updated 4:33 PM CET, Mar 8, 2021

2020 Adwent

Zdjęcia

Tegorocznemu drugiemu tygodniowi adwentu (6-12 grudnia) w sposób szczególny patronuje Matka Najświętsza, którą czcimy: 8 grudnia – w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 10 grudnia - we wspomnienie NMP Loretańskiej i 12 grudnia – we wspomnienie NMP z Guadalupe.

Prawda o

Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus (Niewypowiedziany Bóg) papież Pius IX, pisząc: „Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”. Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego. Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga. Bóg jednak, ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania, uchronił Maryję przed grzesznością. Maryja była więc poczęta w łasce uświęcającej, wolna od wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego. Przywilej ten nie miał tylko charakteru negatywnego - braku grzechu pierworodnego; posiadał również charakter pozytywny, który wyrażał się pełnią łaski w życiu Maryi.

***************************************************************************

Kult Matki Bożej Loretańskiej wywodzi się z sanktuarium domu Najświętszej Maryi Panny w Loreto we Włoszech. Jak podaje tradycja, jest to dom z Nazaretu, w którym Archanioł Gabriel pozdrowił przyszłą Matkę Boga i gdzie Słowo stało się Ciałem. Sanktuarium w Loreto jest miejscem szczególnych uzdrowień i nawróceń. Z Loreto związana jest też Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny. Znane polskie sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej znajduje się w Loretto niedaleko Wyszkowa. Jego początki sięgają 1928 roku i związane są z bł. Ignacym Kłopotowskim, założycielem Zgromadzenia Sióstr Loretanek. W 1981 roku sprowadzono tu z Włoch wierną kopię figury Matki Bożej Loretańskiej. Rzeźba ta posiada dwie charakterystyczne cechy: jedna dalmatyka okrywa dwie postacie, a twarze Matki Bożej i Dzieciątka mają ciemne oblicza. Sanktuarium to jest celem wielu pielgrzymek, także naszej Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymki Drohiczyn – Loretto.

***************************************************************************

Polacy czczą Madonnę z Guadalupe jako Patronkę życia poczętego, ponieważ przedstawiona jest na obrazie w stanie błogosławionym. Niezwykła jest historia powstania tego cudownego wizerunku. 9 grudnia 1531 r. Indianin Juan Diego, szedł na Mszę św. drogą przez wzgórze Tepeyac. Na szczycie góry zobaczył Piękną Panią o indiańskiej urodzie, która poleciła mu, aby poszedł do biskupa i powiedział, że w miejscu, gdzie stoi, należy zbudować świątynię. Juan Diego udał się natychmiast do biskupa, aby opowiedzieć o tym nadzwyczajnym spotkaniu. Biskup nie uwierzył i zażądał dowodu. 12 grudnia Indianin znowu ujrzał Matkę Bożą, która powiedziała: "Jako dowód, że mnie spotkałeś, zerwij róże rosnące na wzgórzu i zanieś biskupowi". Był to grudzień, w tym czasie róże nie kwitną. Jednak Juan posłusznie udał się na wzgórze, gdzie znalazł kwitnące kwiaty. Zerwał je, owinął w swoją indiańską narzutę i poszedł do biskupa. Gdy Juan odwinął płaszcz, aby pokazać biskupowi zebrane róże, zgromadzeni ze zdumieniem zobaczyli na rozchylonej narzucie Juana piękny wizerunek Najświętszej Dziewicy. Właśnie ów płaszcz św. Juana Diego wiszący do dziś w sanktuarium wybudowanym w miejscu objawień, jest słynnym wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe. Sposób utrwalenia wizerunku Matki Bożej na materiale jest nadal tajemnicą. Jednak największym cudem Maryi dokonanym wtedy była pokojowa chrystianizacja meksykańskich Indian. Pod wpływem objawień Aztekowie masowo zaczęli przyjmować chrześcijaństwo. Sanktuarium maryjne w Guadalupe jest drugim, po Watykanie, najczęściej odwiedzanym chrześcijańskim miejscem kultu i największym na świecie sanktuarium maryjnym. 3 maja 1953 roku ówczesny prymas Meksyku, na prośbę polskiego Episkopatu, oddał Polskę w opiekę Matki Bożej z Guadalupe. (źródło: brewiarz.pl)

***************************************************************************

Na przestrzeni wieków powstało wiele tytułów i wizerunków Matki Bożej, ale w każdym Jej obrazie czcimy tę samą osobę – Najświętszą Maryję Pannę. Maryja zawsze (także na naszym domanowskim obrazie) wskazuje na swojego Syna: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Powierzając się Jej, jesteśmy pewni, że doprowadzi nas Ona do Boga – ostatecznego celu każdego człowieka.

***************************************************************************

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy!                FB

Ostatnio zmienianyśroda, 23 grudzień 2020 19:33

Godziny

Niedziele i Święta:
9:00 ; 12:00   10:30 w kaplicy św. A
Dni Powszednie w Sanktuarium  700  i    730
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700