updated 4:33 PM CET, Mar 8, 2021

2020 Wizyta zuchów z Gromady zuchowej Promyczki z Domanowa 10.09.2020r

Godziny

Niedziele i Święta:
9:00 ; 12:00   10:30 w kaplicy św. A
Dni Powszednie w Sanktuarium  700  i    730
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700