updated 7:56 AM CEST, May 18, 2024

Obchody 84 rocznicy bitwy pod Domanowem

13 września 2023 r. miały miejsce obchody 84. rocznicy bitwy pod Domanowem. Uroczystości rozpoczęły się pod budynkiem miejscowej szkoły, noszącej imię bohatera tamtych wydarzeń – por. Izydora Kołakowskiego. Przybyłych uczestników: władze samorządowe, żołnierzy, duchowieństwo, uczniów i nauczycieli okolicznych

szkół oraz miejscową społeczność powitała Pani Dyrektor Ewa Zawadzka. Następnie wciągnięto na maszt flagę państwową, odśpiewano hymn i złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą poległych 13 września 1939 r. kawalerzystów. Dalsza część uroczystości miała miejsce w naszej świątyni parafialnej, gdzie była sprawowana Msza Święta w intencji Ojczyzny i poległych w jej obronie. Eucharystii przewodniczył nasz ks. proboszcz Krzysztof Napiórkowski, a koncelebrowali ks. Robert Figura z Chojewa i ks. Tadeusz Czyżak z Rudki, który skierował do zebranych okolicznościowe kazanie. Patriotyczny charakter wydarzenia podkreśliła obecność żołnierzy Wojska Polskiego oraz pocztów sztandarowych szkół z Brańska, Chojewa, Holonek i Domanowa, Ochotniczej Straży Pożarnej, jednostki wojskowej z Giżycka, a także piękne pieśni wykonywane przez zespół „Mianka”. Po Mszy Świętej zebrani, prowadzeni przez wojskową kompanię reprezentacyjną, przeszli na cmentarz parafialny, gdzie przy mogile poległych w bitwie pod Domanowem żołnierzy, odczytano Apel Pamięci oraz złożono kwiaty i znicze, a wojsko oddało salwę honorową.
Pomimo iż wydarzenia z września 1939 r. są bolesną kartą zarówno w polskiej jak i naszej lokalnej historii, to cieszymy się, że corocznie godnie upamiętnia się tych, którzy wtedy zginęli w obronie naszej ziemi. Szczególny charakter i rangę tym obchodom nadaje obecność przedstawicieli Wojska Polskiego, czyli żołnierzy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, która kontynuuje tradycje 9. Pułku Strzelców Konnych z Grajewa, walczącego w kampanii wrześniowej m.in. pod Domanowem, gdzie poniósł swoje najdotkliwsze straty. Liczna obecność dzieci i młodzieży napawa nadzieją, że pamięć tamtych dni nie zginie wraz z ostatnimi ich naocznymi świadkami, ale zostanie przekazana najmłodszemu pokoleniu, które z całych sił będzie starać się o to, aby nasz kraj nigdy już nie zaznał tragedii wojny.     FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730