updated 4:33 PM CET, Mar 8, 2021

2020 Boże Narodzenie - święto Świętej Rodziny

Uroczystość Bożego Narodzenia posiada swoją, bogatą w obchody, oktawę. Drugi dzień oktawy - 26 grudnia - poświęcony jest św. Szczepanowi, pierwszemu męczennikowi. Był jednym z siedmiu diakonów wybranych przez Apostołów dla służby ubogim. Szczepan nie ograniczył się jednak wyłącznie do tej posługi, ale głosił też Ewangelię z mądrością, której nikt nie mógł się przeciwstawić. Został oskarżony przez Sanhedryn, że

występuje przeciw Prawu i Świątyni. Publicznie wyznał Chrystusa, za co został ukamienowany. Zastanawiające jest, jak mogło dojść do jawnego samosądu oraz morderstwa, skoro każdy wyrok śmierci był uzależniony od podpisu rzymskiego namiestnika, jak to widzimy przy śmierci Pana Jezusa. Okazuje się, że właśnie wtedy, w 36 roku, Piłat został odwołany ze swojego stanowiska, a nowy namiestnik jeszcze nie przybył. Żydzi wykorzystali ten moment, by dokonać samosądu na Szczepanie, co więcej, rozpoczęli na szeroką skalę akcję niszczenia chrześcijaństwa: "Wybuchło wówczas wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim" (Dz 8, 1). Zaskoczenie może budzić fakt, że Kościół w drugim dniu oktawy Świąt Bożego Narodzenia umieścił święto św. Szczepana męczennika. Być może stało się tak po to, byśmy zapatrzeni w żłóbek Chrystusa nie zapomnieli, że ofiara ze strony Boga dla człowieka pociąga konieczność także ofiary ze strony człowieka dla Boga, chociażby ona wymagała nawet krwi męczeństwa.

Trzeci dzień oktawy, 27 grudnia, poświęcony jest św. Janowi Apostołowi, umiłowanemu uczniowi Pana Jezusa. W tym dniu święci się wino i podaje się wiernym do picia. W tegorocznej oktawie 27 grudnia wypada w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu, kiedy to Kościół katolicki obchodzi święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Kult Najświętszej Rodziny zwraca uwagę na wzór życia rodzinnego. Czytania mszalne podkreślają obowiązki członków rodziny. W kilkunastu miejscach Nowego Testamentu jest mowa o "braciach" i "siostrach" Jezusa, niektórzy z nich są wskazywani z imienia. Powszechna jest dziś opinia, że są to synowie i córki braci i sióstr św. Józefa, mieszkający w Nazarecie. Chodziłoby więc o kuzynów Pana Jezusa. Pan Jezus występuje w Ewangeliach zawsze jako jedyny syn Maryi. Dlatego to oddał przy swojej śmierci swoją Matkę w opiekę nie rodzinie czy też swojemu rodzeństwu, ale jednemu z Apostołów.

Czwarty dzień oktawy, 28 grudnia, to święto Świętych Młodzianków, czyli dzieci z Betlejem i okolicy, które niewinnie musiały oddać życie dla Chrystusa z rozkazu Heroda. Bibliści zastanawiają się nad tym, ile mogło ich być? Betlejem w owych czasach mogło liczyć ok. 1000 mieszkańców. Niemowląt do dwóch lat w takiej sytuacji mogło być najwyżej ok. 100; chłopców zatem około 50. Młodziankowie nie złożyli świadomie swojego życia za Chrystusa, ale niewątpliwie oddali je z Jego powodu, dlatego czcimy ich jako męczenników.

Dni następne, to jest 29, 30 i 31 grudnia, zgodnie z prawami oktawy, są dalszym ciągiem obchodów Bożego Narodzenia. W tym czasie przypadają dwa wspomnienia dowolne - św. Tomasza Becketa, biskupa i męczennika (29 grudnia) i św. Sylwestra I, papieża (31 grudnia).

Ostatni dzień oktawy Bożego Narodzenia wypada 1 stycznia – w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to najstarsze maryjne święto. Prawda o Bożym macierzyństwie Maryi została ogłoszona jako dogmat w 431 r. na soborze w Efezie. Maryja nie zrodziła Bóstwa, nie dała Panu Jezusowi natury Boskiej, którą On już posiadał odwiecznie od Ojca. Dała Chrystusowi Panu w czasie naturę ludzką - ciało ludzkie. Ale dała je Boskiej Osobie Pana Jezusa. Jest więc Matką Syna Bożego według ciała i w czasie, jak według natury Bożej i odwiecznie Pan Jezus jest Synem Bożym. Ta godność i ten przywilej wynosi Maryję ponad wszystkie stworzenia i jest źródłem wszystkich innych Jej przywilejów. Macierzyństwo Maryi wobec Jezusa jest wyjątkowe, ponieważ jest dziewicze. Maryja była dziewicą zawsze: przed i po urodzeniu Pana Jezusa, aż do śmierci. Kult najwyższy, tak prywatny, jak i publiczny, należy się tylko Panu Bogu, gdyż godnością przewyższa On wszystko, co tylko istnieje. Maryja jest tylko stworzeniem, ale wśród stworzeń wyróżniona została najwyższą godnością. Dlatego Kościół oddaje Jej cześć szczególną, większą niż innym świętym. Kult świętych jest zawsze względny i pośredni. Czcimy ich, ponieważ są przyjaciółmi Boga, a całą swoją godność i chwałę zawdzięczają Jemu. To samo odnosi się również do Matki Bożej. (na podstawie: niedziela.pl, brewiarz.pl)                                                                                     FB

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 28 grudzień 2020 18:04

Godziny

Niedziele i Święta:
9:00 ; 12:00   10:30 w kaplicy św. A
Dni Powszednie w Sanktuarium  700  i    730
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700