updated 6:02 PM CEST, May 28, 2020

Poświęcenie pół w Mniu 2019

Godziny

Niedziele i Święta:
9:00 ; 12:00   10:30 w kaplicy św. A
Dni Powszednie w Sanktuarium 1700