updated 6:35 PM CEST, Jun 19, 2024

Informacja o opublikowaniu zapytania ofertowego na "Remont kościoła par. p.w. św. Doroty w Domanowie - Etap I"

Informacja o opublikowaniu zapytania ofertowego na "Remont kościoła par. p.w. św. Doroty w Domanowie - Etap I"

Informuję, iż w dniu 6 marca 2024 r. na stronie internetowej Gminy Brańsk oraz stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. świętej Doroty Dziewicy i Męczennicy w Domanowie zostało umieszczone zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. „Remont kościoła par. p.w. św. Doroty w Domanowie, Etap I”.

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane polegające na kompleksowym remoncie schodów zewnętrznych kościoła, dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wykonaniu monitoringu wizyjnego oraz oświetlenia zewnętrznego obiektu kościoła pw. świętej Doroty Dziewicy i Męczennicy w Domanowie

 Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2024 r. w formie pisemnej.

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Parafii (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym), lub listowanie na adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. świętej Doroty Dziewicy i Męczennicy w Domanowie, Domanowo 75, 17-120 Brańsk. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Dotyczy zapytania ofertowego na :”Remont kościoła par. p.w. świętej Doroty w Domanowie - Etap I”. Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu.

 

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. świętej Doroty Dziewicy i Męczennicy w Domanowie

  1. dr. Krzysztof Napiórkowski

 

Ostatnio zmienianyśroda, 06 marzec 2024 18:19
Więcej w tej kategorii: « Rekolekcje Wielkopostne Dzień kobiet »

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730