updated 9:15 AM CEST, Apr 14, 2024

Wielki Post

W praktykach religijnych post zajmował ważne miejsce. Służył i służy nadal poskramianiu pożądliwości ciała, panowaniu nad nim, w celu oderwania się od ziemskich pragnień i przywiązań, by skierować swe myśli i serce ku Bogu. Okres Wielkiego Postu przygotowuje nas do

obchodu Świąt Paschalnych. Rozpoczyna się on obrzędem posypania głów popiołem, wyrażającym wolę pokuty i wewnętrznego nawrócenia. Jest to znak przyznania się do własnej ułomności, potrzebującej Bożego miłosierdzia. W liturgii Wielkiego Postu dominują tematy: pokuty, chrztu i męki Pańskiej. Pokuta przejawia się przez modlitwę, post i jałmużnę. „Modlitwą utrzymuje się wiarę nieskażoną, postem niewinne życie, jałmużną ducha miłości”. Okres Wielkiego Postu jest bardzo cennym czasem danym nam, by przywrócić właściwą hierarchię wartości w naszym życiu, zbliżyć się do Boga i bliźniego, zastanowić się nad swoim życiem i podjąć wysiłek nawrócenia. Wspierani łaską Bożą, z odwagą i nadzieją, kolejny raz podejmijmy ćwiczenia wielkopostne, które pomagają nam w naszej drodze do świętości.                                FB

Ostatnio zmienianypiątek, 16 luty 2024 18:01

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730