updated 4:32 PM CET, Jan 22, 2022

2021 Przegląd Pieśni Religijnej i Patriotycznej

26 października 2021 roku w naszym Sanktuarium miał miejsce XXVII Przegląd Pieśni Religijnej i Patriotycznej. Organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy. Rozpoczęto od wspólnej modlitwy, której przewodniczył nasz ksiądz proboszcz. Następnie zaprezentowały się przybyłe zespoły i soliści: Zespół Ludowy „Mianka” z Mnia, męski chór

Brańskiego Klubu Seniora, Krzysztof Olszewski ze Szkoły Podstawowej w Chojewie, chór Gminnego Klubu Seniora w Kalnicy, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Holonkach, Pani Danuta Wakuła z Mnia, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Domanowie oraz Pani Maria Muczyńska z Mnia. Części wykonawców towarzyszył akordeonista, Pan Wojciech Ostrowski. Mimo że wydarzenie nie miało typowego charakteru konkursowego, to jury w składzie: Pan Bogdan Drozdowski - nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim, Pan Mateusz Kurkowski - absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, ks. Mariusz Laskowski - proboszcz parafii w Chojewie oraz Pan Maciej Bobel - dyrektor GOUK w Kalnicy, przyznało dwa wyróżnienia: Pani Marii Muczyńskiej oraz uczniom SP z Domanowa. Uczniów naszej szkoły do przeglądu przygotowały panie nauczycielki: Elżbieta Guziak oraz Ewelina Paprocka-Radziszewska. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, wręczone przez Pana Wójta Andrzeja Jankowskiego (na podstawie: bielsk.eu).
G
ratulujemy wyróżnionym wykonawcom i wszystkim biorącym udział w przeglądzie. Cieszymy się, że nasze Sanktuarium może gościć tylu utalentowanych i aktywnych ludzi, którzy swoim śpiewem chwalą Pana Boga oraz okazują umiłowanie naszej ojczyzny.                                                           FB

Ostatnio zmienianyśroda, 03 listopad 2021 15:54

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730