updated 2:32 PM CEST, Jul 7, 2024

2023 Adwent

Adwent rozpoczyna w Kościele nowy rok liturgiczny. Obejmuje 4 kolejne niedziele przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego. Liturgia adwentowa wzywa nas do czuwania, abyśmy nie zmarnowali naszego życia, pogrążając się jedynie w troskach doczesnych. Jest to czas przygotowania się na przyjście Boga, który z

miłości do nas stał się człowiekiem. Jeżeli nie ma adwentu, nie ma właściwego przeżycia Świąt; jeżeli nie będziemy wypatrywać Jezusa, Boże Narodzenie nam przemknie. Wspominając przyjście Chrystusa w ciele, jednocześnie przygotowujemy się na spotkanie z nim na końcu czasów, na Sądzie Ostatecznym. Trzeba pamiętać, że czas adwentu powinien mieć charakter nawrócenia, warto zatem zadać sobie pytanie, czy nasze życie staje się lepsze, podjąć wysiłek, aby je naprawić. Ważne jest, by mieć czas na zadumę, modlitwę i czytanie Biblii, na duchowy wysiłek. Mamy wiele okazji do spełniania uczynków miłosierdzia, dzielenia się z bliźnimi dobrami materialnymi, ale też naszym czasem i obecnością. Postawy radosnego oczekiwania uczmy się od Maryi, z otwartym sercem uczestnicząc w Roratach i rekolekcjach adwentowych. W sakramencie pokuty przygotujmy nasze serca, aby mógł w nich zamieszkać Nowonarodzony Jezus. Niech postawa czuwania i gotowości na spotkanie z Bogiem nie ogranicza się tylko do czasu adwentu, ale niech rozciągnie się na całe nasze życie, o czym poucza nas Zbawiciel: „bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie” (Mt 24, 44).  FB

Ostatnio zmienianywtorek, 05 grudzień 2023 16:33

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730