Brańsk Andrzej Jankowski, przewodnicząca Rady Gminy Brańsk Grażyna Płonowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy i radny powiatowy Maciej Bobel; Starostę Bielskiego reprezentował Pan Piotr Daniło. Przybyli aktualni i byli członkowie zespołu oraz mieszkańcy Mnia. W okolicznościowym kazaniu ks. Walenty zauważył jak dzisiejsze Słowo Boże koresponduje z przeżywaną uroczystością. „Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry” (Ps 34, 9) – powtarzaliśmy w psalmie responsoryjnym. Dzisiaj właśnie dziękujemy za Jego dobroć, m. in. za działalność zespołu „Mianka” i prosimy o błogosławieństwo na dalsze lata. Jozue w pierwszym czytaniu mówi do Izraelitów: „Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu” (Joz 24, 15). Także i my każdego dnia mamy ponawiać to postanowienie, że chcemy służyć Bogu. Chcemy trwać przy Nim kiedy jest dobrze, ale także kiedy przychodzą trudności. Św. Piotr w Ewangelii daje świadectwo o Chrystusie: „Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6, 68). Potrzeba dzisiejszemu światu dobrego świadectwa życia dawanego przez nas, ludzi wierzących. Takie świadectwo daje „Mianka”, która istnieje, pomimo różnych trudności, pomimo, że były plany jej rozwiązania. Zespół przetrwał dzięki determinacji jego członkiń, które pragnęły śpiewać, swoim śpiewem chwalić Pana Boga. Pozwolił On przetrwać trudny czas i cieszyć się dzisiaj rozwojem zespołu, wsparciem władz i otoczenia oraz takim pięknym jubileuszem. „Mianka” jest obecna i uświetnia uroczystości państwowe, gminne i kościelne. Śpiewa pieśni tradycyjne, ale także ma w repertuarze wiele utworów autorskich, tworzonych specjalnie na różne okazje przez same członkinie. Kaznodzieja zachęcił do wdzięczności Panu Bogu za to, że daje siły, pomysły i radość ze śpiewania. Życzył błogosławieństwa Bożego oraz opieki Matki Bożej Domanowskiej i św. Brata Alberta. Na zakończenie Mszy Świętej ks. proboszcz złożył życzenia jubileuszowe, przekazał także słowa pozdrowienia od ks. biskupa. Pani Danuta Wakuła w imieniu zespołu złożyła podziękowania Panu Bogu i Matce Najświętszej oraz ludziom, dzięki którym „Mianka” istnieje i tworzy. Oczywiście podziękowania zostały wyrażone w formie piosenki. Głos zabrał także Pan Wójt, który przekazał życzenia od ks. kan. Benedykta Karpińskiego, wieloletniego proboszcza domanowskiego oraz zaprosił wszystkich na dalszy ciąg uroczystości do Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy.
Zespół ludowy „Mianka” powstał wiosną 1981 roku z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Mniu. W początkach istnienia składał się z 26-osobowej mieszanej grupy wokalnej. Po kilku latach utworzono kapelę. Dzięki temu zespół mógł tworzyć własny program wokalno-taneczny, oparty na folklorze podlaskim. Zespół odniósł wiele sukcesów, wygrywając i zajmując czołowe miejsca w przeglądach, konkursach i festiwalach na szczeblu regionalnym i krajowym. Ze swoim programem wyjeżdżał również poza granice kraju. Przez czterdzieści lat członkami zespołu było kilkadziesiąt osób, także spoza Mnia. W jego skład wchodziły nieraz całe rodziny, małżeństwa, ich dzieci i wnuki. Instruktorami i prowadzącymi zespół były: Pani Janina Piwarska, Pani Anna Dernowska, Pani Barbara Wakuła, Pani Danuta Wakuła. Obecnie nad zespołem czuwa Pan Wojciech Ostrowski. Od lat 80-tych „Mianka” funkcjonowała pod patronatem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Brańsku, a po rozdziale miasta i gminy Brańsk - Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury. W 2006 roku, z okazji 25-lecia zespołu, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył 15 jego członków odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W 2011 r. zespół został uhonorowany przez ks. biskupa Antoniego Dydycza Medalem „Benemerenti” Diecezji Drohiczyńskiej. Zespół ludowy „Mianka” od 40 lat uświetnia liczne gminne i kościelne uroczystości, kultywuje podlaski folklor, daje świadectwo miłości do ojczyzny i Kościoła. Obecnie w skład zespołu wchodzi 15 pań: Dorota Bobel, Krystyna Bobel, Lucyna Fronc, Renata Jarosz, Maria Muczyńska, Julita Nazarko, Zofia Sternik, Anna Stosiak, Krystyna Świątkowska, Janina Talarek, Helena Trusiak, Danuta Wakuła, Halina Wyszyńska, Danuta Zgiet, Iwona Zgiet oraz akordeonista pan Wojciech Ostrowski. Bez obecności „Mianki” trudno już wyobrazić sobie największe uroczystości parafialne jak dożynki czy lipcowy odpust Matki Bożej Szkaplerznej. Zespół jest chlubą naszej parafii, cieszymy się, że mamy wśród siebie tak wiele uzdolnionych osób, które gotowe są ofiarować swój czas, serce i talenty, aby radować ludzi i chwalić Pana Boga. Życzymy zdrowia, sił i wielu łask Bożych na dalsze lata działalności.        FB
Obszerną relację fotograficzną i filmową z uroczystości przygotował portal bielsk.eu

W tym dziale:

2021 ODPUST ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO

2021 ODPUST ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO (0)

W sobotę, 19 czerwca 2021 r., w kaplicy w Mniu świętowano odpust związany ze wspomnieniem jej patrona, św. brata Alberta Chmielowskiego. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. kan. dr Tomasz Szmurło, proboszcz parafii Repki-Szkopy. W wygłoszonym Słowie Bożym zwrócił on uwagę zgromadzonych na znaczenie łaski Bożej w życiu człowieka. Tak często mówimy, że to „my coś zrobiliśmy”, „nam się coś udało”, ale jako ludzie wierzący wiemy, że jest to duże uproszczenie. Tak naprawdę bowiem bez łaski Bożej nic dobrego nie jesteśmy w stanie sami zrobić. Pan Bóg przez sakrament chrztu świętego i sakrament pokuty obdarza nas łaską uświęcającą, która gładzi grzechy i czyni nas dziećmi Bożymi. W czasie naszego życia otrzymujemy łaskę uczynkową, która uzdalnia nas do czynienia dobra. Ubogaceni i uzdolnieni łaską z nieba, możemy pełnić wolę Bożą i spełniać zadania, jakie On nam wyznaczył. Święty brat Albert swoje życiowe powołanie odnalazł w służbie biednym i potrzebującym. Założył zgromadzenia zakonne: braci albertynów i sióstr albertynek, których charyzmatem jest posługa ubogim. Każdy z nas jest do czegoś przez Boga powołany. Nie muszą to być, i w większości wypadków nie są to, wielkie dzieła na wzór św. brata Alberta. Ale każdy z nas ma swoją drogę do świętości, którą odkrywa przy pomocy i we współpracy z łaską Bożą.
Na zakończenie Mszy świętej ks. proboszcz Krzysztof Napiórkowski podziękował ks. Tomaszowi za przewodniczenie liturgii i wygłoszenie Słowa Bożego oraz wszystkim osobom zaangażowanym w to, aby uroczystości odpustowe miały jak najpiękniejszą oprawę i przebieg. Następnie zgromadzeni uczestniczyli w adoracji eucharystycznej i procesji wokół kaplicy, uwieńczonej hymnem „Ciebie, Boga, wysławiamy” oraz błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Oprawę liturgii swoim śpiewem uświetnił zespół Mianka, który przy akompaniamencie pana Wojciecha Ostrowskiego wykonywał pieśni o św. bracie Albercie. W pieśniach tych częstym motywem było znane powiedzenie tego świętego o tym, że „trzeba być dobrym jak chleb”:
"Trzeba dobrym być jak chleb,
aby ludziom pomagać,
trzeba dobrym być jak chleb,
aby niebo odsłaniać".                                                                                               FB

Zobacz artykuły...

2021 jubileuszu 40-lecia zespołu „Mianka”

Uroczystą Mszą Świętą, sprawowaną o godz. 1200 w kaplicy pw. św. Brata Alberta w Mniu, zespół ludowy „Mianka” rozpoczął świętowanie jubileuszu 40-lecia swojego istnienia. Eucharystii sprawowanej w intencji żywych i zmarłych członków zespołu przewodniczył ks. kan. Walenty Wojtkowski, były proboszcz domanowski, a koncelebrował nasz obecny ks. proboszcz Krzysztof Napiórkowski. Członkinie „Mianki” czynnie zaangażowały się w Mszę Świętą przygotowując Liturgię Słowa oraz oprawę muzyczną, śpiewając m. in. „Bogurodzicę” czy piękną pieśń-modlitwę do Matki Bożej Domanowskiej. Na dziękczynnej liturgii obecni byli przedstawiciele władz i instytucji gminnych: Wójt Gminy Brańsk Andrzej Jankowski, przewodnicząca Rady Gminy Brańsk Grażyna Płonowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy i radny powiatowy Maciej Bobel; Starostę Bielskiego reprezentował Pan Piotr Daniło. Przybyli aktualni i byli członkowie zespołu oraz mieszkańcy Mnia. W okolicznościowym kazaniu ks. Walenty zauważył jak dzisiejsze Słowo Boże koresponduje z przeżywaną uroczystością. „Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry” (Ps 34, 9) – powtarzaliśmy w psalmie responsoryjnym. Dzisiaj właśnie dziękujemy za Jego dobroć, m. in. za działalność zespołu „Mianka” i prosimy o błogosławieństwo na dalsze lata. Jozue w pierwszym czytaniu mówi do Izraelitów: „Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu” (Joz 24, 15). Także i my każdego dnia mamy ponawiać to postanowienie, że chcemy służyć Bogu. Chcemy trwać przy Nim kiedy jest dobrze, ale także kiedy przychodzą trudności. Św. Piotr w Ewangelii daje świadectwo o Chrystusie: „Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6, 68). Potrzeba dzisiejszemu światu dobrego świadectwa życia dawanego przez nas, ludzi wierzących. Takie świadectwo daje „Mianka”, która istnieje, pomimo różnych trudności, pomimo, że były plany jej rozwiązania. Zespół przetrwał dzięki determinacji jego członkiń, które pragnęły śpiewać, swoim śpiewem chwalić Pana Boga. Pozwolił On przetrwać trudny czas i cieszyć się dzisiaj rozwojem zespołu, wsparciem władz i otoczenia oraz takim pięknym jubileuszem. „Mianka” jest obecna i uświetnia uroczystości państwowe, gminne i kościelne. Śpiewa pieśni tradycyjne, ale także ma w repertuarze wiele utworów autorskich, tworzonych specjalnie na różne okazje przez same członkinie. Kaznodzieja zachęcił do wdzięczności Panu Bogu za to, że daje siły, pomysły i radość ze śpiewania. Życzył błogosławieństwa Bożego oraz opieki Matki Bożej Domanowskiej i św. Brata Alberta. Na zakończenie Mszy Świętej ks. proboszcz złożył życzenia jubileuszowe, przekazał także słowa pozdrowienia od ks. biskupa. Pani Danuta Wakuła w imieniu zespołu złożyła podziękowania Panu Bogu i Matce Najświętszej oraz ludziom, dzięki którym „Mianka” istnieje i tworzy. Oczywiście podziękowania zostały wyrażone w formie piosenki. Głos zabrał także Pan Wójt, który przekazał życzenia od ks. kan. Benedykta Karpińskiego, wieloletniego proboszcza domanowskiego oraz zaprosił wszystkich na dalszy ciąg uroczystości do Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy.
Zespół ludowy „Mianka” powstał wiosną 1981 roku z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Mniu. W początkach istnienia składał się z 26-osobowej mieszanej grupy wokalnej. Po kilku latach utworzono kapelę. Dzięki temu zespół mógł tworzyć własny program wokalno-taneczny, oparty na folklorze podlaskim. Zespół odniósł wiele sukcesów, wygrywając i zajmując czołowe miejsca w przeglądach, konkursach i festiwalach na szczeblu regionalnym i krajowym. Ze swoim programem wyjeżdżał również poza granice kraju. Przez czterdzieści lat członkami zespołu było kilkadziesiąt osób, także spoza Mnia. W jego skład wchodziły nieraz całe rodziny, małżeństwa, ich dzieci i wnuki. Instruktorami i prowadzącymi zespół były: Pani Janina Piwarska, Pani Anna Dernowska, Pani Barbara Wakuła, Pani Danuta Wakuła. Obecnie nad zespołem czuwa Pan Wojciech Ostrowski. Od lat 80-tych „Mianka” funkcjonowała pod patronatem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Brańsku, a po rozdziale miasta i gminy Brańsk - Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury. W 2006 roku, z okazji 25-lecia zespołu, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył 15 jego członków odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W 2011 r. zespół został uhonorowany przez ks. biskupa Antoniego Dydycza Medalem „Benemerenti” Diecezji Drohiczyńskiej. Zespół ludowy „Mianka” od 40 lat uświetnia liczne gminne i kościelne uroczystości, kultywuje podlaski folklor, daje świadectwo miłości do ojczyzny i Kościoła. Obecnie w skład zespołu wchodzi 15 pań: Dorota Bobel, Krystyna Bobel, Lucyna Fronc, Renata Jarosz, Maria Muczyńska, Julita Nazarko, Zofia Sternik, Anna Stosiak, Krystyna Świątkowska, Janina Talarek, Helena Trusiak, Danuta Wakuła, Halina Wyszyńska, Danuta Zgiet, Iwona Zgiet oraz akordeonista pan Wojciech Ostrowski. Bez obecności „Mianki” trudno już wyobrazić sobie największe uroczystości parafialne jak dożynki czy lipcowy odpust Matki Bożej Szkaplerznej. Zespół jest chlubą naszej parafii, cieszymy się, że mamy wśród siebie tak wiele uzdolnionych osób, które gotowe są ofiarować swój czas, serce i talenty, aby radować ludzi i chwalić Pana Boga. Życzymy zdrowia, sił i wielu łask Bożych na dalsze lata działalności.        FB
Obszerną relację fotograficzną i filmową z uroczystości przygotował portal bielsk.eu

100-lecie Szkoły Podstawowej w Mniu ; Święcenie pól 2020 r.

100-lecie Szkoły Podstawowej w Mniu

 W 2020 roku przypada 100 rocznica powstania Szkoły Podstawowej w Mniu. Przetrwała ona aż do dzisiaj. Niestety, są plany zamknięcia tej placówki szkolnej.

Dnia 2 maja, o godzinie 8.30 w kaplicy p.w. Świętego Brata Alberta w Mniu została odprawiona Msza św. ze względu na piękną rocznicę. Musimy przyznać, że nie zawsze  znamy historię swojej miejscowości i niestety także kraju, dlatego rocznice są wspaniałą okazją do przypomnienia i odkrywania przeszłości. Ksiądz Proboszcz nawiązał w kazaniu do historii. Tak wiele pokoleń uczyło się w tej szkole i maja z niej wspomnienia. Mówił, że należy dziękować Bogu za te 100 lat, dziękować za pokolenia uczniów, nauczycieli i pracowników oraz zarządców tej placówki oświatowej. Dużo pięknych chwil tu spędzono i wspaniałych rzeczy przeżyto. Zostaną one na zawsze w pamięci. Ksiądz proboszcz wspomniał o książce, która powstała specjalnie tę rocznicę. Opisano w niej historię szkoły, losy ludzi i ich wspomnienia. Człowiek przeminie, a książka zostanie. Ci, którzy w przyszłości po nią sięgną dowiedzą się, że w Mniu była szkoła, tętniła życiem i ma swoją historię.

W dobie koronawirusa restrykcje rządowe ograniczają organizowanie licznych zgromadzeń. Zaplanowane huczne uroczystości trzeba odłożyć na później. Trudno dziś powiedzieć , jaki los czeka budynek szkolny, w którym tyle pokoleń uczniów się uczyło. Dziś wiemy jedno, że trzeba Bogu dziękować za 100 lat naszej szkoły i w Jego ręce złożyć wszystkie plany.                                                                                                                                                    MM

 Święcenie pól 2020 r.

 W poniedziałek, dnia 4 maja, o godzinie 9.00, w kaplicy p.w. Świętego Brata Alberta w Mniu została odprawiona Msza św. w intencji o dobre urodzaje i błogosławieństwo Boże dla wszystkich mieszkańców wsi. Po Mszy św. odbyło się poświęcenie pól.

Ksiądz Proboszcz powiedział interesującą naukę o miłości i miłosierdziu Bożym. Bez Bożej pomocy człowiek niewiele może. Żeby przetrwać w tym świecie, trzeba całą ufność złożyć w Bogu, zawierzyć Mu wszystkie sprawy. Mówił do zgromadzonych, że trzeba się modlić, trzeba z pokorą kierować ku Bogu swe prośby, na przykład o deszcz, ponieważ grozi nam susza, a co za tym idzie – klęska nieurodzaju. Trzeba wielbić Boga całym sercem, bo Miłosierdzie Boże jest przeogromne, a skarby łask nieprzebrane. Zaufajmy Miłosiernemu Bogu – czuwajmy i módlmy się, a będziemy wysłuchani.

W tym pięknym miesiącu maju poprzez wstawiennictwo Matki Bożej wypraszajmy potrzebne nam łaski, uczestnicząc w nabożeństwach majowych. Matyja jest najczulszą z matek i najlepszą pośredniczką łask.

Dnia 4 maja ma swoje święto święty Florian – patron strażaków. Wszystkim strażakom składamy najlepsze życzenia: Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i patrona św. Floriana oraz zdrowia. Niech święty Florian otoczy ich szczególną opieką, a i nam wszystkim wyprosi potrzebne łaski, na przykład obfity deszcz z nieba.

                                                                                                                                                           MM

Droga Krzyżowa w kaplicy w Mniu

Cierpimy z Chrystusem
Dnia 5 marca odprawiliśmy Drogę Krzyżową w kaplicy w Mniu, na którą przyszło dużo osób. Szczególną intencją tego dnia była modlitwa w intencji kobiet. Nabożeństwu przewodniczyła p. Danuta Wakuła, która odczytywała rozważania wszystkich stacji, zaś w śpiew włączyli się wszyscy uczestnicy. Ministrant Maciej niósł krzyż, a dwaj młodsi chłopcy trzymali świece. Śpiewając i idąc od stacji do stacji myślimy jak Pan Jezus cierpiał, gdy ponosił taką straszną mękę za nasze grzechy. Po każdej stacji śpiewamy "Któryś za nas cierpiał rany" oraz "I Tyś, która współcierpiała Matko Bolesna przyczyń się za nami". Kończąc nabożeństwo Drogi Krzyżowej zaśpiewaliśmy trzy razy "Któryś za nas cierpiał rany" i pieśń wielkopostną. 
Danuta Wakuła
      
 

Środa Popielcowa

Środa Popielcowa

 26 lutego 2020 r. (Popielec) to dzień, który rozpoczyna w Kościele Katolickim okres Wielkiego Postu, czyli czterdziestodniowej pokuty. Czas odnowy i nawrócenia. Czas ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pokutnych pielgrzymek, dobrowolnych wyrzeczeń (typu: post, jałmużna), braterskiego dzielenia się z innymi. Czas rekolekcji i naprawy swego życia. 

Kolorem szat liturgicznych staje się fiolet. Z liturgii znika radosne "Alleluja" i "Chwała na wysokości Bogu". Cała wspólnota ludzi wierzących w Chrystusa przygotowuje się do najważniejszego święta jakim jest Wielkanoc. Popielec to dzień w Kościele Katolickim, z którym wiąże się obrzęd posypania głów popiołem (na znak pokuty i nawrócenia). Popiół do posypania głów pochodzi z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku.

                                                                                                                                                                         MM

„Polska pod Krzyżem”

14 września 2019 r., w święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Dnia 14 września 2019 r. tysiące Polaków wzięło udział w akcji „Polska pod Krzyżem”. Ten dzień zapamiętamy do końca życia – niezwykłe wydarzenie ewangelizacyjne na skalę Polski, Europy i świata.

Organizatorem akcji jest Diecezja włocławska oraz fundacja „Solo Dios Basta”. To kontynuacja wcześniejszych inicjatyw, to jest „Wielkiej Pokuty” i Różańca do granic”. Centralnym miejscem wydarzenia było lotnisko w Kruszynie, koło Włocławka. Przybyło tam około 60 tys. osób. Akcję promowano w

Białostocka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 2019 rok

                Białostocka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 31.07.-01.08. 2019 r.

Kolejny raz zawitała do Mnia Pielgrzymka Białostocka. Przyjęliśmy  wszystkich pielgrzymujących w naszych domach, udzielając im gościny i noclegu. Podczas Apelu o 21 zespół Mianka przywitał przybyłych pielgrzymów pieśnią wg tradycji, ułożoną specjalnie na tą okazję.

                Zawitał do nas również Ksiądz Biskup Henryk Ciereszko, by wesprzeć brać pątniczą na drodze trudu, wyrzeczeń do Matki Jasnogórskiej. Wypowiedział słowa otuchy do wszystkich i miłe, pełne wdzięczności słowa do mieszkańców  Mnia. Pięknie wypowiedział się także ksiądz kierownik pielgrzymki.

                Na wspólne spotkanie modlitewne  przybył również ksiądz proboszcz naszej Domanowskiej parafii- Krzysztof Napiórkowski, który po raz pierwszy( jako nowy gospodarz) przywitał pielgrzymów i życzył im wielu potrzebnych łask w dalszej drodze.

                Na koniec Ksiądz Biskup udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.                                  M.M.

Zdjęcia wykonała służba medialna pielgrzymki

                                                                                                                               

 

Święcenie pól

Zdjęcia z uroczystości

1 maja 2019 roku w święto Świętego Józefa Rzemieślnika, z kaplicy w Mniu o godz. 9.30 została odprawiona msza św. w intencji o dobre urodzaje.

Ksiądz proboszcz K. Napiórkowski modlił się za rolników i hodowców, prosząc o Boże błogosławieństwo na czas tegorocznych trudów, prac rolników i ich rodzin. Rolnicy objęci szczególną modlitwą, odpowiedzialni za wyżywienie rodzin i narodu, wypracowują dziś wspólne dobro. Żywiciele ojczyzny zwracają swe oczy i serca w stronę Bożej Opatrzności prosząc o dary dla nas wszystkich – by nie zabrakło ludziom chleba.

Po mszy św. wszyscy obecni udali się w procesji do czterech ołtarzy. Ksiądz proboszcz święcił pola i łąki na wschodzie i zachodzie, północy i południu.

Z modlitwą i śpiewem szliśmy ufni, że oto Najlepszy Gospodarz – Bóg Ojciec weźmie od teraz nasze ziemskie włości pod swoją opiekę, pobłogosławi ziemi, a ona wyda stokrotny plon.

Święty Patron tego dnia święty Józef Rzemieślnik, którego czcimy, jest najlepszym przykładem pracowitości i dobroci. Pochodził z królewskiego rodu Dawida. Był cieślą i prawym człowiekiem.

W Kościele rzymsko- katolickim czczony 19 marca jako Oblubieniec Matki Bożej i 1 maja jako Patron ludzi pracujących. Papież Pius XII w 1955 roku proklamował ten dzień świętem Świętego Józefa Rzemieślnika, nadając w ten sposób religijne znaczenie świeckiemu świętu pracy.

Święty Józef, to dla nas rolników piękny przykład do naśladowania. Był On bowiem rzetelnym, cichym i pokornym pracownikiem, wykonywał wiele prac na zamówienie. Była to praca budowlana, w drewnie i w żelazie, praca naprawcza np. naprawianie narzędzi rolniczych. Z tej pracy utrzymywał siebie i Najświętszą Rodzinę. Wypełnił swoją misję na ziemi zapatrzony w Jezusa i Maryję, a praca była źródłem Jego uświęcenia.

Dla Jezusa i Maryi poniósł trudy i ofiary, a dziś oręduje za nami w potrzebach naszych.

Módlmy się do Wspaniałego Orędownika Św. Józefa by wstawiał się za nami i naszymi rodzinami przed Tronem Boga Wszechmogącego. Bóg kocha ludzi pracowitych i uczciwych. Jego łaska i miłosierdzie są niezmierzone. Chce jedynie byśmy zawsze wykonując jakiekolwiek obowiązki zawodu czy stanu, myśleli o Nim i Jemu oddawali się całkowicie.

Droga Krzyżowa Mężczyzn

Mężczyźni uczestniczą w drodze krzyżowej

15 marca 2019 roku kaplicy w Mniu została odprawiona droga krzyżowa w intencji mężczyzn. Stacje drogi krzyżowej odczytali mężczyźni. Ksiądz Krzysztof Napiórkowski przewodniczył modlitwie.

Dzień mężczyzn w naszej parafii łączy się ściśle ze świętem Świętego Józefa, który jest patronem mężczyzn i najlepszym przykładem pracowitości, modlitwy i pokory w dążeniu do świętości. Jest także przykładem ogromnej odpowiedzialności  i troski za rodzinę. ( Święto Św. Józefa obchodzimy 19 marca).

Przeżywając drogę krzyżową widzimy wielkie umęczenie i boleść Jezusa. Jezus jest dla wszystkich mężczyzn wzorem ofiarności, mądrości i siły, najlepszym nauczycielem celu życia mężczyzn.

Jest wiele spraw, które napawają nas lękiem i niepokojem, wiele niebezpieczeństw budzących strach. Istnieje lekarstwo na wszystkie strapienia, trwogi i przeciwności losu. Tym lekarstwem jest wiara w Boga, w Chrystusa. Wiara dodaje odwagi, pozwala przezwyciężyć paraliżujący strach. Pozwala mieć nadzieję nawet w najcięższych chwilach.  To Prawda! Życie jest ciężkie, los człowieczy niepewny, ale zostaje ufność w to, że przyszłość do nas należy.

Jezus przeszedł przez poniżenie i śmierć do triumfu zmartwychwstania. Ufajmy, że mając udział w Jezusowych cierpieniach i trwogach, towarzysząc w Jego drodze krzyżowej, będziemy też mieć udział w Chrystusowym zwycięstwie, które przychodzi w radości zmartwychwstania.

Życie z wiary wymaga odwagi i pewności, że Bóg nas nigdy nie opuści. Z Jezusem Chrystusem przezwyciężymy słabość i strach. Wiara pomnoży nasze siły, odwagę i wytrwałość w dążeniu do odwiecznego celu ludzkości.

                                                                                                          M.M.

Droga Krzyżowa w Święto Kobiet

W piątek 8 marca 2019 roku o godz. 17.00 w kaplicy p.w. Św. Brata Alberta w Mniu, została odprawiona droga krzyżowa w intencji kobiet, którą poprowadziły kobiety z tej miejscowości, a przewodniczył modlitwie ksiądz Krzysztof Napiórkowski.

Piękne rozważania drogi krzyżowej stworzyły nastrój zadumy nad rolą kobiety w rodzinie, w społeczeństwie, w świecie. Każda kobieta jest bardzo ważna w oczach Bożych, ma do odegrania w rodzinie niezwykle ważną rolę. Bóg tak stworzył kobiety by dawały życie, były płodne. Bóg ma dla każdej swój najlepszy plan, powołuje do różnych ról, zajęć.

Współpracujecie z Bogiem, odkrywając własne powołanie.

Aktywność zawodowa nie stoi w sprzeczności z rolą żony, matki, wychowawczyni. Otwórzcie się na rodzinę, oddajcie swój zapał, swoje zdolności, mądrość zdobytą, wychowując w wierze przyszłe pokolenia, by one nabyte wartości przekazywały dalej.

Na zakończenie drogi krzyżowej ksiądz proboszcz złożył kobietom życzenia.

                                                                                                          M.M.

Subskrybuj to źródło RSS

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730