updated 9:15 AM CEST, Apr 14, 2024

ZADUSZKI czyli Święto Zmarłych

Po uczczeniu tych, którzy osiągnęli już chwałę świętych w niebie, 2 listopada Kościół wspomina wszystkich wiernych zmarłych. To ci, którzy w swoim życiu nie odpokutowali za popełnione zło i muszą to zrobić w czyśćcu. Człowiek po śmierci widząc nędzę swojego życia i nieskończoność majestatu Boga, nie czuje się

godny dostąpić chwały nieba. Pokutuje więc w czyśćcu, aby przez cierpienie, którym jest ogromna tęsknota za Bogiem, osiągnąć doskonałość w miłości. Nie wiemy jaki jest los naszych zmarłych. Dlatego z ufnością polecamy ich Bożemu miłosierdziu, ofiarując za nich Msze św., modlitwy, odpusty i cierpienia wierząc, że skróci im to męki czyśćcowe. Pielęgnujemy też groby naszych bliskich, co świadczy o naszym szacunku i wdzięcznej pamięci o nich. Jednak nawet najpiękniejsze kwiaty i najokazalsze znicze nie zastąpią modlitwy w intencji zbawienia dusz w czyśćcu cierpiących. Kościół wspomaga nas w tym dziele dając nam możliwość uzyskania od 1 do 8 listopada odpustu zupełnego za zmarłych. Szczególną formą modlitwy są także wypominki, przez które niejako „przypominamy” miłosiernemu Bogu imiona naszych bliskich zmarłych prosząc dla nich o życie wieczne.                                                                                        FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730