updated 9:15 AM CEST, Apr 14, 2024

2024 Niedzielą Chrztu Pańskiego

Niedzielą Chrztu Pańskiego zakończyliśmy w liturgii okres Bożego Narodzenia. Mimo to nasz kościół nadal tradycyjnie zdobią dekoracje świąteczne. W takiej scenerii w niedzielę, 14 stycznia, uczniowie klasy 3 oraz zerówki

zaprezentowali jasełka, przygotowane pod kierunkiem pani Eweliny Paprockiej-Radziszewskiej. W prostych słowach i scenkach, przeplatanych kolędami, przedstawili zebranym historię Maryi i Józefa poszukujących noclegu w Betlejem oraz pasterzy, którzy przyszli oddać pokłon Nowonarodzonemu Dzieciątku. Dzieci zaimponowały wszystkim grą aktorską oraz znajomością tekstów kolęd, które głośno śpiewały zarówno podczas przedstawienia jak i całej Mszy świętej. Cieszymy się, że nasi najmłodsi parafianie chcą angażować się w dzieła przybliżające innym prawdę o Bożym Narodzeniu.                                                                                                            FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730