updated 9:15 AM CEST, Apr 14, 2024

Rekolekcje Adwentowe 2023

W dniach 8-10 grudnia w naszej parafii odbyły się rekolekcje adwentowe. Prowadził je ks. kan. płk Bogdan Radziszewski, emerytowany kapelan Wojska Polskiego. W głoszonym Słowie Bożym przypomniał nam o niepojętej miłości Boga do człowieka. Bóg potwierdził ją posyłając na ziemię swojego Syna, który oddał za nas swoje życie. Naszą odpowiedzią na

Bożą dobroć i miłość powinna być postawa ciągłego nawracania się. Jesteśmy chrześcijanami, przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi i dzięki Jego pomocy jesteśmy w stanie sprostać wszystkim pokusom i przeciwnościom losu. Adwent jest okresem modlitewnego czuwania na przyjście Chrystusa. Potrzebujemy tego czasu ciszy i refleksji, aby nie zatracić się w codziennym życiu. Naśladujmy postawę Maryi, która jak płonąca w ciemności pochodnia, wskazuje nam drogę do Boga. Jest też naszą wspomożycielką w walce z pokusami, gdyż ze względu na fakt niepokalanego poczęcia, szatan nie ma do niej dostępu. Wpatrujmy się w Jej oblicze, ufając w Jej pomoc i wstawiennictwo.
Nauki rekolekcyjne wzbogacone były ciekawymi przykładami i historiami, pomagającymi zapamiętać przekazywane treści. Ksiądz rekolekcjonista w sobotę wygłosił także specjalną naukę dla dzieci, obecnych tego wieczoru na roratach. Dzieci chętnie zgromadziły się przy ołtarzu i odpowiadały na pytania zadawane im przez księdza. W piątek i sobotę obecni byli także księża z okolicznych parafii, którzy służyli nam w sakramencie pokuty.
Wzmocnieni Słowem Bożym i pokrzepieni Jego Ciałem, mamy teraz wprowadzać wysłuchane słowo w życie. Ufni w Bożą pomoc i wstawiennictwo Matki Najświętszej z zapałem podejmijmy trud poprawy naszego życia i przygotowania na spotkanie z Bogiem w nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i w wieczności.                                                    FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730