updated 7:56 AM CEST, May 18, 2024

NABOŻEŃSTWO 40-GODZINNE

W dniach 2-4 października w naszej parafii miało miejsce 40-godzinne nabożeństwo adoracyjne. W tym modlitewnym czasie Słowo Boże głosił do nas ks. kan. Wiesław Niemyjski, proboszcz i dziekan drohiczyński. Posługując się przykładami z życia zarówno świętych, jak i zwykłych ludzi, podkreślał ogromną rolę

modlitwy, pokuty i ofiarowywania swojego cierpienia w intencji nawrócenia grzeszników i wynagradzania Panu Bogu za grzechy. Do tego nawoływała także nas Matka Boża w swoich objawieniach. Posłuszni tym napomnieniom gromadziliśmy się na adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwie pod przewodnictwem kół żywego różańca naszej parafii.
Uroczystym zakończeniem 40-godzinnego nabożeństwa była suma odpustowa związana ze wspomnieniem św. Franciszka z Asyżu, sprawowana pod przewodnictwem ks. Wiesława. Tego dnia kaznodzieja przybliżał nam postać św. Franciszka oraz znamienitego syna zakonu franciszkańskiego, św. ojca Pio. Ich życie uczy nas przyjmowania cierpienia z pokorą i w duchu wynagrodzenia za grzechy świata. Są oni przykładami tego, jak postawa wiary pojedynczego człowieka może mieć zbawienny wpływ na sytuację Kościoła i jego członków. Naśladujmy cnoty tych wielkich świętych, ufając słowom Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie (Mt 11, 28-30).” Zwieńczeniem sumy odpustowej była adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja eucharystyczna, którym przewodniczył dziekan brański, ks. Andrzej Ulaczyk. Obecni byli także księża z okolicznych parafii, którzy w ciągu tych dni służyli nam w sakramencie pokuty. Na zakończenie oddaliśmy cześć św. Franciszkowi przez ucałowanie jego relikwii.                                                                                                  FB

Ostatnio zmienianypiątek, 06 październik 2023 16:38

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730