updated 6:46 AM CEST, Oct 16, 2021

Rocznica bitwy pod Domanowem

Wrzesień w naszej ojczyźnie jest miesiącem, w którym czcimy pamięć tych, którzy w 1939 r. stawili czoła niemieckiej i sowieckiej agresji na Polskę. W niezliczonych zakątkach naszego kraju wydarzenia tamtych dni upamiętniają groby, pomniki i inne miejsca pamięci. Wiele miejscowości ma swoich lokalnych bohaterów, którzy walczyli, odnieśli rany i ginęli w obronie ich mieszkańców. Podobnie jest i w naszej parafii. Co roku, w okolicach 13 września, wspominamy bohaterskich kawalerzystów z 9 Pułku Strzelców Konnych z

Grajewa, którzy zginęli w czasie bitwy pod Domanowem. Tegoroczne uroczystości miały miejsce w niedzielę 12 września i zostały zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych z Grajewa oraz Gminę Brańsk. Rozpoczęły się o godz. 1000 pod budynkiem miejscowej szkoły podstawowej, która od 1969 r. nosi imię poległego w tej bitwie por. Izydora Kołakowskiego. Głos zabrał pan Antoni Dudziński z Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK oraz pani dyrektor szkoły Ewa Zawadzka, która powitała wszystkich zebranych. Następnie dowódca oddziału reprezentacyjnego 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego złożył meldunek o gotowości kompanii do uczestnictwa w uroczystości i dokonano przeglądu wojska. W dalszej kolejności na maszt wciągnięto biało-czerwoną flagę, a orkiestra wojskowa odegrała hymn państwowy. Po jego zakończeniu delegacje Gminy Brańsk i Szkoły Podstawowej w Domanowie złożyły kwiaty przy tablicy upamiętniającej poległych w bitwie pod Domanowem żołnierzy. Następnie wszyscy zebrani, w asyście kompanii reprezentacyjnej, pocztów sztandarowych i orkiestry wojskowej, przeszli do kościoła, gdzie o godz. 1030 sprawowana była uroczysta Msza Święta. Oprawę liturgii uświetniła obecność pocztów sztandarowych: jednostki wojskowej z Giżycka z repliką sztandaru 9 Pułku Strzelców Konnych, Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Szkoły Podstawowej im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chojewie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach i Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie. Obecni byli przedstawiciele służb mundurowych, władz samorządowych, kombatanci i zuchy ze szkolnej gromady zuchowej „Promyczki”. Licznie zgromadzili się parafianie domanowscy, uczniowie i nauczyciele szkół z terenu Gminy Brańsk oraz goście przybyli na uroczystości. Eucharystię koncelebrowali: ksiądz proboszcz Krzysztof Napiórkowski oraz ks. Robert Figura, wikariusz brański, kapelan Sybiraków i harcerzy. W okolicznościowym kazaniu ksiądz proboszcz nawiązał do tragicznych wydarzeń września 1939 r., kiedy cały nasz kraj został dotknięty nieszczęściem wojny. Mimo tego, był to także czas wielkiego bohaterstwa i zjednoczenia narodu. Wybuch wojny to cena, jaką Polacy zapłacili za to, że nie zgodzili się na wysuwane przez Niemcy żądania. Wielu naszych rodaków złożyło w czasie wojny swoje życie w ofierze za naród i ojczyznę. Pomimo przewagi wroga, żołnierze polscy w wielu bitwach wykazywali się wielką walecznością i bohaterstwem. My, żyjący w czasie pokoju, nie możemy nigdy zapomnieć o tych, którzy zginęli, oddając swoje życie za naszą spokojną przyszłość. Gromadzimy się na takich uroczystościach, aby uczcić ich pamięć, okazać naszą wdzięczność i modlić się za dusze poległych i zabitych. Winniśmy dziękować Panu Bogu za postawę Polaków w tym trudnym czasie. Dla nich honor był czymś ważnym, a „Ojczyzna” nie była pustym słowem. Żołnierz polski wiedział, jakie ma obowiązki i do czego został powołany. Winniśmy dziękować za to, że byli kiedyś i obecnie są ludzie, którzy w razie niebezpieczeństwa grożącego naszej ojczyźnie chwycą za broń i będą bronić jej niepodległości i granic. Każdemu żołnierzowi należy się szacunek za jego gotowość do poświęcenia swojego życia w naszej obronie. Kaznodzieja zachęcił do modlitwy w intencji poległych żołnierzy, którzy 13 września 1939 r. swoje życie oddali w obronie naszych terenów. Stanowią oni dla nas wzór męstwa i patriotyzmu. Modlitwą winniśmy objąć także współczesnych żołnierzy polskich, aby dobrze wykonywali swoje obowiązki i cieszyli się należnym im szacunkiem. Podczas Mszy Świętej piękne pieśni religijno-patriotyczne wykonał zespół „Mianka”. Na zakończenie Eucharystii wszyscy odśpiewali wspólnie pieśń „My chcemy Boga”, powierzając naszą ojczyznę opiece Matki Najświętszej. Następnie zebrani, prowadzeni przez orkiestrę wojskową, udali się na cmentarz parafialny, gdzie znajduje się mogiła poległych żołnierzy. Tam został odczytany Apel Poległych, w którym przywoływano pamięć „wszystkich naszych rodaków, dla których ojczyzna do ostatniej chwili życia była dobrem najwyższym, a swoją ofiarą poświadczyli, że «jeszcze Polska nie zginęła»”. Apel zakończyła salwa honorowa i odegrany na trąbce utwór „Śpij kolego”. Delegacje władz samorządowych, wojska, straży pożarnej, harcerzy, grup rekonstrukcyjnych, szkół i inne biorące udział w uroczystości, złożyły na żołnierskiej mogile wiązanki kwiatów i znicze. Dalsza część wydarzenia miała miejsce na terenie szkoły, gdzie głos zabrał Pan Wójt Andrzej Jankowski, który w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przebieg uroczystości. O godzinie 1400 rozpoczęła się rekonstrukcja bitwy pod Domanowem, która zgromadziła kilkuset widzów. W inscenizacji wzięło udział kilkudziesięciu członków różnych grup rekonstrukcyjnych, w tym część konno, oraz różne pojazdy pancerne i mechaniczne. Nie obyło się bez efektów pirotechnicznych, strzałów i pożarów przygotowanych wcześniej atrap budynków, imitujących zabudowania wsi. Przebieg bitwy na bieżąco komentował lektor, dzięki czemu przedstawiane wydarzenia były bardziej zrozumiałe dla widzów. Po trwającej około godziny inscenizacji, biorący w niej udział zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz podziękowaniami wręczonymi przez Pana Wójta. Wszyscy zgromadzeni mieli także możliwość zapoznania się z wyposażeniem rekonstruktorów i zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia. Taka żywa lekcja historii na pewno zapadnie w pamięć wszystkim, a zwłaszcza najmłodszym widzom. Ale pamiętajmy, że wydarzenia, które odtwarzali aktorzy, w rzeczywistości miały bardzo tragiczny przebieg. Mieszkańcy Domanowa oraz okolicznych wsi musieli opuścić swoje domy i chronić się w wykopanych przez siebie na polach i w lasach ziemiankach, niepewni jutra, drżąc o życie swoje i najbliższych. Wielu żołnierzy i cywilów tamtego wrześniowego dnia 1939 r. straciło zdrowie lub życie. Niech takie wydarzenia jak dzisiejsze sprawią, że ofiara ich życia i cierpienia nie zostanie zapomniana, a kolejne pokolenia z wdzięcznością wspominają tych, dzięki którym mogą spokojnie żyć w wolnym kraju.
Relację filmową z uroczystości przygotował portal internetowy bielsk.eu: Część oficjalna i Rekonstrukcja bitwy.                                                                                                FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730