updated 5:21 PM CEST, Jul 22, 2024

2021 jubileuszu 40-lecia zespołu „Mianka”

Uroczystą Mszą Świętą, sprawowaną o godz. 1200 w kaplicy pw. św. Brata Alberta w Mniu, zespół ludowy „Mianka” rozpoczął świętowanie jubileuszu 40-lecia swojego istnienia. Eucharystii sprawowanej w intencji żywych i zmarłych członków zespołu przewodniczył ks. kan. Walenty Wojtkowski, były proboszcz domanowski, a koncelebrował nasz obecny ks. proboszcz Krzysztof Napiórkowski. Członkinie „Mianki” czynnie zaangażowały się w Mszę Świętą przygotowując Liturgię Słowa oraz oprawę muzyczną, śpiewając m. in. „Bogurodzicę” czy piękną pieśń-modlitwę do Matki Bożej Domanowskiej. Na dziękczynnej liturgii obecni byli przedstawiciele władz i instytucji gminnych: Wójt Gminy Brańsk Andrzej Jankowski, przewodnicząca Rady Gminy Brańsk Grażyna Płonowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy i radny powiatowy Maciej Bobel; Starostę Bielskiego reprezentował Pan Piotr Daniło. Przybyli aktualni i byli członkowie zespołu oraz mieszkańcy Mnia. W okolicznościowym kazaniu ks. Walenty zauważył jak dzisiejsze Słowo Boże koresponduje z przeżywaną uroczystością. „Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry” (Ps 34, 9) – powtarzaliśmy w psalmie responsoryjnym. Dzisiaj właśnie dziękujemy za Jego dobroć, m. in. za działalność zespołu „Mianka” i prosimy o błogosławieństwo na dalsze lata. Jozue w pierwszym czytaniu mówi do Izraelitów: „Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu” (Joz 24, 15). Także i my każdego dnia mamy ponawiać to postanowienie, że chcemy służyć Bogu. Chcemy trwać przy Nim kiedy jest dobrze, ale także kiedy przychodzą trudności. Św. Piotr w Ewangelii daje świadectwo o Chrystusie: „Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6, 68). Potrzeba dzisiejszemu światu dobrego świadectwa życia dawanego przez nas, ludzi wierzących. Takie świadectwo daje „Mianka”, która istnieje, pomimo różnych trudności, pomimo, że były plany jej rozwiązania. Zespół przetrwał dzięki determinacji jego członkiń, które pragnęły śpiewać, swoim śpiewem chwalić Pana Boga. Pozwolił On przetrwać trudny czas i cieszyć się dzisiaj rozwojem zespołu, wsparciem władz i otoczenia oraz takim pięknym jubileuszem. „Mianka” jest obecna i uświetnia uroczystości państwowe, gminne i kościelne. Śpiewa pieśni tradycyjne, ale także ma w repertuarze wiele utworów autorskich, tworzonych specjalnie na różne okazje przez same członkinie. Kaznodzieja zachęcił do wdzięczności Panu Bogu za to, że daje siły, pomysły i radość ze śpiewania. Życzył błogosławieństwa Bożego oraz opieki Matki Bożej Domanowskiej i św. Brata Alberta. Na zakończenie Mszy Świętej ks. proboszcz złożył życzenia jubileuszowe, przekazał także słowa pozdrowienia od ks. biskupa. Pani Danuta Wakuła w imieniu zespołu złożyła podziękowania Panu Bogu i Matce Najświętszej oraz ludziom, dzięki którym „Mianka” istnieje i tworzy. Oczywiście podziękowania zostały wyrażone w formie piosenki. Głos zabrał także Pan Wójt, który przekazał życzenia od ks. kan. Benedykta Karpińskiego, wieloletniego proboszcza domanowskiego oraz zaprosił wszystkich na dalszy ciąg uroczystości do Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy.
Zespół ludowy „Mianka” powstał wiosną 1981 roku z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Mniu. W początkach istnienia składał się z 26-osobowej mieszanej grupy wokalnej. Po kilku latach utworzono kapelę. Dzięki temu zespół mógł tworzyć własny program wokalno-taneczny, oparty na folklorze podlaskim. Zespół odniósł wiele sukcesów, wygrywając i zajmując czołowe miejsca w przeglądach, konkursach i festiwalach na szczeblu regionalnym i krajowym. Ze swoim programem wyjeżdżał również poza granice kraju. Przez czterdzieści lat członkami zespołu było kilkadziesiąt osób, także spoza Mnia. W jego skład wchodziły nieraz całe rodziny, małżeństwa, ich dzieci i wnuki. Instruktorami i prowadzącymi zespół były: Pani Janina Piwarska, Pani Anna Dernowska, Pani Barbara Wakuła, Pani Danuta Wakuła. Obecnie nad zespołem czuwa Pan Wojciech Ostrowski. Od lat 80-tych „Mianka” funkcjonowała pod patronatem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Brańsku, a po rozdziale miasta i gminy Brańsk - Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury. W 2006 roku, z okazji 25-lecia zespołu, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył 15 jego członków odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W 2011 r. zespół został uhonorowany przez ks. biskupa Antoniego Dydycza Medalem „Benemerenti” Diecezji Drohiczyńskiej. Zespół ludowy „Mianka” od 40 lat uświetnia liczne gminne i kościelne uroczystości, kultywuje podlaski folklor, daje świadectwo miłości do ojczyzny i Kościoła. Obecnie w skład zespołu wchodzi 15 pań: Dorota Bobel, Krystyna Bobel, Lucyna Fronc, Renata Jarosz, Maria Muczyńska, Julita Nazarko, Zofia Sternik, Anna Stosiak, Krystyna Świątkowska, Janina Talarek, Helena Trusiak, Danuta Wakuła, Halina Wyszyńska, Danuta Zgiet, Iwona Zgiet oraz akordeonista pan Wojciech Ostrowski. Bez obecności „Mianki” trudno już wyobrazić sobie największe uroczystości parafialne jak dożynki czy lipcowy odpust Matki Bożej Szkaplerznej. Zespół jest chlubą naszej parafii, cieszymy się, że mamy wśród siebie tak wiele uzdolnionych osób, które gotowe są ofiarować swój czas, serce i talenty, aby radować ludzi i chwalić Pana Boga. Życzymy zdrowia, sił i wielu łask Bożych na dalsze lata działalności.        FB
Obszerną relację fotograficzną i filmową z uroczystości przygotował portal bielsk.eu

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730