updated 2:54 PM CEST, May 6, 2021

 

2021 4 maja świętego Floriana

4 maja przypada wspomnienie świętego Floriana, patrona strażaków. Tego dnia w kościele parafialnym zgromadzili się druhowie strażacy z OSP Domanowo i OSP Mień, aby uczestniczyć we Mszy świętej, sprawowanej w ich intencji. Podczas kazania ksiądz proboszcz przybliżył zgromadzonym postać św. Floriana. Był on rzymskim oficerem. Za to, że podczas prześladowania chrześcijan nie wyparł się wiary w Chrystusa, był torturowany i poniósł śmierć męczeńską przez utopienie w rzece Anizie (obecnie w Austrii) w 304 roku. W XII wieku znaczną część jego relikwii sprowadzono do Krakowa. Św. Florian był człowiekiem odważnym, stanowiącym wzór wiary i męstwa. Wierzymy, że tak jak ujął się kiedyś za prostymi żołnierzami, tak i za nami wstawia się przed Bogiem. Ksiądz proboszcz podziękował strażakom za ich stałą gotowość do służby drugiemu człowiekowi, bez względu na porę dnia, pogodę, czy względy osobiste. Życzył im szczęśliwych powrotów z akcji, poczucia satysfakcji z pełnienia strażackiej służby oraz docenienia ich poświęcenia się dla innych. Naszą modlitwą objęliśmy także rodziny strażaków, które z pewnością przeżywają każdy wyjazd na akcję swych mężów, ojców, synów czy braci i przez to mają udział w strażackiej służbie.

Męczenniku święty, święty Florianie, od wieków czczony na polskiej ziemi, bądź i dziś naszym Patronem, Orędownikiem i Obrońcą przed Bogiem. Uproś nam u Boga żywą wiarę, byśmy oparli się laicyzacji życia i wszędzie słowem i czynami miłości umieli mężnie ją wyznać. Tak jak dawniej, chroń nas od wojny, ognia, powodzi i wszelkich klęsk żywiołowych. Czuwaj nad ludźmi ciężkiej i niebezpiecznej pracy: strażakami, hutnikami i kominiarzami. Strażaków ucz poświęcenia i ofiarnej służby w czasie klęsk żywiołowych, w ratowaniu ludzkiego życia i mienia. Ucz nas poszanowania środowiska naturalnego. Wypraszaj nam u Boga łaski i cnotę męstwa, abyśmy kiedyś przez Miłosierdzie Boże zasłużyli na wieczną nagrodę w niebie. Amen.                                                   FB

2021 Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

3 maja w Kościele w Polsce obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Tego dnia dziękujemy dobremu Bogu, że dał nam Polakom Maryję za Matkę i Królową. Naród nasz wielokrotnie w ciągu swych dziejów doświadczał szczególnej opieki Matki Bożej. Moc tej opieki zajaśniała wyjątkowo podczas najazdu szwedzkiego. Po cudownej obronie Jasnej Góry przed

2021 Świecenie pól

Zgodnie z wielowiekową tradycją Kościół w Polsce zachowuje zwyczaj błogosławienia pól w okresie wzrostu i dojrzewania roślin, przynoszących potrzebne człowiekowi pożywienie. W naszej parafii miało to miejsce w dniach 21-30 kwietnia 2021 r. Obrzęd ten ma charakter dziękczynno-błagalny. Danego dnia społeczność jednej wsi gromadziła się na wspólnej modlitwie, prosząc Stwórcę o błogosławieństwo dla pól, dla całej ojczystej ziemi, dla pracujących na roli. Zanoszono prośby o dobre plony, o szacunek dla chleba i jego równy podział między ludźmi na całej ziemi, a jednocześnie dziękowano za otrzymane łaski. Obrzędy błogosławieństwa pól wyrażają uwielbienie Boga, który

2021 Święto Miłosierdzia Bożego

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, która kończy oktawę Zmartwychwstania Pańskiego. Wskazuje to na ścisły związek między tajemnicą Odkupienia a Świętem Miłosierdzia. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są bowiem szczytowym objawieniem miłości miłosiernej Boga. Święto to zostało ustanowione przez Jana Pawła II 30 kwietnia 2000 r., w dniu kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej. Wielokrotnie o święcie tym mówił Pan Jezus do św. Faustyny, co przekazała nam na

2021 Niedziela Wielkanocna

Niedziela Wielkanocna, przypadająca w tym roku 4 kwietnia, przedłuża we wspólnocie wierzących radość paschalną. Powodem tej radości jest zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią oraz wyzwolenie nas z niewoli grzechu.
W naszej wspólnocie parafialnej ten dzień rozpoczęliśmy procesją rezurekcyjną o wschodzie słońca. Zebraliśmy się o

2021 Wielka Sobota

Wielka Sobota to szczególny dzień ciszy całego Kościoła, która ma nas wszystkich skoncentrować na grobie Chrystusa i przygotować na radość Zmartwychwstania. Nawiedzamy w tym dniu Grób Pański i czuwamy na modlitwie przed Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Przed południem kapłan błogosławi pokarmy na stół wielkanocny.

Po zapadnięciu zmroku rozpoczyna się sprawowanie Wigilii Paschalnej - najdłuższej,

2021 Wielki Piątek

W Wielki Piątek wspominamy mękę i śmierć Chrystusa. Dziękujemy Mu i uwielbiamy Go za to, że cierpiał i umarł za nas wszystkich. „Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię” (por. Flp 2, 8-9). O godzinie 1500 zbieramy się na Liturgii Męki Pańskiej. Celebrans i ministranci wkraczają do kościoła głównymi drzwiami w absolutnej ciszy. Następuje teraz wyjątkowy w liturgii akt prostracji – kapłan pada krzyżem przed ołtarzem na znak uniżenia i oddania czci Chrystusowi, który

2021 Wielki Czwartek

Święte Triduum Paschalne trwa od wieczornej Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek do wieczornych nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania (1-4 kwietnia 2021 r.). Te trzy doby traktujemy jak jeden świąteczny obchód, który ma swoje centrum w Wigilii Paschalnej, sprawowanej w noc z Wielkiej Soboty na Niedzielę Zmartwychwstania.

Uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy. Liturgia ta ma wymiar dziękczynny za ustanowione wtedy dwa nierozdzielne sakramenty: Eucharystię i kapłaństwo. „To jest moje

2021 Niedziela Palmowa

W Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej, wspominamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Tego dnia rozpoczęcie liturgii miało miejsce na zewnątrz kościoła, pod krzyżem papieskim, gdzie ksiądz proboszcz zwrócił się do zebranych słowami: „Drodzy bracia i siostry, przez 40 dni przygotowaliśmy nasze serca przez modlitwę, pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do

2021 Droga Krzyżowa bierzmowanych

W piątek, 26 marca 2021 roku, młodzież z naszej parafii, która niespełna miesiąc wcześniej przyjęła sakrament bierzmowania, poprowadziła rozważania Drogi Krzyżowej. Nabożeństwo rozpoczęliśmy w kościele, a następnie przeszliśmy wokół naszej świątyni parafialnej, wsłuchując się w odczytywane treści. Dotyczyły one problemów i wątpliwości, których młodzi ludzie doświadczają w swoim życiu. Próbowali oni szukać na nie odpowiedzi wpatrując się w postawę, zachowanie i słowa Pana Jezusa podczas Jego drogi na

2021 Zwiastowanie Pańskie

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami” (J 1, 14) – wszystkie dzisiejsze czytania mszalne nawiązują do tej właśnie treści. W pierwszym czytaniu (Iz 7, 10-14) Prorok Izajasz wytyka królowi Achazowi przyzwalanie na wierzenia pogańskie i brak wiary w Bożą opiekę. Proroctwo, które słyszymy („Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami” [Iz 7, 14]), należy do największych proroctw mesjańskich. Po części spełniło się ono na

2021 Droga Krzyżowa Mężczyzn

Zdjęcie

19 marca obchodzimy w Kościele Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, patrona mężczyzn. W tym dniu, w naszej świątyni parafialnej, mężczyźni wzięli udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, odczytując rozważania poszczególnych stacji. Dotyczyły one miłości i odpowiedzialności, która polega na posłuszeństwie woli Bożej. Mężczyźni czynnie zaangażowali się także w Mszę Świętą, sprawowaną przez księdza proboszcza w

Subskrybuj to źródło RSS

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700