updated 7:56 AM CEST, May 18, 2024

XXIX Przegląd Pieśni Religijnej i Patriotycznej

26 października 2023 r. w naszym sanktuarium odbył się, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy, XXIX Przegląd Pieśni Religijnej i Patriotycznej. Rozpoczęto od modlitwy przed obrazem Matki Zbawiciela, której przewodniczył nasz ksiądz proboszcz. Następnie

zaprezentowali się przybyli wykonawcy: zespoły i soliści z okolicznych szkół podstawowych, zespół „Mianka” oraz chór Klubu Seniora z Kalnicy. Jury w składzie: Tadeusz Zalewski – członek zespołu rodziny Zalewskich z Brańska, ks. Mieczysław Rzepniewski – kapłan-poeta z Klich oraz Maciej Bobel – dyrektor GOUK w Kalnicy, przyznali dwa wyróżnienia: zespołowi młodszych klas SP w Domanowie oraz reprezentacji SP w Holonkach. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Cieszymy się, że w naszej świątyni możemy gościć utalentowanych ludzi, którzy pięknym śpiewem chwalą Pana Boga i Matkę Najświętszą oraz wyrażają swoją miłość do Ojczyzny.                                                                                                                             FB

Ostatnio zmienianyniedziela, 29 październik 2023 16:34

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730