updated 5:21 PM CEST, Jul 22, 2024

Rekolekcje Wielkopostne

W dniach 1-3 marca w naszej parafii przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne. W tym świętym czasie Słowo Boże głosił nam ks. kan. dr Piotr Arbaszewski, proboszcz parafii w Zembrowie, w naszej diecezji pełniący funkcję dyrektora Duszpasterstwa Rodzin. Tematem przewodnim nauk było nawrócenie, rekolekcje są

czasem do tego przeznaczonym. Wszelkie zło w naszym życiu ma swój początek w naszym oddaleniu się od Boga. Ile czasu poświęcamy codziennie na korzystanie z komputera, telefonu, telewizji? A ile czasu poświęcamy na modlitwę, jak ona wygląda? Musimy wygospodarować więcej czasu dla Boga, nie może to być tylko kilkuminutowy wieczorny pacierz. Modlitwa i pokuta jest niezbędna w procesie pracy nad sobą. Jest to zadanie na całe życie, potrzeba tu pokory i dyscypliny, cierpliwości i Bożej pomocy. Usłyszeliśmy także, że musimy nauczyć się „chodzić w Bożej obecności”, jak praktykował to św. Jan Bosko. Znaczy to nieustannie rozmawiać z Bogiem, weryfikować nasze poczynania z wolą Bożą, radzić się Go w trudnych sytuacjach, gdy nie wiemy jak postąpić. Nawrócenie i pobożne życie są zadaniem trudnym i wymagającym. Ksiądz rekolekcjonista pozostawił nam sprawdzone pomoce na tej drodze, które nazwał „inwestycjami duchowymi”. Są to: żywa i ufna modlitwa, pełne i częste uczestnictwo we Mszy świętej, regularna spowiedź, aktywna przynależność do wspólnoty Kościoła, oddanie się i cześć dla Matki Bożej, inwestycja w rodzinę. Jako wieloletni duszpasterz rodzin i doświadczony rekolekcjonista, przytaczał nam świadectwa z życia spotkanych przez siebie ludzi, historie ich odejścia od Boga i nawrócenia. Przekonywał jak ważne jest budowanie naszych rodzin na Bogu, uczenie dzieci wiary i stawianie im wymagań, wychowywanie przykładem własnego dobrego życia. Budując nasze życie osobiste, rodzinne i społeczne na fundamencie wiary, nie załamiemy się w momencie próby: nieszczęścia, choroby, wojny czy cokolwiek nas jeszcze w życiu spotka.
W piątek, pierwszego dnia rekolekcji, po Mszy św. wieczornej, odbyła się Droga Krzyżowa ulicami Domanowa, prowadzona przez księdza rekolekcjonistę, a krzyż nieśli przedstawiciele poszczególnych wsi, dzieci pierwszokomunijne z rodzicami, bierzmowani i ministranci.
Tegoroczne nauki rekolekcyjne dotyczyły spraw fundamentalnych w naszym życiu duchowym i rodzinnym. Przekazywane w sposób żywy i porywający słuchaczy, zapewne pozostaną na długo w naszych sercach, dotykały bowiem spraw, z którymi borykamy się na co dzień. To, czy wydadzą dobre owoce zależy w dużej mierze od nas samych, czy pozostaniemy tylko na ich wysłuchaniu, czy przemyślimy usłyszane treści i zaczniemy wprowadzać je do naszego życia. Wielu z nas przystąpiło do spowiedzi i komunii świętej. Umocnieni Bożą łaską jesteśmy teraz jak najlepiej dysponowani do podjęcia nawrócenia. To, czy wrócimy do starego życia i starych przyzwyczajeń, czy już od dzisiaj rozpoczniemy na nowo pracę nad sobą zależy tylko od nas.                                                                       FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730