updated 3:52 PM CEST, Sep 14, 2020
Życie Kaplicy

Życie Kaplicy

100-lecie Szkoły Podstawowej w Mniu ; Święcenie pól 2020 r.

100-lecie Szkoły Podstawowej w Mniu

 W 2020 roku przypada 100 rocznica powstania Szkoły Podstawowej w Mniu. Przetrwała ona aż do dzisiaj. Niestety, są plany zamknięcia tej placówki szkolnej.

Dnia 2 maja, o godzinie 8.30 w kaplicy p.w. Świętego Brata Alberta w Mniu została odprawiona Msza św. ze względu na piękną rocznicę. Musimy przyznać, że nie zawsze  znamy historię swojej miejscowości i niestety także kraju, dlatego rocznice są wspaniałą okazją do przypomnienia i odkrywania przeszłości. Ksiądz Proboszcz nawiązał w kazaniu do historii. Tak wiele pokoleń uczyło się w tej szkole i maja z niej wspomnienia. Mówił, że należy dziękować Bogu za te 100 lat, dziękować za pokolenia uczniów, nauczycieli i pracowników oraz zarządców tej placówki oświatowej. Dużo pięknych chwil tu spędzono i wspaniałych rzeczy przeżyto. Zostaną one na zawsze w pamięci. Ksiądz proboszcz wspomniał o książce, która powstała specjalnie tę rocznicę. Opisano w niej historię szkoły, losy ludzi i ich wspomnienia. Człowiek przeminie, a książka zostanie. Ci, którzy w przyszłości po nią sięgną dowiedzą się, że w Mniu była szkoła, tętniła życiem i ma swoją historię.

W dobie koronawirusa restrykcje rządowe ograniczają organizowanie licznych zgromadzeń. Zaplanowane huczne uroczystości trzeba odłożyć na później. Trudno dziś powiedzieć , jaki los czeka budynek szkolny, w którym tyle pokoleń uczniów się uczyło. Dziś wiemy jedno, że trzeba Bogu dziękować za 100 lat naszej szkoły i w Jego ręce złożyć wszystkie plany.                                                                                                                                                    MM

 Święcenie pól 2020 r.

 W poniedziałek, dnia 4 maja, o godzinie 9.00, w kaplicy p.w. Świętego Brata Alberta w Mniu została odprawiona Msza św. w intencji o dobre urodzaje i błogosławieństwo Boże dla wszystkich mieszkańców wsi. Po Mszy św. odbyło się poświęcenie pól.

Ksiądz Proboszcz powiedział interesującą naukę o miłości i miłosierdziu Bożym. Bez Bożej pomocy człowiek niewiele może. Żeby przetrwać w tym świecie, trzeba całą ufność złożyć w Bogu, zawierzyć Mu wszystkie sprawy. Mówił do zgromadzonych, że trzeba się modlić, trzeba z pokorą kierować ku Bogu swe prośby, na przykład o deszcz, ponieważ grozi nam susza, a co za tym idzie – klęska nieurodzaju. Trzeba wielbić Boga całym sercem, bo Miłosierdzie Boże jest przeogromne, a skarby łask nieprzebrane. Zaufajmy Miłosiernemu Bogu – czuwajmy i módlmy się, a będziemy wysłuchani.

W tym pięknym miesiącu maju poprzez wstawiennictwo Matki Bożej wypraszajmy potrzebne nam łaski, uczestnicząc w nabożeństwach majowych. Matyja jest najczulszą z matek i najlepszą pośredniczką łask.

Dnia 4 maja ma swoje święto święty Florian – patron strażaków. Wszystkim strażakom składamy najlepsze życzenia: Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i patrona św. Floriana oraz zdrowia. Niech święty Florian otoczy ich szczególną opieką, a i nam wszystkim wyprosi potrzebne łaski, na przykład obfity deszcz z nieba.

                                                                                                                                                           MM

Droga Krzyżowa w kaplicy w Mniu

Cierpimy z Chrystusem
Dnia 5 marca odprawiliśmy Drogę Krzyżową w kaplicy w Mniu, na którą przyszło dużo osób. Szczególną intencją tego dnia była modlitwa w intencji kobiet. Nabożeństwu przewodniczyła p. Danuta Wakuła, która odczytywała rozważania wszystkich stacji, zaś w śpiew włączyli się wszyscy uczestnicy. Ministrant Maciej niósł krzyż, a dwaj młodsi chłopcy trzymali świece. Śpiewając i idąc od stacji do stacji myślimy jak Pan Jezus cierpiał, gdy ponosił taką straszną mękę za nasze grzechy. Po każdej stacji śpiewamy "Któryś za nas cierpiał rany" oraz "I Tyś, która współcierpiała Matko Bolesna przyczyń się za nami". Kończąc nabożeństwo Drogi Krzyżowej zaśpiewaliśmy trzy razy "Któryś za nas cierpiał rany" i pieśń wielkopostną. 
Danuta Wakuła
      
 

Środa Popielcowa

Środa Popielcowa

 26 lutego 2020 r. (Popielec) to dzień, który rozpoczyna w Kościele Katolickim okres Wielkiego Postu, czyli czterdziestodniowej pokuty. Czas odnowy i nawrócenia. Czas ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pokutnych pielgrzymek, dobrowolnych wyrzeczeń (typu: post, jałmużna), braterskiego dzielenia się z innymi. Czas rekolekcji i naprawy swego życia. 

Kolorem szat liturgicznych staje się fiolet. Z liturgii znika radosne "Alleluja" i "Chwała na wysokości Bogu". Cała wspólnota ludzi wierzących w Chrystusa przygotowuje się do najważniejszego święta jakim jest Wielkanoc. Popielec to dzień w Kościele Katolickim, z którym wiąże się obrzęd posypania głów popiołem (na znak pokuty i nawrócenia). Popiół do posypania głów pochodzi z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku.

                                                                                                                                                                         MM

„Polska pod Krzyżem”

14 września 2019 r., w święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Dnia 14 września 2019 r. tysiące Polaków wzięło udział w akcji „Polska pod Krzyżem”. Ten dzień zapamiętamy do końca życia – niezwykłe wydarzenie ewangelizacyjne na skalę Polski, Europy i świata.

Organizatorem akcji jest Diecezja włocławska oraz fundacja „Solo Dios Basta”. To kontynuacja wcześniejszych inicjatyw, to jest „Wielkiej Pokuty” i Różańca do granic”. Centralnym miejscem wydarzenia było lotnisko w Kruszynie, koło Włocławka. Przybyło tam około 60 tys. osób. Akcję promowano w

Białostocka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 2019 rok

                Białostocka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 31.07.-01.08. 2019 r.

Kolejny raz zawitała do Mnia Pielgrzymka Białostocka. Przyjęliśmy  wszystkich pielgrzymujących w naszych domach, udzielając im gościny i noclegu. Podczas Apelu o 21 zespół Mianka przywitał przybyłych pielgrzymów pieśnią wg tradycji, ułożoną specjalnie na tą okazję.

                Zawitał do nas również Ksiądz Biskup Henryk Ciereszko, by wesprzeć brać pątniczą na drodze trudu, wyrzeczeń do Matki Jasnogórskiej. Wypowiedział słowa otuchy do wszystkich i miłe, pełne wdzięczności słowa do mieszkańców  Mnia. Pięknie wypowiedział się także ksiądz kierownik pielgrzymki.

                Na wspólne spotkanie modlitewne  przybył również ksiądz proboszcz naszej Domanowskiej parafii- Krzysztof Napiórkowski, który po raz pierwszy( jako nowy gospodarz) przywitał pielgrzymów i życzył im wielu potrzebnych łask w dalszej drodze.

                Na koniec Ksiądz Biskup udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.                                  M.M.

Zdjęcia wykonała służba medialna pielgrzymki

                                                                                                                               

 

Święcenie pól

Zdjęcia z uroczystości

1 maja 2019 roku w święto Świętego Józefa Rzemieślnika, z kaplicy w Mniu o godz. 9.30 została odprawiona msza św. w intencji o dobre urodzaje.

Ksiądz proboszcz K. Napiórkowski modlił się za rolników i hodowców, prosząc o Boże błogosławieństwo na czas tegorocznych trudów, prac rolników i ich rodzin. Rolnicy objęci szczególną modlitwą, odpowiedzialni za wyżywienie rodzin i narodu, wypracowują dziś wspólne dobro. Żywiciele ojczyzny zwracają swe oczy i serca w stronę Bożej Opatrzności prosząc o dary dla nas wszystkich – by nie zabrakło ludziom chleba.

Po mszy św. wszyscy obecni udali się w procesji do czterech ołtarzy. Ksiądz proboszcz święcił pola i łąki na wschodzie i zachodzie, północy i południu.

Z modlitwą i śpiewem szliśmy ufni, że oto Najlepszy Gospodarz – Bóg Ojciec weźmie od teraz nasze ziemskie włości pod swoją opiekę, pobłogosławi ziemi, a ona wyda stokrotny plon.

Święty Patron tego dnia święty Józef Rzemieślnik, którego czcimy, jest najlepszym przykładem pracowitości i dobroci. Pochodził z królewskiego rodu Dawida. Był cieślą i prawym człowiekiem.

W Kościele rzymsko- katolickim czczony 19 marca jako Oblubieniec Matki Bożej i 1 maja jako Patron ludzi pracujących. Papież Pius XII w 1955 roku proklamował ten dzień świętem Świętego Józefa Rzemieślnika, nadając w ten sposób religijne znaczenie świeckiemu świętu pracy.

Święty Józef, to dla nas rolników piękny przykład do naśladowania. Był On bowiem rzetelnym, cichym i pokornym pracownikiem, wykonywał wiele prac na zamówienie. Była to praca budowlana, w drewnie i w żelazie, praca naprawcza np. naprawianie narzędzi rolniczych. Z tej pracy utrzymywał siebie i Najświętszą Rodzinę. Wypełnił swoją misję na ziemi zapatrzony w Jezusa i Maryję, a praca była źródłem Jego uświęcenia.

Dla Jezusa i Maryi poniósł trudy i ofiary, a dziś oręduje za nami w potrzebach naszych.

Módlmy się do Wspaniałego Orędownika Św. Józefa by wstawiał się za nami i naszymi rodzinami przed Tronem Boga Wszechmogącego. Bóg kocha ludzi pracowitych i uczciwych. Jego łaska i miłosierdzie są niezmierzone. Chce jedynie byśmy zawsze wykonując jakiekolwiek obowiązki zawodu czy stanu, myśleli o Nim i Jemu oddawali się całkowicie.

Droga Krzyżowa Mężczyzn

Mężczyźni uczestniczą w drodze krzyżowej

15 marca 2019 roku kaplicy w Mniu została odprawiona droga krzyżowa w intencji mężczyzn. Stacje drogi krzyżowej odczytali mężczyźni. Ksiądz Krzysztof Napiórkowski przewodniczył modlitwie.

Dzień mężczyzn w naszej parafii łączy się ściśle ze świętem Świętego Józefa, który jest patronem mężczyzn i najlepszym przykładem pracowitości, modlitwy i pokory w dążeniu do świętości. Jest także przykładem ogromnej odpowiedzialności  i troski za rodzinę. ( Święto Św. Józefa obchodzimy 19 marca).

Przeżywając drogę krzyżową widzimy wielkie umęczenie i boleść Jezusa. Jezus jest dla wszystkich mężczyzn wzorem ofiarności, mądrości i siły, najlepszym nauczycielem celu życia mężczyzn.

Jest wiele spraw, które napawają nas lękiem i niepokojem, wiele niebezpieczeństw budzących strach. Istnieje lekarstwo na wszystkie strapienia, trwogi i przeciwności losu. Tym lekarstwem jest wiara w Boga, w Chrystusa. Wiara dodaje odwagi, pozwala przezwyciężyć paraliżujący strach. Pozwala mieć nadzieję nawet w najcięższych chwilach.  To Prawda! Życie jest ciężkie, los człowieczy niepewny, ale zostaje ufność w to, że przyszłość do nas należy.

Jezus przeszedł przez poniżenie i śmierć do triumfu zmartwychwstania. Ufajmy, że mając udział w Jezusowych cierpieniach i trwogach, towarzysząc w Jego drodze krzyżowej, będziemy też mieć udział w Chrystusowym zwycięstwie, które przychodzi w radości zmartwychwstania.

Życie z wiary wymaga odwagi i pewności, że Bóg nas nigdy nie opuści. Z Jezusem Chrystusem przezwyciężymy słabość i strach. Wiara pomnoży nasze siły, odwagę i wytrwałość w dążeniu do odwiecznego celu ludzkości.

                                                                                                          M.M.

Droga Krzyżowa w Święto Kobiet

W piątek 8 marca 2019 roku o godz. 17.00 w kaplicy p.w. Św. Brata Alberta w Mniu, została odprawiona droga krzyżowa w intencji kobiet, którą poprowadziły kobiety z tej miejscowości, a przewodniczył modlitwie ksiądz Krzysztof Napiórkowski.

Piękne rozważania drogi krzyżowej stworzyły nastrój zadumy nad rolą kobiety w rodzinie, w społeczeństwie, w świecie. Każda kobieta jest bardzo ważna w oczach Bożych, ma do odegrania w rodzinie niezwykle ważną rolę. Bóg tak stworzył kobiety by dawały życie, były płodne. Bóg ma dla każdej swój najlepszy plan, powołuje do różnych ról, zajęć.

Współpracujecie z Bogiem, odkrywając własne powołanie.

Aktywność zawodowa nie stoi w sprzeczności z rolą żony, matki, wychowawczyni. Otwórzcie się na rodzinę, oddajcie swój zapał, swoje zdolności, mądrość zdobytą, wychowując w wierze przyszłe pokolenia, by one nabyte wartości przekazywały dalej.

Na zakończenie drogi krzyżowej ksiądz proboszcz złożył kobietom życzenia.

                                                                                                          M.M.

Subskrybuj to źródło RSS

Godziny

Niedziele i Święta:
9:00 ; 12:00   10:30 w kaplicy św. A
Dni Powszednie w Sanktuarium  700  i    730
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700