updated 2:32 PM CEST, Jul 7, 2024
Proboszcz

Proboszcz

Przewodnik po Triduum Paschalnym

 

Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego to szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej w

Wielki Czwartek.

Podczas tej Najświętszej Ofiary wspominamy wydarzenia z Wieczernika - ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Mówią o tym czytania: z Księgi Wyjścia (12,1-8.11-14), z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian (11,23-26) i z Ewangelii św. Jana (13,1-15). Pierwsze traktuje o pierwszym święcie Paschy. Izraelici, gotowi do drogi (uciekali z Egiptu), mieli spożyć ucztę paschalną w pośpiechu,

Rekolekcje Wielkopostne

W dniach 16-18. marca 2016r. odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Przewodniczył im ks. Tadeusz Olszewski, pochodzący z naszej diecezji, a od 27 lat pracujący w Brześciu na Białorusi.

W godzinach 9.00-11.30 prowadził on ćwiczenia duchowe dla dzieci ze szkół w Domanowie i Mniu, a od 12.00 do 18.00 dla dorosłych w kościele i w kaplicy.

Był to czas dużego zaangażowania naszych parafian i gremialnego przystępowania do sakramentów pokuty i Eucharystii. Dużą pomocą służyli w konfesjonałach księża z sąsiednich parafii. W kościele dało się zauważyć także tych wiernych, których nie widzi się często w świątyni. Przybywali również ludzie starsi, czasami słabi, schorowani czy na kulach. Każdy czuje, że zbliżające się święta wielkanocne są czasem szczególnym i nie tylko 2 i 3 przykazanie kościelne, ale przede wszystkim sumienie, nakazuje pojednanie się z Bogiem i godne przeżycie Triduum i Świąt Paschalnych.

Piątek był dniem przeżywania Drogi Krzyżowej. W godzinach przedpołudniowych uczestniczyły w niej dzieci, odczytując rozważania do kolejnych stacji, mówiące o potrzebie naśladowania Miłosiernego Serca Jezusa. Wcześniej, podczas Mszy św., złożyły namacalny wyraz włączenia się w jałmużnę wielkopostną, poprzez dar skarbonek Caritas.

Po południu było nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dorosłych. W przeddzień Uroczystości ku czci św. Józefa, Patrona mężczyzn, przeprowadzili ją panowie. Oni również włączyli się aktywnie w oprawę liturgii Mszy św., sprawowanej w ich intencji. Parafialny Zespół Caritas dołączył do odczytania rozważań Drogo Krzyżowej, jak też umożliwił dorosłym złożenie ofiar, w ramach jałmużny wielkopostnej. W planie trzeciego dnia rekolekcji była Droga Krzyżowa ulicami Domanowa, ale silny wiatr i przelotne opady deszczu spowodowały, że trzeba było odstąpić od tych zamierzeń.

         W ten sposób cała parafia zastała przygotowana na godne przeżycie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Widok tego, jak wszyscy obecni w świątyni wychodzą z ławek, aby przystąpić do Komunii Świętej, napawa nadzieją i radością, że domanowscy parafianie mają w swych sercach dużo wiary i zrozumienia ważności zbliżających się wydarzeń zbawczych.

RELACJA z VII Turnieju Siatkówki Mężczyzn

W dniu 13. marca 2016 r., na kilka dni przed uroczystością św. Józefa patrona mężczyzn, w naszej parafii odbył się Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn. Ksiądz Proboszcz Walenty Wojtkowski po raz kolejny zorganizował świętowanie dnia mężczyzn w sposób aktywny i rodzinny. W przygotowanie rozgrywek zaangażował się Wójt Gminy Brańsk oraz Szkoła Podstawowa w Domanowie. Organizacją techniczno-logistyczną zajęła się – niezastąpiona – p. Monika Zalewska, która wraz z ks. Krzysztofem Dobrogowskim, była również sędzią spotkania.

Do udziału w turnieju zgłosiło się 9 drużyn ( w tym 4 z sąsiedniej parafii Brańsk), co pokazuje, jak wielkie jest zapotrzebowanie na tego typu sportowe zmagania. Jest to ważny dzień nie tylko dla grających, ale również ich kibiców, którzy często całymi rodzinami dopingują swoich mężczyzn.

Po rozgrywkach kobiet sprzed tygodnia, gra mężczyzn była jeszcze bardziej żywiołowa i zdeterminowana. Wynika to z męskiej natury, którą cechuje waleczność i dążenie do tego, aby pokazać odwagę i gotowość do ,,walki o swój teren”.

Po zaciętej rywalizacji zwycięstwo odniosła drużyna Brańsk II, drugą lokatę uzyskał PC-NET, zaś miejsce III - Malewice. Pozostałe drużyny: Brańsk I, Pietraszki, Hajnówka, Urząd Gminy Brańsk, Mień i Publiczne Gimnazjum w Glinniku, otrzymały podziękowania za udział. Najlepszym zawodnikiem rozgrywek okazał się Paweł Harasimiuk, członek zwycięskiej grupy. Następny turniej … już za rok!

 

Życiorys Św. brata Alberta Chmielowskiego

Św. brat Albert Chmielowski - Adam Bernard Hilary Chmielowski - urodził się 20 sierpnia 1845 r. w Igołomi koło Krakowa. Był najstarszym z trójki dzieci Wojciecha i Józefy.

Jako osiemnastoletni student Szkoły Rolniczo-Leśnej w Puławach brał udział w powstaniu styczniowym. W przegranej bitwie pod Mełchowem został ranny, w wyniku czego amputowano mu nogę. Po wydostaniu się z niewoli, wyjechał do Francji.

W 1864 r. rozpoczął studia malarskie w Paryżu. Po amnestii w 1865 r. przyjechał do Warszawy, gdzie studiował malarstwo, które później kontynuował w Gandawie i w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (1869-1874).

Po powrocie do kraju w 1874 r. tworzył dzieła, w których coraz częściej pojawiała się tematyka religijna. Malarstwo Chmielowskiego charakteryzowało się prostotą środków, naturalnością i nastrojowością. Oprócz tematyki religijnej malował również realistyczne obrazy. W latach 80-tych powstał jego słynny obraz "Ecce Homo".

Adam Chmielowski wstąpił jezuitów, jednak po pół roku opuścił nowicjat i wyjechał na Podole do swojego brata Stanisława. Tam związał się z tercjarzami św. Franciszka i prowadził pracę apostolską wśród ludności wiejskiej. W 1884 r. wrócił do Krakowa, gdzie poświęcił się służbie bezdomnym i opuszczonym.

W 1887 r. za zgodą Albina kard. Dunajewskiego przywdział habit, a rok później złożył śluby zakonne, przyjmując imię Albert i dając początek nowej rodzinie zakonnej. Założył zgromadzenia: Braci Albertynów (1888 r.) i Sióstr Albertynek (1891 r.), które oparte zostały na regule św. Franciszka z Asyżu.

Brat Albert zajmował się biednymi i bezdomnymi. Ogrzewalnie miejskie dla bezdomnych przemieniał w przytuliska. Nie dysponując środkami materialnymi kwestował na utrzymanie ubogich. Oddając się z biegiem czasu coraz pełniej posłudze ubogim rezygnował stopniowo z malowania obrazów. Służbę na rzecz bezdomnych i nędzarzy uważał za formę kultu Męki Pańskiej.

Zakładał domy dla sierot, kalek, starców i nieuleczalnie chorych. Pomagał bezrobotnym organizując dla nich pracę. Słynne są słowa Brata Alberta, że "trzeba każdemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież, bez dachu i kawałka chleba może on już tylko kraść albo żebrać dla utrzymania życia".

Schorowany brat Albert, "brat opuchlaków" jak go nazywano, zmarł 25 grudnia 1916 r. w Krakowie. W 1938 r. prezydent Polski Ignacy Mościcki nadał mu pośmiertnie Wielką Wstęgę Orderu Polonia Restituta za wybitne zasługi w działalności niepodległościowej i na polu pracy społecznej.

Wyniesienia Brata Alberta do chwały ołtarzy, zarówno beatyfikacji (1983 r. w Krakowie), jak i kanonizacji (12 listopada 1989 r. w Rzymie) dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II. Relikwie Świętego znajdują się w Sanktuarium Świętego Brata Alberta Ecce Homo w Krakowie.

VIII Turniej Siatkówki Pań

               VIII   Turniej Piłki Siatkowej Pań 

                        o  Złotą Różę

Ks. Proboszcza Walentego Wojtkowskiego

                   Tradycyjnie już, w okolicach Dnia Kobiet, Ksiądz Proboszcz naszej parafii organizuje obchody tego święta na sportowo i rodzinnie.

Wielki Post

Wielki Post - czas duchowego przygotowania do świąt wielkanocnych

Wielki Post i korzenie

Zapewne większość naszych parafian zauważa, że wraz ze zmianą okresów liturgicznych, w świątyni pojawiają się dekoracje związane z danym okresem. Najbardziej efektowne są oczywiście na Wielkanoc oraz Święta Bożego Narodzenia, ale tworzone są też w innych okresach np. na okres Wielkiego Postu. Czy są one potrzebne?

Subskrybuj to źródło RSS

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730