updated 6:46 AM CEST, Oct 16, 2021

2021 Wniebowzięcie NMP

Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej stanowi dogmat naszej wiary, ogłoszony przez papieża Piusa XII 1 listopada 1950 r. w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus: „(…) powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została

wzięta do chwały niebieskiej”. Przekonanie o tym, że Pan Jezus nie pozostawił ciała swojej Matki na ziemi, ale je uwielbił, uczynił podobnym do swojego ciała w chwili zmartwychwstania i zabrał do nieba, było powszechnie wyznawane w Kościele katolickim. Nie wszyscy ojcowie Kościoła, zwłaszcza na Wschodzie, byli przekonani o fizycznej śmierci Matki Najświętszej. Dlatego także Pius XII w swojej konstytucji apostolskiej nie mówi nic o śmierci, a jedynie o chwalebnym uwielbieniu ciała Maryi i jego wniebowzięciu. Kościół nie rozstrzygnął zatem, czy Maryja umarła i potem została wzięta do nieba z ciałem i duszą, czy też przeszła do chwały nie umierając, lecz „zasypiając”.
Dzisiejsze Słowo Boże napawa nas nadzieją na życie wieczne z Chrystusem, u boku Maryi Wniebowziętej. Pierwsze czytanie, wyjęte z Apokalipsy, ukazuje walkę Niewiasty ze Smokiem. W odniesieniu do przeżywanej uroczystości odczytujemy to jako walkę Maryi ze złym duchem. Pokazuje to, że w walce ze złem nie jesteśmy sami. Maryja zwycięża wrogie panowanie szatana, z Nią nie musimy się bać. W drugim czytaniu, z Pierwszego Listu do Koryntian, Święty Paweł stwierdza: „jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia.” (1 Kor 15,22-23). Mówiąc o naszej przyszłości podkreśla, że ten, który narodził się z Maryi, pokonał śmierć dla nas wszystkich. Ewangelia opisuje scenę nawiedzenia św. Elżbiety przez Matkę Bożą. Maryja wyśpiewuje Bogu piękny hymn Magnificat, który mamy nie tylko rozważać intelektualnie, ale przede wszystkim przyjąć sercem. To modlitwa, która ma każdego dnia kształtować naszą modlitwę – Kościół odmawia ją zawsze w Nieszporach, wieczornej modlitwie Liturgii Godzin. Maryja nie skupia się na sobie, ale na Bogu. Ona jest cała zapatrzona w Boga, cała piękna, pełna uwielbienia. I właśnie ze skupienia na Jezusie płynie Jej radość.
Uroczystość Wniebowzięcia NMP, w tradycji ludowej zwana jest świętem Matki Boskiej Zielnej, gdyż tego dnia błogosławi się kwiaty, zioła, zboża, owoce i warzywa.
15 sierpnia przypada także Święto Wojska Polskiego, ustanowione na pamiątkę pokonania bolszewików w 1920 r. Lud polski przypisuje to wielkie zwycięstwo wstawiennictwu Matki Najświętszej – Królowej Polski.
Wniebowzięcie NMP to jedna z największych uroczystości maryjnych i jedyna, którą poprzedza wigilia. Nastawienie dusz ku sprawom nadziemskim, nakierowanie życia ku naśladowaniu Wniebowziętej i osiągnięciu chwały niebieskiej – oto owoce, jakich spodziewamy się z rozważania nad dogmatem Wniebowzięcia.
Na podstawie: bractwoslowa.pl, brewiarz.pl, liturgia.wiara.pl, niedziela.pl                   FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730