updated 4:33 PM CET, Mar 8, 2021

2021 odpust św. Doroty dziewicy

W sobotę, 6 lutego 2021 r., obchodziliśmy uroczystość odpustową we wspomnienie św. Doroty dziewicy i męczennicy, patronki naszej parafii. Św. Dorota była niegdyś bardzo popularna i powszechnie czczona w całej Europie. W naszej diecezji znajduje się jeszcze

jedna parafia pod jej wezwaniem – w Winnej-Poświętnej. Na sumie odpustowej licznie zgromadzili się parafianie domanowscy, aby podziękować Panu Bogu za opiekę i orędownictwo swojej świętej patronki oraz prosić ją o wstawiennictwo przed Bogiem. Zgromadzonych wiernych i księży powitał ks. proboszcz Krzysztof Napiórkowski, który też zaprosił wszystkich do wspólnej modlitwy. Mszy świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. kan. Zbigniew Domirski – proboszcz parafii pw. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim, a koncelebrowali: ks. płk Bogdan Radziszewski z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, pochodzący z parafii Ciechanowiec oraz nasz parafianin, ks. Sylwester Falkowski, wikariusz parafii konkatedralnej w Sokołowie Podlaskim. W wygłoszonym kazaniu ks. Zbigniew wyjaśnił zgromadzonym znaczenie cnót męstwa i czystości, którymi wsławiła się św. Dorota. Męstwo, jeden z darów Ducha Świętego, przejawia się w odważnym wyznawaniu wiary i obronie jej w razie potrzeby. Św. Dorota mężnie oddała życie za wiarę w Chrystusa i nie zaparła się Go, mimo zadawanych jej tortur. Czystości natomiast nie możemy rozumieć jedynie w kontekście naszej cielesności. Ksiądz kaznodzieja, opierając się na Ewangelii i nauczaniu św. Pawła, przedstawił szerokie znaczenie i wartość cnoty czystości. Pan Jezus powiedział: „To, co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to czyni człowieka nieczystym. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym” (Mt 15, 18-20). Mamy dbać o czystość naszego ciała i szanować je, gdyż jest ono własnością Boga i świątynią Ducha Świętego, a na końcu czasów zmartwychwstanie do życia w chwale. Powinniśmy troszczyć się także o czystość naszego serca, aby nie pielęgnować w sobie nieżyczliwości, zazdrości, żalu i innych złych myśli, które mogłyby determinować nasze grzeszne postępowanie. Czyste serce sprawia, że nasze słowa i czyny są wolne od grzechu, że możemy obdarzać innych dobrem i miłością. Na zakończenie ksiądz proboszcz podziękował przybyłym na nasz odpust parafialny księżom, którzy posługiwali w konfesjonale i modlili się razem z nami: księżom sprawującym Mszę Świętą, ks. prał. Januszowi Łoniewskiemu – dziekanowi brańskiemu, ks. Zbigniewowi Bolewskiemu – proboszczowi z Topczewa, ks. Andrzejowi Boguszewskiemu – proboszczowi z Klich, ks. kan. Mieczysławowi Rzepniewskiemu z Klich, ks. Tadeuszowi Czyżakowi – proboszczowi z Rudki. Po Mszy Świętej ksiądz dziekan przewodniczył adoracji Najświętszego Sakramentu, powierzając wszystkich Matce Bożej, z racji pierwszej soboty miesiąca. Uroczystą liturgię zakończyliśmy odśpiewaniem pieśni „My chcemy Boga”.

Odpust parafialny jest ważnym wydarzeniem w życiu parafii. Jednoczy całą rodzinę parafialną we wspólnej modlitwie za wstawiennictwem swojego świętego patrona. Jest okazją do skorzystania z sakramentów pokuty i Eucharystii, wysłuchania Słowa Bożego i otrzymania daru odpustu zupełnego. Wdzięczni Panu Bogu za powierzenie naszej wspólnoty parafialnej opiece i orędownictwu św. Doroty, prośmy Go za jej wstawiennictwem o dar męstwa i czystość serca dla nas wszystkich.                                                                             FB

Godziny

Niedziele i Święta:
9:00 ; 12:00   10:30 w kaplicy św. A
Dni Powszednie w Sanktuarium  700  i    730
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700