updated 4:33 PM CET, Mar 8, 2021

2020 Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Tego dnia zgromadziliśmy się w naszym kościele o godz. 1200 na uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny. Wzięli w niej udział m. in.: Wójt Gminy Brańsk - Andrzej Jankowski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy - Maciej Bobel oraz reprezentacja strażaków z OSP w Domanowie wraz ze strażackim pocztem sztandarowym. Mszę Świętą sprawował nasz ksiądz proboszcz Krzysztof Napiórkowski, który w

wygłoszonym okolicznościowym kazaniu podkreślił, że dzisiejsze święto jest okazją do wdzięczności Bogu i ludziom za dar niepodległej Ojczyzny. Wielu ludzi przez długie lata musiało się trudzić, walczyć, cierpieć i oddawać życie za to, abyśmy dziś mogli żyć w wolnej Polsce. Do nas należy, aby ten dar wolności właściwie wykorzystać. Winniśmy się starać i zabiegać o to, aby nasza Ojczyzna zawsze była krajem wiernym Bogu i Matce Najświętszej – Królowej Polski. Dzieciom i młodzieży należy przekazywać naszą wiarę katolicką i wartości patriotyczne, aby gdy znajdą się z dala od domu, pośród ludzi o światopoglądzie odmiennym lub wręcz wrogim naszemu, nie zatraciły swojej tożsamości i wyniesionych z domu wartości. Powinniśmy pamiętać, że to Pan Bóg kieruje losami świata i tylko w Nim należy pokładać naszą nadzieję. Razem z Nim nie zginiemy, czego wielokrotnie doświadczyliśmy w historii naszego narodu. Po Mszy Świętej wszyscy zebrani przeszli na przykościelne miejsce pamięci, gdzie odmówiliśmy modlitwę Anioł Pański w intencji poległych za Ojczyznę, a delegacje Gminy Brańsk i OSP Domanowo złożyły kwiaty i znicze.

Nasza Ojczyzna przeżywa ostatnio trudny czas spowodowany m. in. epidemią, protestami ulicznymi i podziałami społecznymi w sprawie aborcji. Potrzeba naszej ufnej, wytrwałej i żarliwej modlitwy o miłosierdzie Boże dla Polski i Polaków. To inni wywalczyli nam wolną Ojczyznę, ale teraz od nas zależy, aby była ona spokojnym, dostatnim i bezpiecznym domem dla nas wszystkich. Prośmy za naszą Ojczyznę, polecając ją Bogu za wstawiennictwem Matki Bożej i świętych patronów Polski.

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi: Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.                                                                                                                          FB      

Godziny

Niedziele i Święta:
9:00 ; 12:00   10:30 w kaplicy św. A
Dni Powszednie w Sanktuarium  700  i    730
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700