updated 6:46 AM CEST, Oct 16, 2021

„Koronka na ulicach miast świata”

28 września 2021 r., w rocznicę beatyfikacji bł. ks. Michała Sopoćki, po raz kolejny miała miejsce akcja „Koronka na ulicach miast świata”. Polega ona na publicznej modlitwie Koronką do Miłosierdzia Bożego na ulicach i placach naszych miejscowości. Także parafianie domanowscy włączyli się w to wydarzenie, gromadząc się na modlitwie w

godzinie miłosierdzia pod krzyżami w poszczególnych wioskach. W tym roku towarzyszyły nam intencje:
1. O pokój w naszej Ojczyźnie i na świecie.
2. Za biskupów i kapłanów, by z odwagą głosili słowo Boże.
3. O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
4. O nawrócenie wrogów Boga i Kościoła.
5. Za nasze rodziny, by były Bogiem silne.
W naszej diecezji do udziału w akcji zachęcało Duszpasterstwo Wspólnot Maryjnych, dlatego też w wydarzeniu uczestniczyły przede wszystkim członkinie Kół Żywego Różańca. W Domanowie zgromadziliśmy się na modlitwie koronką pod krzyżem papieskim, a następnie uczestniczyliśmy w sprawowanej w kościele Mszy Świętej. W wygłoszonym kazaniu ksiądz proboszcz zachęcał zebranych do modlitwy za bliźnich oraz do dawania dobrego świadectwa życia. Podkreślał jak ważne jest dążenie do osobistej świętości każdego z nas i wynagradzanie Panu Bogu za grzechy nasze i innych ludzi. Zachęcał także do licznego uczestnictwa w zbliżających się nabożeństwach październikowych.
Wspólna modlitwa w miejscach publicznych, oprócz jej głównego celu, czyli wołania o Boże Miłosierdzie dla nas i całego świata, jest też świadectwem naszej wiary oraz przywiązania do Kościoła. Może być także zachętą i bodźcem dla innych, by powierzyli swoje życie miłosiernemu Bogu, z odwagą podążali za Chrystusem i nie wstydzili się swojej wiary. „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10, 32).                                                                                 FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730