updated 4:33 PM CET, Mar 8, 2021

2021 Wielki Post

Wielki Post, czyli okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt Paschalnych, rozpoczyna się w Środę Popielcową. Tego dnia kapłan posypuje nasze głowy popiołem na znak pokuty i nawrócenia. Gest ten ma swoje źródło w Biblii. Z niej też pochodzą wypowiadane przy posypaniu głów słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15) lub „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz” (por. Rdz 3, 19). Wymowę tego dnia podkreślają teksty obrzędu błogosławieństwa popiołu:
Po homilii kapłan ze złożonymi rękami mówi:


„Drodzy bracia i siostry, pokornie błagajmy Boga Ojca, aby pobłogosławił ten popiół, który nakładamy na nasze głowy na znak pokuty.”
Po krótkiej modlitwie w milczeniu kapłan mówi:
„Panie Boże, Ty przebaczasz ludziom, którzy się upokarzają i starają się zadośćuczynić za grzechy, wysłuchaj łaskawie nasze prośby i udziel hojnie błogosławieństwa swoim sługom i służebnicom, którzy będą posypani tym popiołem, niech wytrwają w czterdziestodniowej pokucie, aby mogli z oczyszczonymi duszami uczestniczyć w paschalnym misterium Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. W. Amen.”
Albo:
„Boże, Ty nie chcesz śmierci grzeszników, lecz ich nawrócenia, wysłuchaj łaskawie nasze prośby i racz w swojej dobroci pobłogosławić ten popiół, którym zamierzamy posypać nasze głowy, spraw, abyśmy uznając, że jesteśmy prochem i w proch się obrócimy, przez gorliwe pełnienie czterdziestodniowej pokuty otrzymali odpuszczenie grzechów, i nowe życie na podobieństwo Twojego zmartwychwstałego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. W. Amen.”

Wielki Post trwa od Środy Popielcowej do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek. W tym okresie Kościół, przypominając słowa Jezusa (Mt 6, 1-19), proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga: modlitwę, jałmużnę i post. Porządkują one relacje z Bogiem (modlitwa), drugim człowiekiem (jałmużna) i z sobą samym (post). Liturgia Wielkiego Postu jest dość wyciszona. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest fiolet. W parafiach organizowane są kilkudniowe rekolekcje, które mają pomóc w dobrym przeżyciu tego świętego czasu. Tradycyjnie wierni uczestniczą w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, rozważając mękę Pańską.
Znaczenie Wielkiego Postu wyjaśnia ks. Tomasz Ślesik:
Ponieważ każde święto powinno angażować nas nie tylko zewnętrznie, zwłaszcza uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego powinna zostawić konkretny ślad w życiu codziennym. Dla chrześcijanina ten ślad to nawrócenie. Wiara to nie magia, a liturgia to nie gusła i zaklęcia, które wystarczy odprawić, by cokolwiek się w nas dokonało, poszczególne święta i uroczystości wymagają więc zaangażowania ze strony osoby wierzącej. Wymagają chwili zatrzymania i refleksji o mojej relacji z Jezusem i podjęcia konkretnych działań, które do niego będą mnie przybliżały. Okres Wielkiego Postu, to taki właśnie czas. Czterdzieści dni przygotowań, powtarzanych każdego roku – bo nie sposób, aby nasze pełne nawrócenie dokonało się w czterdzieści dni – aby dobrze przygotować się do Uroczystości Zmartwychwstania, tj., aby świętowaną tajemnicę doświadczyć w swoim życiu. Stąd potrzeba pokuty i nawrócenia. Nawrócenie to nie tylko teraźniejszość, która wychodzi ku przyszłości, to również teraźniejszość, która wychyla się ku przeszłości. Stąd Wielki Post posiada również wymiar pokutny. Dla człowieka, konsekwencją grzechu ciężkiego jest śmierć, duchowe zerwanie jedności z Bogiem, którego skutki, w fizyczny sposób, możemy doświadczyć już za życia. Tę konsekwencję grzechu przyjął na siebie Jezus, ponosząc śmierć na krzyżu. Człowiek więc może jedynie w sposób symboliczny podjąć pokutę za swoje grzechy, zarówno te ciężkie, jak i lekkie. Okres Wielkiego Postu to – obok czasu nawrócenia – taki właśnie czas mierzenia się ze swoją przeszłością, albo – lepiej – aktywnego trwania przy Jezusie, który osobiście mierzy się z moją przeszłością, przeszłością mojego grzechu.

(Na podstawie: kalendarzrolnikow.pl, brewiarz.pl, „Mszał rzymski dla diecezji polskich”, 1986)                                                                                                                FB

Ostatnio zmienianyczwartek, 18 luty 2021 04:09

Godziny

Niedziele i Święta:
9:00 ; 12:00   10:30 w kaplicy św. A
Dni Powszednie w Sanktuarium  700  i    730
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700