updated 9:15 AM CEST, Apr 14, 2024

Uroczystość Wszystkich Świętych

1 listopada obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych, kiedy to Kościół czci ludzi znanych z imienia oraz tych anonimowych, którzy są już przed tronem Bożym w niebie. Tego dnia ks. proboszcz przypominał nam, kim są święci. Są to ludzie tacy sami jak my, którzy w swoim zwykłym życiu starali się w

najlepszy sposób wypełniać wolę Bożą. Ich życie cechowało się nieustanną pracą nad sobą, walce ze swoimi grzechami i słabościami. Wielu świętych zostawiło nam cenne wskazówki i rady, pomagające na drodze do nieba. Jedną z nich jest zasada, którą kierował się pewien świątobliwy biskup: żyj tak, aby każdy dzień kończyć nie mając żalu do nikogo oraz aby nikt nie miał żalu do ciebie. Zachęca nas do to kształtowania w sobie postawy przebaczenia i życzliwości. Własnymi siłami nie jesteśmy w stanie osiągnąć świętości. Módlmy się więc o łaskę dobrego życia, naśladując i upraszając wstawiennictwa tych, którzy cieszą się już chwałą zbawionych w niebie.
1 listopada jest dniem, w którym za pobożne nawiedzenie cmentarza możemy uzyskać odpust zupełny. Dlatego też po Mszy św. o godz. 1200 udaliśmy się w procesji na cmentarz modląc się za zmarłych członków naszych rodzin, kapłanów, nauczycieli, dobrodziejów, poległych za Ojczyznę. O godz. 1700 powtórnie zgromadziliśmy się na cmentarzu, odmawiając różaniec w intencji spoczywających na nim zmarłych.                                                                           FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730