updated 6:35 PM CEST, Jun 19, 2024

Diecezjalny konkurs biblijny

21 marca 2024 r. na terenie parafii, a konkretnie w Szkole Podstawowej w Domanowie, gościliśmy ks. bp. Piotra Sawczuka, ordynariusza drohiczyńskiego, który odwiedził miejscową szkołę w ramach wizytacji kanonicznej naszej parafii. Wziął tam udział w podsumowaniu diecezjalnego konkursu biblijnego „Życie w Biblii, Biblia w życiu.

Maryja Matka Jezusa i nasza” organizowanego przez Szkołę Podstawową w Domanowie. Zebranych na uroczystej gali konkursowej powitała pani dyrektor szkoły Ewa Zawadzka. Następnie uczniowie, przygotowani przez panie: Annę Rogowską i Ewelinę Paprocką-Radziszewską, zaprezentowali część artystyczną, w której do słów pięknych pieśni religijnych, przedstawili opatrzoną komentarzem pantomimę o życiu Matki Najświętszej. Występ zakończyła modlitwa do Matki Bożej Domanowskiej, której przewodniczył ks. proboszcz Krzysztof Napiórkowski.
Na konkurs z 37 szkół podstawowych napłynęło blisko 270 prac, spośród których nagrodzono 40. Wśród wyróżnionych uczniów znaleźli się przedstawiciele naszej szkoły:
- prace plastyczne (klasy I-III): Wiktoria Moczarska - II miejsce, Hanna Rutkowska, Michał Nowak – wyróżnienia;
- opowiadanie lub komiks (klasy IV-VI): Zofia Rutkowska – I miejsce, Amelia Małaszkiewicz – wyróżnienie;
- zaaranżowana scenka filmowa (klasy IV-VI): Anna Jarosz – III miejsce.
Wyróżnionym uczniom nagrody wręczyli zaproszeni goście: bp Piotr Sawczuk, ks. kan. Krzysztof Mielnicki – dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie oraz reprezentant Akademii Katolickiej w Warszawie, Andrzej Jankowski – Wójt Gminy Brańsk, Maciej Bobel – dyrektor GOUK w Kalnicy, Elżbieta Szymańska – Sekretarz Gminy Brańsk.
Po rozdaniu nagród, pamiątkowych dyplomów, albumów i upominków głos zabrali goście, którzy nie szczędzili słów podziękowań i uznania organizatorom i sponsorom. Podkreślali, jak ważne są inicjatywy, które przybliżają dzieciom i młodzieży wartości i uniwersalne prawdy płynące z lektury Biblii oraz zakotwiczają w nich młode charaktery. Na zakończenie ksiądz biskup udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa, a następnie spotkał się z dyrekcją, nauczycielami i pracownikami Szkoły Podstawowej w Domanowie i szkoły filialnej w Świrydach. (na podstawie relacji z uroczystości autorstwa p. Joanny Haraburdy, zamieszczonej na oficjalnej stronie naszej diecezji)                                                    FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730