updated 5:21 PM CEST, Jul 22, 2024

Jerycho Różańcowe

W dniach 15-22 kwietnia 2023 r. w dekanacie brańskim zorganizowano Jerycho Różańcowe. W wyznaczone dni poszczególne parafie trwały na nieustannej adoracji Najświętszego Sakramentu: Brańsk 15-17.04, Klichy 16.04, Topczewo 17-18.04, Rudka 18.04, Domanowo 18-19.04, Grodzisk 19-20.04, Chojewo 20-21.04, Szmurły 21-22.04. Intencje, w jakich modlono się podczas tegorocznego Jerycha Różańcowego były

następujące:
1. Za cały Kościół święty.
2. Za Ojca Świętego.
3. O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
4. O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski.
5. O zakończenie działań wojennych na Ukrainie i pokój w naszej Ojczyźnie.
6. Za naszą parafię: księdza proboszcza, parafian, we wszystkich naszych intencjach.
Wydarzenie było zorganizowane i prowadzone przez Koła Żywego Różańca, a w naszej parafii włączyli się w nie także: dzieci, młodzież, nauczyciele i mieszkańcy poszczególnych wsi. Rozpoczęliśmy Mszą Świętą we wtorek, 18 kwietnia, o godz. 1700, po której nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólna adoracja, której przewodniczył ksiądz proboszcz. Następnie modlitwę rozpoczęły koła różańcowe, a o godz. 20 na czuwaniu zebrała się społeczność szkolna. Między północą a godziną 6 rano adorację podjęły chętne osoby, które w ciszy trwały przed Chrystusem Eucharystycznym. Kolejnego dnia modlitwę kontynuowały koła różańcowe, w południe gościliśmy także grupę modlitewną z Brańska, pod przewodnictwem zelatorki dekanalnej pani Bożeny Aleksiejuk. Jerycho Różańcowe w naszej parafii zakończyliśmy w środę, 19 kwietnia, błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem oraz Mszą Świętą o godz. 1600. Był to czas wielkiej mobilizacji modlitewnej naszych parafian. Ufamy, że dobry Bóg wysłucha tych, którzy „dniem i nocą wołają do Niego” (Łk 18, 7).
Jerycho Różańcowe to siedem dni i nocy nieprzerwanej modlitwy różańcowej, połączonej z uczestnictwem w Eucharystii i adoracją Najświętszego Sakramentu. Inicjatywa nawiązuje do opisanego w Księdze Jozuego zdobywania w niezwykły sposób przez Izraelitów Jerycha, które to wydarzenie jest przykładem posłuszeństwa Bogu, wytrwałości i ufności. Okrążanie miasta przez 7 dni z Arką Przymierza na czele pochodu, połączone z modlitwą i przy dźwięku trąb, spowodowało rozpad potężnych i dotąd niezdobytych murów tego miasta. Jest to dla nas wszystkich zachęta do wiary w skuteczność modlitwy i ufności w to, że Bóg wysłuchuje tych, którzy się do Niego zwracają. Pierwsze Jerycho Różańcowe w Polsce zostało zorganizowane w dniach 1-7 maja 1979 r. po to, aby pokonać wszystkie przeszkody uniemożliwiające Papieżowi Polakowi przyjazd do Ojczyzny. Od tamtej pory Jerycha Różańcowe są organizowane w różnych intencjach na terenie całego kraju.                              FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730