updated 4:33 PM CET, Mar 8, 2021

2020 rekolekcje adwentowe

Zdjęcia

Tegoroczne rekolekcje adwentowe w naszej parafii miały miejsce w dniach 18-20 grudnia. Prowadził je, pochodzący z parafii Perlejewo, ks. dr Mariusz Boguszewski, obecnie dyrektor warszawskiego biura Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Jest to instytucja, której podstawowym celem jest szeroko pojęta pomoc prześladowanemu Kościołowi na świecie. Ksiądz rekolekcjonista przypomniał fundamentalne sprawy związane z naszą wiarą. Wspólnie zastanawialiśmy się, kim jest dla nas Bóg. Czy rzeczywiście traktujemy Go jako

naszego najlepszego Ojca? Co znaczy dla nas często powtarzane zdanie, że Bóg jest Miłością? Bóg z miłości do nas umarł na krzyżu, oddał życie za każdego z nas. Jesteśmy wezwani do odpowiedzenia Bogu miłością na Jego miłość. Wyrażamy to przez wiarę w Niego i poddanie się Jego woli. Wolę Bożą rozeznajemy na modlitwie i przez codzienne sytuacje życiowe. Zawsze mamy wpatrywać się w Maryję, która w najdoskonalszy sposób spełniła wolę Boga. Trzeciego dnia rekolekcji zastanawialiśmy się, czym jest dla nas Kościół. Kościół jest wspólnotą ludzi wierzących, podążających razem ku Bogu. Drogi działania Kościoła to Słowo Boże, sprawowanie sakramentów i świadczenie dzieł miłości. Msza Święta jest największą i najświętszą rzeczą, jaką Bóg daje człowiekowi na ziemi. Mamy dążyć do tego, aby uczestnictwo w niej nie było tylko obowiązkiem, ale naszą wewnętrzną potrzebą. Ksiądz kaznodzieja swoje słowa popierał licznymi przykładami z życia, które ułatwiały zrozumienie i przyjęcie przekazywanych przez niego treści. Mówił także o niezwykle trudnej sytuacji chrześcijan w Ziemi Świętej, Afryce Północnej, na Bliskim i Dalekim Wschodzie, gdzie około 300 milionów z nich jest dotkniętych różnego rodzaju prześladowaniami, a średnio co kilka minut jeden traci życie. Uczestnictwo we Mszy Świętej czy publiczne przyznanie się do swojej wiary wiąże się dla nich z ryzykiem utraty życia. Ksiądz rekolekcjonista zaznaczył, że przywoływane przez niego obrazy z życia prześladowanych chrześcijan nie mają na celu jedynie poruszyć nas emocjonalnie, ale przede wszystkim mają uświadomić nam, jakim dobrodziejstwem i łaską Bożą jest możliwość swobodnego wyznawania naszej wiary i pobudzić do wdzięczności za to Panu Bogu. Prosił nas o modlitwę w intencji naszych prześladowanych braci oraz zapewnił, że i oni, chociaż są w trudnej sytuacji, modlą się za nas.

Bądźmy wdzięczni Panu Bogu za tegoroczne rekolekcje adwentowe, które ze względu na trudną sytuację epidemiczną, nie w każdej parafii mogły się odbyć. Nasza wspólnota miała możliwość wysłuchania ciekawych i zmuszających do refleksji nauk rekolekcyjnych, przystąpienia do sakramentu pokuty, uczestniczenia we Mszy Świętej. Teraz nadszedł czas, aby każdy z nas, w ciszy własnego serca, jeszcze raz przemyślał to, co Pan Bóg na tych rekolekcjach chciał mu przekazać. Niech ich owocem będzie nasze nawrócenie, przejawiające się w doskonalszym wypełnianiu woli Bożej, świadczeniu miłości naszym bliźnim i dawaniu przykładu życia wiarą na co dzień. „Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 16).    FB

Ostatnio zmienianyśroda, 23 grudzień 2020 19:34

Godziny

Niedziele i Święta:
9:00 ; 12:00   10:30 w kaplicy św. A
Dni Powszednie w Sanktuarium  700  i    730
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700