updated 7:56 AM CEST, May 18, 2024

Tydzień Misyjny - 26 października

26 października – w czwartek, który przypadał w Tygodniu Misyjnym – członkowie Żywego Różańca gromadzili się w swoich kościołach parafialnych na nabożeństwie różańcowym, by w duchowej łączności trwać na adoracji i modlitwie. Była to okazja do dziękczynienia przez orędownictwo bł. Pauliny Jaricot za

dzieło Żywego Różańca w Polsce i dzieło misyjne Kościoła. Także do naszej świątyni przybyli członkowie kół różańcowych, aby wspólnie modlić się na różańcu w intencji misji. Taka wspólna modlitwa wszystkich KŻR naszej parafii z pewnością jest miła Panu Bogu oraz wzmacnia wiarę i poczucie wspólnoty poszczególnych jej członków. Ufamy, że dobry Bóg wysłucha modlitw, zanoszonych do Niego za pośrednictwem Matki Kościoła i Królowej Różańca świętego.
Członkowie ŻR w naszej parafii cały rok wspierają misje modlitwą oraz drobnymi ofiarami pieniężnymi, przeznaczonymi na pomoc pracującym za granicą siostrom zakonnym pochodzącym z naszej diecezji, w tym także naszej parafiance, siostrze Maksymilianie Opiatowskiej.                                                                                                                             FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730