updated 5:21 PM CEST, Jul 22, 2024

Niedziela Palmowa

Niedzielą Palmową rozpoczynamy w Kościele Wielki Tydzień, w czasie którego wspominamy najważniejsze wydarzenia w historii zbawienia. Na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy przynosimy do kościoła palmy, sporządzone z pierwszych zielonych wiosennych gałązek. Swoje własnoręcznie wykonane

palmy przynoszą także do naszej świątyni rodziny i poszczególne klasy miejscowej szkoły podstawowej, przez co procesja z palmami jest bardzo kolorowa i uroczysta. Czytany tego dnia opis Męki Pańskiej przygotowuje nas na to, co będziemy bardzo intensywnie przeżywali w czasie Triduum Paschalnego i do czego przygotowywaliśmy nasze serca przez cały Wielki Post. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa sprawiły, że śmierć nie jest końcem, ale początkiem nowego, lepszego życia. Wdzięczni Panu Jezusowi za dar zbawienia i odkupienia, chętnie włączmy się w nabożeństwa i modlitwy Triduum Paschalnego. Niech te święte dni ożywią naszą wiarę i przybliżą nas do Pana Boga.
Tego dnia w miejscowej szkole uczniowie zaprezentowali część artystyczną, którą przygotowali na podsumowanie diecezjalnego konkursu biblijnego. Opowiadała ona o wydarzeniach z życia Matki Bożej od zwiastowania do Jej wniebowzięcia. Całość zakończyła wspólna modlitwa do Pani Domanowskiej. Niech Maryja, która towarzyszyła swojemu Synowi w czasie Jego męki i wytrwała przy Nim do końca, pomaga nam w przeżywaniu wydarzeń paschalnych.                                                                                              FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730