updated 7:11 PM CET, Feb 17, 2024

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada w naszym kościele parafialnym miały miejsce gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz gminnych, na czele z Panem Wójtem Andrzejem Jankowskim, strażacy ochotnicy wraz ze strażackim pocztem sztandarowym, uczniowie i nauczyciele ze szkół w

Chojewie, Domanowie i Holonkach wraz z pocztami sztandarowymi, harcerze, zespół „Mianka” oraz okoliczni mieszkańcy. Mszę Świętą w intencji Ojczyzny sprawował nasz ksiądz proboszcz, który w okolicznościowym kazaniu wskazał m.in. że naród polski pod zaborami przetrwał dzięki temu, że w rodzinach przekazywane były z pokolenia na pokolenie kultura i język polski oraz wiara katolicka. Mimo że dzisiejszych czasach żyjemy w wolnej Polsce, to są zakusy, aby nam tę wolność ograniczyć. Wzorem więc naszych przodków musimy zadbać o przekazywanie następnym pokoleniom naszej kultury i wiary, naszej historii i dziedzictwa narodowego, aby wzrastali świadomi i kochający swoją Ojczyznę obywatele, pracujący uczciwie na swój byt i dla dobra Polski. W podobnym duchu wybrzmiała także pieśń na zakończenie, wykonana przez zespół „Mianka”:
Ref. Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej,
Matko o twarzy jak polska ziemia znaczonej bliznami,
Do serca Twego jak Syna nas przygarnij,
Królowo nasza, Tarczo Obronna, módl się za nami.
1. Próżno niejeden wróg wkładał zbroje,
By dzieci Twoje zniewolić, Ojczyznę zabrać im.
Ty choć bez zbroi i bez oręża zawsze zwyciężasz,
By wskazać, że pokój daje Syn.
2. Próżno pragnęli z serc Cię wyrzucić,
Pokój zakłócić, odebrać nadzieję, wiary znak.
Bo kto Cię, Matko, kochać nie umie,
Ten nie zrozumie, dlaczego przy Tobie trwamy tak.
3. Dziś wróg z ukrycia i bez pancerza
W serca uderza, nie pozwól, by zniszczył Boga w nas.
Matko, błagamy, w czas niespokojny,
Broń nas od wojny, wierzymy zwyciężysz jeszcze raz.
Po Mszy Świętej przeszliśmy na plac przed kościołem, gdzie w miejscu pamięci delegacje gminy, strażaków, zespołu „Mianka” oraz szkół złożyły kwiaty i znicze. Zebrani odśpiewali także wiązankę pieśni patriotycznych, a na zakończenie wybrzmiała pieśń „Boże, coś Polskę”. Wierzymy, że dobry Bóg wysłucha modlitw zanoszonych do Niego w intencji naszej Ojczyzny. Jeżeli tylko naród Polski pozostanie Mu wierny, to pomimo wszelkich przeciwności, ostoi się. Niech w tych dobrych dążeniach wspomaga nas Matka Najświętsza, Królowa Polski.                                                                                                                   FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730