updated 5:21 PM CEST, Jul 22, 2024

2024 Jerycho Różańcowe

W dniach 6-13 kwietnia 2024 r. w dekanacie brańskim zorganizowano Jerycho Różańcowe. W kolejne dni poszczególne wspólnoty parafialne trwały w swoich kościołach na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. W parafii Domanowo Jerycho miało miejsce w dniach 9-10 kwietnia. Modliliśmy się o nawrócenie grzeszników, w intencji wynagradzającej Panu Bogu i Matce Najświętszej za wszelkie grzechy i zniewagi, za niewierzących, wątpiących i poszukujących Boga, o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za powołanych, za Kościół w Polsce, o zgodę, pokój, wiarę i pomyślność dla naszej Ojczyzny, za sprawujących władzę w Polsce, o poszanowanie życia w naszej Ojczyźnie, za nasze rodziny, dzieci i młodzież, za chorych, samotnych, opuszczonych, uzależnionych i walczących z nałogami, w intencji księdza proboszcza, wszystkich parafian i w naszych osobistych sprawach. Wydarzenie było zorganizowane i prowadzone przez Koła Żywego Różańca, a w naszej parafii włączyła się w nie także społeczność miejscowej szkoły podstawowej i mieszkańcy poszczególnych wsi. Jerycho Różańcowe rozpoczęliśmy Mszą św. we wtorek, 9 kwietnia, o godz. 1700. W kazaniu ksiądz proboszcz Krzysztof Napiórkowski przypomniał zgromadzonym historię zdobywania Jerycha przez Izraelitów. To bogate miasto o potężnych murach zostało zdobyte nie dzięki sile oręża, ale przez posłuszeństwo Bogu i pełnienie Jego woli. Ta historia uczy nas, że nawet to, co po ludzku wydaje się nierealne, dzięki wytrwałej modlitwie i Bożej pomocy jest możliwe do spełnienia. Po Mszy św. nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólna adoracja, której przewodniczył ksiądz proboszcz. Następnie modlitwę rozpoczęły koła różańcowe, a o godz. 20 w świątyni zgromadziła się społeczność szkolna. Między północą a godziną 6 rano czuwanie podjęły chętne osoby, które w ciszy trwały przed Chrystusem Eucharystycznym. Kolejnego dnia adorację kontynuowały koła różańcowe, a o godzinie 15 gościliśmy grupę modlitewną z Brańska, pod przewodnictwem zelatorki dekanalnej pani Bożeny Aleksiejuk, która przewodniczyła modlitwie w Godzinie Miłosierdzia. Jerycho w naszej parafii zakończyliśmy w środę, 10 kwietnia, Mszą św. o godz. 1600, którą poprzedziło zawierzenie naszych rodzin Matce Najświętszej i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Jerycho Różańcowe było czasem wielkiej mobilizacji modlitewnej naszych parafian, szczególnie wszystkich Kół Żywego Różańca. Przez całą dobę przed Najświętszym Sakramentem rozważane były kolejne części różańca, rozbrzmiewały pieśni eucharystyczne, był także czas na modlitwę w ciszy własnego serca. Przez ręce Matki Zbawiciela powierzaliśmy Panu Bogu sprawy Kościoła, naszej Ojczyzny, parafii, naszych rodzin i nas samych. Ufamy, że dobry Bóg wysłucha tych, którzy „dniem i nocą wołają do Niego” (Łk 18, 7).                                                                                                                                           FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730