updated 2:54 PM CEST, May 6, 2021

2021 Droga Krzyżowa KOBIET

Zdjęcia

W piątek, 12 marca 2021 r., odbyło się w naszej świątyni nabożeństwo Drogi Krzyżowej przygotowane i prowadzone przez kobiety. Rozważaliśmy wspólnie drogę cierpienia Chrystusa w kobiecym sercu. Usłyszeliśmy m. in.: „Stajemy razem z Chrystusem na Drodze Krzyżowej, która jest drogą upominania się o godność człowieka. Dziś chcemy modlić się za wszystkie kobiety, dziewczęta, matki, aby świat doceniał ich poświęcenie, ich powołanie. Panie nasz i Zbawicielu! Dziękujemy Ci za wszystkie łaski i

zasługi, płynące z tajemnicy męki i śmierci Twojej. Dziękujemy Ci za Twoją miłość. Dziękujemy Ci też za wszystkich ludzi wokół nas, których spotykamy na naszych drogach życia. Dziś szczególnie za niewiasty towarzyszące nam na co dzień”. Po zakończeniu Drogi Krzyżowej ksiądz proboszcz sprawował Mszę Świętą w intencji kobiet. Kobiety czynnie zaangażowały się w jej przebieg, przygotowując Liturgię Słowa i procesję z darami. Na zakończenie ksiądz proboszcz złożył wszystkim kobietom serdeczne życzenia, powierzając je opiece Matki Bożej Domanowskiej.
Ogromna jest rola kobiet w naszym społeczeństwie. Św. Jan Paweł II, na podkreślenie tego faktu, stworzył pojęcie: „geniusz kobiety”. Oznacza ono wyjątkową zdolność kochania i poświęcenia się innym, ogromną wrażliwość i mądrość serca, troskę o życie – przede wszystkim przez macierzyństwo w wymiarze fizycznym i duchowym. Módlmy się za kobiety, aby odkryły i wypełniały powołanie darowane im przez Boga. Niechaj wpatrując się w Maryję – najlepszą matkę i wzór kobiecości – czynią ten świat lepszym i prowadzą innych do zbawienia.                                                                                                    FB

Ostatnio zmienianyniedziela, 14 marzec 2021 12:47

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700