updated 6:46 AM CEST, Oct 16, 2021
2021 ODPUST ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO

2021 ODPUST ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO (0)

W sobotę, 19 czerwca 2021 r., w kaplicy w Mniu świętowano odpust związany ze wspomnieniem jej patrona, św. brata Alberta Chmielowskiego. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. kan. dr Tomasz Szmurło, proboszcz parafii Repki-Szkopy. W wygłoszonym Słowie Bożym zwrócił on uwagę zgromadzonych na znaczenie łaski Bożej w życiu człowieka. Tak często mówimy, że to „my coś zrobiliśmy”, „nam się coś udało”, ale jako ludzie wierzący wiemy, że jest to duże uproszczenie. Tak naprawdę bowiem bez łaski Bożej nic dobrego nie jesteśmy w stanie sami zrobić. Pan Bóg przez sakrament chrztu świętego i sakrament pokuty obdarza nas łaską uświęcającą, która gładzi grzechy i czyni nas dziećmi Bożymi. W czasie naszego życia otrzymujemy łaskę uczynkową, która uzdalnia nas do czynienia dobra. Ubogaceni i uzdolnieni łaską z nieba, możemy pełnić wolę Bożą i spełniać zadania, jakie On nam wyznaczył. Święty brat Albert swoje życiowe powołanie odnalazł w służbie biednym i potrzebującym. Założył zgromadzenia zakonne: braci albertynów i sióstr albertynek, których charyzmatem jest posługa ubogim. Każdy z nas jest do czegoś przez Boga powołany. Nie muszą to być, i w większości wypadków nie są to, wielkie dzieła na wzór św. brata Alberta. Ale każdy z nas ma swoją drogę do świętości, którą odkrywa przy pomocy i we współpracy z łaską Bożą.
Na zakończenie Mszy świętej ks. proboszcz Krzysztof Napiórkowski podziękował ks. Tomaszowi za przewodniczenie liturgii i wygłoszenie Słowa Bożego oraz wszystkim osobom zaangażowanym w to, aby uroczystości odpustowe miały jak najpiękniejszą oprawę i przebieg. Następnie zgromadzeni uczestniczyli w adoracji eucharystycznej i procesji wokół kaplicy, uwieńczonej hymnem „Ciebie, Boga, wysławiamy” oraz błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Oprawę liturgii swoim śpiewem uświetnił zespół Mianka, który przy akompaniamencie pana Wojciecha Ostrowskiego wykonywał pieśni o św. bracie Albercie. W pieśniach tych częstym motywem było znane powiedzenie tego świętego o tym, że „trzeba być dobrym jak chleb”:
"Trzeba dobrym być jak chleb,
aby ludziom pomagać,
trzeba dobrym być jak chleb,
aby niebo odsłaniać".                                                                                               FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730