updated 6:35 PM CEST, Jun 19, 2024

Święto Miłosierdzia Bożego

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego. Zostało ono ustanowione w 2000 r. przez św. Jana Pawła II, który 2 lata później, podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Polski, konsekrował sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. Powiedział wtedy:

„Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy.”
W dzisiejsze Święto dziękujemy Bogu, że jest Bogiem Miłosiernym, że nie odwraca się od swoich grzesznych dzieci, które ciągle ranią Go swoimi grzechami i odrzucają Jego miłość. Dziękujemy, że w sakramencie pokuty przebacza nam nasze winy, a w sakramencie Eucharystii umacnia nas na drodze nawrócenia. Papież Franciszek na początku swojego pontyfikatu wypowiedział słowa: „Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem nam; to nas męczy proszenie Go o miłosierdzie”. Niech dzisiejsze Święto wzmocni w nas wiarę i ufność w Boże Miłosierdzie oraz pobudzi nas do świadczenia miłosierdzia innym w naszym codziennym życiu.                                                                                                             FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730