updated 7:55 PM CEST, Jun 29, 2022

2022 Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Kościół w Polsce 3 maja obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Już w średniowieczu na naszych ziemiach żywy był silny kult maryjny, a Matka Boża była traktowana jako szczególna opiekunka Królestwa Polskiego. Po raz pierwszy Maryja została nazwana wprost Królową Polski w trakcie objawień, jakich doświadczył włoski jezuita,

ojciec Juliusz Mancinelli. Dnia 14 sierpnia 1608 r. ukazała mu się w królewskiej purpurze Niepokalana Dziewica z Dzieciątkiem na ręku. U Jej stóp klęczał św. Stanisław Kostka. Najświętsza Panna powiedziała: „A czemu Mnie Królową Polski nie zowiesz? Ja to królestwo wielce umiłowałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku Mnie pałają jego synowie”. Była to rzecz niesłychana, albowiem żadnemu innemu narodowi chrześcijańskiemu łaska taka nie była dana ani przedtem ani potem. Drugie objawienie miało miejsce w Krakowie, 8 maja 1610 r. Maryja powiedziała wtedy: „Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką tego Narodu, który jest mi bardzo drogi, więc wstawiaj się do Mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie, a Ja ci zawsze będę, jakom jest teraz, miłościwą”. Po siedmiu latach, 15 sierpnia 1617 r., po raz trzeci ukazała się mu Matka Boża i powiedziała: „Juliuszu, synu mój! Za cześć, jaką masz do Mnie, Wniebowziętej, ujrzysz Mnie za rok w chwale niebios. Tu jednak, na ziemi, nazywaj Mnie zawsze Królową Polski”.
W czasie najazdu szwedzkiego, 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej, przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej, król Jan Kazimierz złożył uroczyste śluby, zawierające formułę: „Ciebie za patronkę moją i za Królowę państw moich dzisiaj obieram”. Autorem tekstu ślubów lwowskich był późniejszy męczennik św. Andrzej Bobola. Szczególne związanie kultu Maryi, Królowej Korony Polskiej, z Jasną Górą nastąpiło 8 września 1717 r., kiedy to dokonano koronacji jasnogórskiego obrazu, co uznano za koronację Maryi na Królową Polski. (źródło: kult maryjny.pl, niedziela.pl).
Od początku swojego istnienia naród polski doświadcza macierzyńskiej opieki Matki Bożej. To dzięki jej orędownictwu nadal istnieje i cieszy się wolnością, chociaż tyle razy w ciągu dziejów mógł ulec zagładzie. Polacy winni są swojej Matce i Królowej wdzięczność, cześć i posłuszeństwo. Miesiąc maj stwarza nam szczególną okazję do uwielbienia Najświętszej Maryi Panny oraz upraszania Jej wstawiennictwa. Nie żałujmy czasu na uczestnictwo w nabożeństwach majowych, odprawianych w kościołach i przy wioskowych krzyżach. Przekazujmy kolejnym pokoleniom dziedzictwo naszych przodków, którzy mieli wielką cześć dla Matki Najświętszej. Dbajmy o to, aby nasza miłość do Niej nie poprzestawała tylko na słowach, ale by wyrażała się też w czynach. A Maryja, jak dwa tysiące lat temu, tak i teraz mówi: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek Mój Syn wam powie”.                                      FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730