updated 4:33 PM CET, Mar 8, 2021

2020 misyjny kiermasz Świąteczny

Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Bogiem. Kościół w tym czasie zachęca nas do wytężonej pracy nad sobą, nawrócenia, gorliwej modlitwy, praktykowania uczynków miłosierdzia. „Uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, przez które przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy. […] Spośród tych czynów jałmużna dana ubogim jest jednym z podstawowych świadectw miłości braterskiej; jest ona także praktykowaniem sprawiedliwości, która podoba się Bogu” (KKK 2447). W adwencie mamy wiele okazji do

dzielenia się tym, co posiadamy z potrzebującymi. W naszej parafii, w ramach akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, możemy nabyć świece Caritas, z których dochód przeznaczony jest na finansowanie wakacyjnego wypoczynku, posiłków, stypendiów oraz wsparcie dzieci w rehabilitacji i leczeniu. Z kolei akcja „Torba od serca” polegała na przekazaniu podstawowych produktów spożywczych i środków czystości ubogim rodzinom i seniorom. W drugą niedzielę adwentu mieliśmy okazję wesprzeć modlitewnie i finansowo katolików mieszkających w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej, w ramach Dnia modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie.

Kolejną okazją do złożenia adwentowej jałmużny był, zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Domanowie, misyjny kiermasz świąteczny. Jego celem było zebranie środków na wsparcie dzieł misyjnych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, z którego to zgromadzenia siostry gościły u nas w październiku ubiegłego roku, opowiadając o swojej pracy w Zambii. W dniach 9-11 grudnia w szkole i 13 grudnia w kościele mogliśmy nabyć słodycze i ręcznie wykonane ozdoby świąteczne. Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem. Wspólnie zebrana podczas niego kwota 1500 zł pozwoli np. na roczne utrzymanie dwojga dzieci w szkole w Lusace. Na tym przykładzie widać jak niewiele nas kosztujący wydatek, może całkowicie odmienić czyjeś życie.

Nasi parafianie chętnie dzielą się z innymi tym, co mają. Różnorodność inicjatyw charytatywnych sprawia, że nawet nie posiadając wiele, możemy wesprzeć chociaż jedną z nich. Pismo Święte w wielu miejscach mówi o jałmużnie i przestrzega przed nadmiernym przywiązaniem do dóbr materialnych: „Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy” (Syr 3, 30); „Cóż masz, czego byś nie otrzymał?” pisze z kolei św. Paweł (1 Kor 4, 7). Dobry uczynek świadczony bliźniemu nie pójdzie w zapomnienie, o czym zapewnia Pan Jezus, mówiąc: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).                                                                                                    FB

Ostatnio zmienianywtorek, 15 grudzień 2020 11:12
Więcej w tej kategorii: « 2020 Adwent 2020 rekolekcje adwentowe »

Godziny

Niedziele i Święta:
9:00 ; 12:00   10:30 w kaplicy św. A
Dni Powszednie w Sanktuarium  700  i    730
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700