updated 7:55 PM CEST, Jun 29, 2022

2022 Świętego Floriana

4 maja w naszej świątyni parafialnej zgromadzili się strażacy z OSP Domanowo i OSP Mień, aby we wspomnienie swojego patrona, św. Floriana, prosić o jego wstawiennictwo i opiekę w strażackiej służbie. Licznie zgromadzeni druhowie uczestniczyli w adoracji Najświętszego Sakramentu oraz we Mszy Świętej, sprawowanej w intencji strażaków i ich rodzin. W wygłoszonym kazaniu ksiądz proboszcz przybliżył zgromadzonym postać św. Floriana, rzymskiego oficera, który nie

wyparłszy się wiary w Chrystusa, był torturowany i poniósł śmierć męczeńską na terenie dzisiejszej w Austrii w 304 roku. Jako człowiek odważny, o silnym charakterze, stanowi wspaniały wzór dla strażaków. Kapłan zauważył, że w naszej społeczności strażacy nie tylko pomagają ludziom w niebezpieczeństwach, ale także służą pomocą przy organizacji rozmaitych wydarzeń parafialnych. Przybliżając różne aspekty strażackiej służby, zachęcił do modlitwy w intencji ludzi, którzy są gotowi do bezinteresownego niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy. Pamięci modlitewnej powierzył także zmarłych strażaków, którzy wśród nas żyli i służyli lokalnej społeczności. Na zakończenie ksiądz proboszcz życzył strażakom satysfakcji i zadowolenia z pełnienia swojej służby, samych udanych akcji i szczęśliwych z nich powrotów, wdzięczności społeczeństwa za ich poświęcenie dla innych. Przypominając strażakom, że winni być przykładem wiary i patriotyzmu w swoich rodzinach i otoczeniu, powierzył ich opiec naszej Pani Domanowskiej oraz św. Floriana.                                                                                                           FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730