updated 6:35 PM CEST, Jun 19, 2024

84 Obchody bitwy pod Pruszanką

W sobotę, 16 września 2023 r., w Pruszance Starej miały miejsce obchody 84. rocznicy bitwy, jaką polscy kawalerzyści i artylerzyści stoczyli tam z Niemcami 13.09.1939 r. Uroczystość rozpoczęto od przybliżenia zgromadzonym przebiegu starcia pod Domanowem i Pruszanką. Następnie sprawowana była

polowa Msza Święta, której przewodniczył nasz ks. proboszcz Krzysztof Napiórkowski, a wraz z nim modlili się: ks. Tadeusz Sołtysik, proboszcz parafii Nowe Piekuty, ks. Jan Jurczykowski, współpracownik tejże parafii oraz nasz rodak, ks. Sylwester Falkowski, wikariusz bielskiej bazyliki. Oprawę muzyczną zapewnił zespół „Mianka”. Obecne były poczty sztandarowe Wojska Polskiego, Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych, NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych oraz Szkoły Podstawowej w Domanowie. W wygłoszonym kazaniu ks. proboszcz przypomniał, że zgromadziliśmy się, aby uczcić pamięć bohaterskich żołnierzy, którzy tutaj walczyli i ginęli za niepodległość Polski. W imię wolności nie wahali się oddać swego życia, dlatego zasługują na nasz szacunek. Mimo przewagi wroga nie złożyli broni, ale w imię honoru żołnierskiego pełnili swoją powinność. Można by zadać sobie pytanie, czy gdyby Polacy wiedzieli, jak wojna obronna się skończy, to czy podjęliby walkę? Z dużą dozą prawdopodobieństwa można odpowiedzieć, że tak, patrząc na postawę naszych żołnierzy walczących do końca, nawet pomimo dużych strat w ludziach i sprzęcie. W dzisiejszych czasach część młodych ludzi twierdzi, że w razie wojny wyjechałoby z kraju. Tak naprawdę trudno powiedzieć, jak zachowalibyśmy się w przypadku takiego zagrożenia. Dlatego postawa obrońców Ojczyzny z września 1939 r. jest dla nas wzorem do naśladowania, wzorem patriotyzmu. Ich miłość do Polski wyrażała się w rzetelnej pracy dla jej rozwoju, a gdy zaszła potrzeba, także w jej obronie z bronią w ręku, aż do przelewu krwi. To zasługuje na naszą pamięć i szacunek. My także, wszystko co robimy, winniśmy robić z miłości do Ojczyzny i dla jej dobra, budując jej pomyślność sumienną pracą i wzajemną pomocą. Polska jest naszym domem, tu jesteśmy u siebie. Patriotyzm pomoże nam w codziennym życiu, z tego dążenia do wspólnego dobra będziemy też sądzeni przed Bogiem. Niech w tych szlachetnych działaniach pomaga nam pamięć o naszych przodkach, którzy kiedyś na tej ziemi pracowali i ginęli.
Po Mszy Świętej zebrani przeszli pod mogiłę poległych żołnierzy, gdzie przy asyście honorowej Wojska Polskiego oraz w obecności grup rekonstrukcyjnych miała miejsce dalsza część uroczystości. Rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego i wciągnięcia na maszt flagi państwowej. Potem nastąpiły podziękowania zasłużonym i przemówienia zaproszonych gości. Odczytano też Apel Pamięci, a żołnierze oddali salwę honorową. Na zakończenie złożono kwiaty i znicze na mogile żołnierskiej. Po części oficjalnej miał miejsce także pokaz kawaleryjski w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych i jeździeckich.
Organizatorem uroczystości była Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii „Plis” z Wysokiego Mazowieckiego. W obchodach udział wzięli m.in. przedstawiciele różnych jednostek Wojska Polskiego na czele z asystą honorową dywizjonu artylerii samobieżnej 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski, starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, wicestarosta wysokomazowiecki Waldemar Stanisław Kikolski, władze samorządowe okolicznych miast i gmin, duchowieństwo, służby mundurowe, grupy rekonstrukcyjne z Siemiatycz, Ostrołęki i Wysokiego Mazowieckiego, harcerze z 15 WDH im. „Inki” z Brańska, młodzież szkolna, okoliczni mieszkańcy.                          FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730