updated 7:57 PM CEST, Jun 22, 2021

2021 4 maja świętego Floriana

4 maja przypada wspomnienie świętego Floriana, patrona strażaków. Tego dnia w kościele parafialnym zgromadzili się druhowie strażacy z OSP Domanowo i OSP Mień, aby uczestniczyć we Mszy świętej, sprawowanej w ich intencji. Podczas kazania ksiądz proboszcz przybliżył zgromadzonym postać św. Floriana. Był on rzymskim oficerem. Za to, że podczas prześladowania chrześcijan nie wyparł się wiary w Chrystusa, był torturowany i

poniósł śmierć męczeńską przez utopienie w rzece Anizie (obecnie w Austrii) w 304 roku. W XII wieku znaczną część jego relikwii sprowadzono do Krakowa. Św. Florian był człowiekiem odważnym, stanowiącym wzór wiary i męstwa. Wierzymy, że tak jak ujął się kiedyś za prostymi żołnierzami, tak i za nami wstawia się przed Bogiem. Ksiądz proboszcz podziękował strażakom za ich stałą gotowość do służby drugiemu człowiekowi, bez względu na porę dnia, pogodę, czy względy osobiste. Życzył im szczęśliwych powrotów z akcji, poczucia satysfakcji z pełnienia strażackiej służby oraz docenienia ich poświęcenia się dla innych. Naszą modlitwą objęliśmy także rodziny strażaków, które z pewnością przeżywają każdy wyjazd na akcję swych mężów, ojców, synów czy braci i przez to mają udział w strażackiej służbie.

Męczenniku święty, święty Florianie, od wieków czczony na polskiej ziemi, bądź i dziś naszym Patronem, Orędownikiem i Obrońcą przed Bogiem. Uproś nam u Boga żywą wiarę, byśmy oparli się laicyzacji życia i wszędzie słowem i czynami miłości umieli mężnie ją wyznać. Tak jak dawniej, chroń nas od wojny, ognia, powodzi i wszelkich klęsk żywiołowych. Czuwaj nad ludźmi ciężkiej i niebezpiecznej pracy: strażakami, hutnikami i kominiarzami. Strażaków ucz poświęcenia i ofiarnej służby w czasie klęsk żywiołowych, w ratowaniu ludzkiego życia i mienia. Ucz nas poszanowania środowiska naturalnego. Wypraszaj nam u Boga łaski i cnotę męstwa, abyśmy kiedyś przez Miłosierdzie Boże zasłużyli na wieczną nagrodę w niebie. Amen.                                                   FB

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 17 maj 2021 16:50

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700