updated 6:46 AM CEST, Oct 16, 2021

2021 Dożynki, Święto Plonów

„Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia”. Modlitwa ta, wypowiadana przez kapłana w czasie Mszy Świętej, podczas przygotowania darów, uświadamia nam, że chleb powstaje nie tylko dzięki naszej pracy, ale jest przede wszystkim darem Bożym. W naszej wiejskiej społeczności szczególnym dniem wdzięczności są dożynki, kiedy to

składamy dziękczynienie Bogu za owoce ziemi i błogosławieństwo dla rolniczej pracy. Tegoroczne miały miejsce w niedzielę 29 sierpnia. Na Mszy Świętej o godzinie 1200 zebrali się parafianie i goście, aby uczestniczyć w uroczystej dziękczynnej liturgii. Rozpoczęcie miało miejsce przed kościołem, gdzie zgromadziły się delegacje poszczególnych wsi z wieńcami dożynkowymi. Ksiądz proboszcz powitał zebranych i pobłogosławił przyniesione wieńce, które następnie wniesione zostały do świątyni i ustawione na prezbiterium. W okolicznościowym kazaniu kapłan nawiązał do słów Mojżesza z pierwszego czytania: „A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców” (Pwt 4, 1). Pan Bóg obiecuje swoje błogosławieństwo tym, który będą pełnić Jego wolę i przestrzegać Jego prawa. Posłuszni Bogu będziemy mogli spokojnie gospodarować na otrzymanym od Niego kawałku ziemi i cieszyć się owocami swojej pracy. Zawsze też powinniśmy za Bożą łaskę dziękować. Podczas dożynek przez udział w Mszy Świętej i przygotowanie wieńców dożynkowych, chcemy uczynić nasze dziękczynienie jak najmilszym Bogu, ofiarowując mu to, co dzięki Jego łaskawości udało się zebrać. I zawsze można powiedzieć, że plony mogły być wyższe, a zbiory lepsze. Pamiętajmy jednak, że mogły być także gorsze i dziękujmy za to, że nie brakuje nam chleba i owocami swojej pracy oraz Bożego błogosławieństwa możemy zapewnić godny byt naszym rodzinom. W procesji z darami delegacje wioskowe przyniosły chleby, jako symbol rolniczej pracy oraz kwiaty i inne owoce ziemi, jako wyraz wdzięczności za Bożą dobroć. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił zespół „Mianka”, wykonując pieśni dożynkowe. Po Mszy Świętej miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja eucharystyczna wokół kościoła, w której wzięły udział delegacje z wieńcami. Na zakończenie wszyscy zebrani podzielili się chlebem, życząc sobie, aby nigdy go nie brakowało. Delegacja z Pruszanki Starej będzie reprezentowała naszą parafię na dożynkach diecezjalnych, które odbędą się 11 września w Ciechanowcu.                                                                                                           FB

Ostatnio zmienianyczwartek, 16 wrzesień 2021 15:24

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730