updated 9:15 AM CEST, Apr 14, 2024

2024 odpust ku czci swojej patronki, św. Doroty

Nasza parafia 6 lutego świętowała odpust ku czci swojej patronki, św. Doroty. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył ks. Andrzej Boguszewski, proboszcz z Klich. W wygłoszonym Słowie Bożym przypomniał zgromadzonym okoliczności męczeńskiej śmierci św. Doroty, co miało miejsce w dzisiejszej Turcji za

panowania cesarza Dioklecjana. Zauważył, że przykład wiary naszej patronki skłania do przemyśleń na temat roli modlitwy w życiu duchowym człowieka. Modlitwa winna być ufna, pokorna, poddana woli Bożej, wytrwała, służebna i osobowa. Kaznodzieja, przybliżając każdy z tych przymiotów, jednocześnie pobudzał do refleksji nad jakością naszej modlitwy. Popierając swoje słowa przykładami z życia, zachęcał do wspólnej modlitwy rodzinnej, która buduje relację z Bogiem i najbliższymi.
Po Mszy św. ks. Robert Figura z Chojewa przewodniczył adoracji eucharystycznej, podczas której odmówiliśmy litanię do św. Doroty, oraz udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Na zakończenie zgromadzeni oddali cześć swojej patronce przez ucałowanie jej relikwii.
W uroczystościach odpustowych wzięli udział księża z okolicznych parafii oraz wielu parafian i gości. Oprawę muzyczną liturgii zapewnił zespół ludowy „Mianka” z Mnia.
Odpust parafialny jest ważnym wydarzeniem w życiu parafii. Jednoczy całą rodzinę parafialną we wspólnej modlitwie za wstawiennictwem swojego świętego patrona. Jest okazją do skorzystania z sakramentów pokuty i Eucharystii, wysłuchania Słowa Bożego i otrzymania daru odpustu zupełnego. Wdzięczni za orędownictwo św. Doroty starajmy się naśladować jej postawę ufnej modlitwy i niezłomnej wiary w różnych okolicznościach życia.                    FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730