updated 9:15 AM CEST, Apr 14, 2024

 

Wesołego Alleluja!

A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. 2 Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono". 3 Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. 4 Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. 5

Liturgia Wielkiej Soboty

Liturgia Wielkiej Soboty skupia się na poświęceniu ognia, wody chrzcielnej oraz odnowieniu przyrzeczeń sakramentu chrztu. Na jej zakończenie odprawiana jest uroczysta msza św. Wigilii Paschalnej.

Tradycja święcenia pokarmów

Wielkanocna święconka i jej symbolika

Zawartość wielkanocnego koszyka ma głęboką symbolikę i jest ściśle związana z tradycją nadchodzących świąt. Jajko to symbol odradzającego się życia, sól - oczyszczenia i prawdy, a wędlina - dostatku. Święconka powinna składać się z siedmiu elementów. A zatem co jeszcze powinno trafić do świątecznego koszyczka?

Wielki Piątek – Adoracja Krzyża

W Wielki Piątek ksiądz, który przewodniczy liturgii Męki Pańskiej przed do ołtarza wykonuje gest leżenia krzyżem, oddając w ten sposób cześć ołtarzowi. Ołtarz ten (w tym dniu obnażony) symbolizuje Chrystusa. Ksiądz więc pada przed Chrystusem, który za nas oddaje życie na krzyżu. Ten gest leżenia krzyżem ukazuje sytuację człowieka po grzechu, sytuację człowieka upadłego. A jednocześnie ten upadły człowiek ma nadzieje, że Chrystus będzie jego odkupicielem, że Chrystus go podniesie z upadku grzechu.

ZAPRASZAMY DO GALERII

Przewodnik po Triduum Paschalnym

 

Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego to szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej w

Wielki Czwartek.

Podczas tej Najświętszej Ofiary wspominamy wydarzenia z Wieczernika - ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Mówią o tym czytania: z Księgi Wyjścia (12,1-8.11-14), z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian (11,23-26) i z Ewangelii św. Jana (13,1-15). Pierwsze traktuje o pierwszym święcie Paschy. Izraelici, gotowi do drogi (uciekali z Egiptu), mieli spożyć ucztę paschalną w pośpiechu,

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa to święto chrześcijańskie upamiętniające przybycie Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Jest to również pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia, który kończy się w Niedzielę Męki Pańskiej. Niedziela Palmowa jest, oczywiście, świętem ruchomym ze względu na powiązanie z Wielkanocą. Święto to jest obchodzone w Polsce od czasów średniowiecza.

,,Embargo”

Caritas naszej parafii przystąpiła do diecezjalnej akcji o nazwie ,,Embargo”. Polega ona na rozdysponowaniu jabłek, które w wyniku embarga nałożonego na nasz kraj, nie zostały sprzedane za wschodnią granicę. Za owoce producenci otrzymują zapłatę z Agencji Rynku Rolnego i muszą je po prostu przekazać potrzebującym za darmo.

Każda rodzina z parafii, która się zgłosiła po odbiór, dostała nieodpłatnie skrzynkę jabłek. Zainteresowanie akcją było bardzo duże.

Mieszkańcy innych parafii byli również żywo zainteresowani i skarżyli się, że nie mają u siebie przeprowadzonych tego typu działań. Niestety, w naszej parafii nie mogli otrzymać owoców, gdyż akcja ,,Embargo” związana jest ściśle z przynależnością do danej parafii.

Z przecieków wiemy, że nasz operatywny Ksiądz Proboszcz wraz z Caritas Parafialną, planuje podobną akcję w kwietniu!

Rekolekcje Wielkopostne

W dniach 16-18. marca 2016r. odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Przewodniczył im ks. Tadeusz Olszewski, pochodzący z naszej diecezji, a od 27 lat pracujący w Brześciu na Białorusi.

W godzinach 9.00-11.30 prowadził on ćwiczenia duchowe dla dzieci ze szkół w Domanowie i Mniu, a od 12.00 do 18.00 dla dorosłych w kościele i w kaplicy.

Był to czas dużego zaangażowania naszych parafian i gremialnego przystępowania do sakramentów pokuty i Eucharystii. Dużą pomocą służyli w konfesjonałach księża z sąsiednich parafii. W kościele dało się zauważyć także tych wiernych, których nie widzi się często w świątyni. Przybywali również ludzie starsi, czasami słabi, schorowani czy na kulach. Każdy czuje, że zbliżające się święta wielkanocne są czasem szczególnym i nie tylko 2 i 3 przykazanie kościelne, ale przede wszystkim sumienie, nakazuje pojednanie się z Bogiem i godne przeżycie Triduum i Świąt Paschalnych.

Piątek był dniem przeżywania Drogi Krzyżowej. W godzinach przedpołudniowych uczestniczyły w niej dzieci, odczytując rozważania do kolejnych stacji, mówiące o potrzebie naśladowania Miłosiernego Serca Jezusa. Wcześniej, podczas Mszy św., złożyły namacalny wyraz włączenia się w jałmużnę wielkopostną, poprzez dar skarbonek Caritas.

Po południu było nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dorosłych. W przeddzień Uroczystości ku czci św. Józefa, Patrona mężczyzn, przeprowadzili ją panowie. Oni również włączyli się aktywnie w oprawę liturgii Mszy św., sprawowanej w ich intencji. Parafialny Zespół Caritas dołączył do odczytania rozważań Drogo Krzyżowej, jak też umożliwił dorosłym złożenie ofiar, w ramach jałmużny wielkopostnej. W planie trzeciego dnia rekolekcji była Droga Krzyżowa ulicami Domanowa, ale silny wiatr i przelotne opady deszczu spowodowały, że trzeba było odstąpić od tych zamierzeń.

         W ten sposób cała parafia zastała przygotowana na godne przeżycie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Widok tego, jak wszyscy obecni w świątyni wychodzą z ławek, aby przystąpić do Komunii Świętej, napawa nadzieją i radością, że domanowscy parafianie mają w swych sercach dużo wiary i zrozumienia ważności zbliżających się wydarzeń zbawczych.

RELACJA z VII Turnieju Siatkówki Mężczyzn

W dniu 13. marca 2016 r., na kilka dni przed uroczystością św. Józefa patrona mężczyzn, w naszej parafii odbył się Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn. Ksiądz Proboszcz Walenty Wojtkowski po raz kolejny zorganizował świętowanie dnia mężczyzn w sposób aktywny i rodzinny. W przygotowanie rozgrywek zaangażował się Wójt Gminy Brańsk oraz Szkoła Podstawowa w Domanowie. Organizacją techniczno-logistyczną zajęła się – niezastąpiona – p. Monika Zalewska, która wraz z ks. Krzysztofem Dobrogowskim, była również sędzią spotkania.

Do udziału w turnieju zgłosiło się 9 drużyn ( w tym 4 z sąsiedniej parafii Brańsk), co pokazuje, jak wielkie jest zapotrzebowanie na tego typu sportowe zmagania. Jest to ważny dzień nie tylko dla grających, ale również ich kibiców, którzy często całymi rodzinami dopingują swoich mężczyzn.

Po rozgrywkach kobiet sprzed tygodnia, gra mężczyzn była jeszcze bardziej żywiołowa i zdeterminowana. Wynika to z męskiej natury, którą cechuje waleczność i dążenie do tego, aby pokazać odwagę i gotowość do ,,walki o swój teren”.

Po zaciętej rywalizacji zwycięstwo odniosła drużyna Brańsk II, drugą lokatę uzyskał PC-NET, zaś miejsce III - Malewice. Pozostałe drużyny: Brańsk I, Pietraszki, Hajnówka, Urząd Gminy Brańsk, Mień i Publiczne Gimnazjum w Glinniku, otrzymały podziękowania za udział. Najlepszym zawodnikiem rozgrywek okazał się Paweł Harasimiuk, członek zwycięskiej grupy. Następny turniej … już za rok!

 

VIII Turniej Siatkówki Pań

               VIII   Turniej Piłki Siatkowej Pań 

                        o  Złotą Różę

Ks. Proboszcza Walentego Wojtkowskiego

                   Tradycyjnie już, w okolicach Dnia Kobiet, Ksiądz Proboszcz naszej parafii organizuje obchody tego święta na sportowo i rodzinnie.

Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Po raz szósty w naszym kraju obchodzony był, ustanowiony przez ś. p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Dzień Żołnierzy Wyklętych.

Również w naszej parafii dzień 1 marca był wspomnieniem tych wszystkich, którzy walczyli o wolną i suwerenną Polskę.

Subskrybuj to źródło RSS

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730