updated 9:15 AM CEST, Apr 14, 2024

2023 Boże Narodzenie

Uroczystość Narodzenia Pańskiego przypomina nam prawdę o wielkiej miłości Boga do człowieka. „On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego

siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej” (Flp 2, 6-8). Syn Boży przychodzi na ziemię, aby zachować nas od wiecznego potępienia, wyzwolić z grzechu. Bóg widząc, że Jego ukochane dzieci nie zachowują danych im praw i chcą żyć po swojemu, nie porzuca ich i nie unicestwia, ale posyła swojego Syna, który przez ofiarę z własnego życia ocala ludzkość od śmierci wiecznej. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3, 16-17). Święta Bożego Narodzenia ukazują nam też prawdę, że Jezus Chrystus nie pojawił się na świecie nagle, jako dorosły już mężczyzna, ale zechciał narodzić się jak każdy inny człowiek, miał swoją ziemską matkę, dzielił ze współczesnymi mu ludźmi radości i trudy prostego życia w okupowanym przez najeźdźców kraju. Człowiek nigdy nie zdoła odwdzięczyć się Bogu za Jego wcielenie, zbawienie i odkupienie. Naszą odpowiedzią na te niezasłużone dary niech będzie dobre i pobożne życie, słuchanie tego, co Bóg do nas mówi i wypełnianie Jego woli. To sprawi, że Boże dzieło zbawienie nie będzie bezowocne.
W naszej parafii od kilku już lat z okresem Bożego Narodzenia związane są wizyty w naszych domach kolędników misyjnych. Dzieci poświęcają swój wolny, świąteczny czas, aby odwiedzać nas z wierszem i kolędą oraz zbierać pieniądze przeznaczone dla ich rówieśników w krajach misyjnych. W kościele natomiast możemy nabyć pierniki przygotowane przez ministrantów, którzy w ten sposób zbierają fundusze na wspólne letnie wyjazdy. Obie inicjatywy są warte wsparcia i na pewno, jak co roku, spotkają się z pozytywną odpowiedzią ze strony naszych parafian.
Niech okres Świąt Bożego Narodzenia skłoni nas do refleksji nad ich znaczeniem dla nas, ludzi wierzących. Niech pobudzi nas do wdzięczności Bogu za dzieło odkupienia i skłoni do gorliwej odpowiedzi miłością na nieskończoną Bożą miłość.                FB                  

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730